top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Volle Maan: 2024 Politieke Revolutie Ontluikt

Ashtar: Revolutie v/h Hart

Tijdens de volle maan van 25 januari 2024 zal er een revolutionaire golf van onvrede ontluiken. Het opstandige bewustzijn zoekt een uitweg in de dualiteit. Dit kan twee kanten uit gaan, vanuit samenwerking of vanuit tegenwerking.


Het jaar 2024 wordt een zeer belangrijk jaar en in dit jaar gaan er wereldschokkende onthullingen naar buiten komen. Deze volgen zich snel achter elkaar op, de media kan tijdelijk plat komen te liggen, omdat er informatie vrij komt vanuit (een besloten groep) van hooggeplaatste personen. Dit kan tot een crisis leiden.


OUDE ANGSTEN

Een politieke verandering kan oude wonden openrijten. Een gevoel van angst voor ultra rechts of links dreigen op te gaan staan. Dit kan tijdelijk tot religieuze onrusten leiden.


OUDE BASISPATRONEN

Er ontstaat een angst om de oude veilige basis te verliezen, aantasting van oude normen en waarden kan tot psychische problemen leiden. Depressieve gevoelens over de toekomst nemen toe. Geef de jongere generatie een hoopvol beeld en vertel hen over de nieuwe aarde.


De oorlogen veroorzaken veel honger, weinig voorspoed bereikt de westerse landen wanneer zij worden gebombardeerd met miljoenen vluchtelingen. In 2024 komen de feiten boven drijven over deze vorm van verborgen slavernij. Deze informatie wordt gelekt door onbekende bronnen, waarbij het water van de Heilige Graal de schaduw zuivert.


Verborgen Slavernij

De nieuwe agenda houdt delen geheim over migratie en een verborgen slavernij, dit gaat versneld zichtbaar worden en dan ontstaat er een grote onrust op politiek vlak, zowel intern als extern. Het hart van de Westerse landen wordt in het vertrouwen diep geraakt, zij voelen zich bedrogen en in een hoek gedreven. Na de shock gaan zij massaal opstaan en nemen het heft in eigen hand. Deze nieuwe informatie komt vrij in het portaal waarin de witte leeuw tevoorschijn komt.


VERBORGEN AGENDA MIGRATIE

De politiek en de overheid zullen hun machten laten gelden vanuit de Europese Unie en dringen zich op in de provinciale politiek, maar dit wordt niet zomaar geaccepteerd. Een grote revolutionaire energie begint langzaam open te gaan in 2024 en dit leidt tot groot wantrouwen naar de supermachten.


EUROPESE UNIE

Vanuit de EU worden overheden gedreven om bepaalde wetten uit te voeren. De ogen gaan ver open, wanneer er nogmaals fikse bezuinigingen plaats gaan vinden in de gemeentes, waardoor zij de migratie wel toe moeten laten om extra financiële steun te ontvangen. De overheid gaat migratie op deze wijze opdringen en daarnaast ondersteunen zij de multinationals die zeer grote winsten maken. Gevoelloosheid en egoïsme voeren de boventoon in dit circuit. Dat zal tegen de borst gaan stuiten bij iedereen.


Besef dat jouw medemens niet de echte vijand is, maar een onderdeel van een gewiekst spel. Bekijk dit alles vanuit het hart en durf te kijken naar wat er zich werkelijk afspeelt.


POLITIEKE REVOLUTIE & AFSCHEIDING

Uiteindelijk gaan er zich verschillende groeperingen vormen en zij gaan de handen ineen slaan om deze onverwachte tegenstand te bestrijden. De gewone mens wordt de dupe van een nieuwe onderdrukking van bovenaf. Binnen de politiek gaan de ogen ook open en hier komt een totale nieuwe revolutionaire beweging uit voort. De politiek splits zich op en een nieuwe wereldwijde revolutie is geboren.


Niet alles zal in 2024 uitgewerkt worden, dat duurt jaren, maar de verborgen agenda van migratie komt nu boven water en dit zal de start zijn van een grote omwenteling, frustraties en andere geheimen komen versneld naar boven. In de economische en politieke lagen vindt een grote opschoning plaats.


OORLOGEN

De vele oorlogen op de achtergrond spelen een misleidende rol, er wordt een totaal ander wereldbeeld geschetst dan men denkt en wanneer de waarheid opengaat zal dit schokkende beeld vele mensen samenbrengen. Zij gaan een gebalde vuist maken tegen de nieuwe onderdrukkers. Vanaf dat moment wordt de verborgen agenda zichtbaar en duidelijk, de plannen worden uitgerold.


De mens zal een nieuwe richting inslaan, vanaf nu tot 2030 zal dit alles gaan ontstaan en tot leven komen. De chaos zal een grote onstuimigheid brengen, het verkeerde beeld wat de mensheid werd voorgehouden zal oplossen en het werkelijke verborgen plan zal heel de aarde doen schudden.


Een klein gedeelte van de totale wereldbevolking zal meegaan in de nieuwe verborgen agenda, waaronder migratie en kunstmatige intelligentie deel van uit maken. Dit leidt tot het uit elkaar vallen van de huidige samenleving zoals die nu functioneert.


NIEUWE MAATSCHAPPIJ

Wanneer de huidige maatschappij uiteenvalt, zal er een totaal nieuwe maatschappij geboren worden. De wereld splits zich op en degene die uit de onderdrukking stappen vinden nieuwe mogelijkheden om te overleven.


Zij bouwen samen aan een nieuwe aarde, in vele vormen en vanuit vele variaties. Creativiteit zal daaraan ten grondslag liggen en de natuur zullen zij omarmen. Deze natuurlijke wereld zal vanuit een humanistische vorm uitgroeien tot een nieuwe toekomstige beschaving.


NEW HUMAN

De nieuwe mens zal opstaan en deze gaat zich richten op de aarde en de kosmos. De samenwerking met vele andere dimensies wordt een feit. Zij zullen geholpen worden door de lichtdimensies en de sterrenlichtwezens. Geheel vanuit vrije wil zullen zij nieuwe geavanceerde technieken ontvangen die hun helpen om de nieuwe aarde te vormen. Er zal geen armoede meer zijn, maar overvloed. Veel kennis zal gedeeld worden.


Eerst zal er een chaos ontstaan en deze is nodig om de overstap te maken naar een totaal ander bewustzijn. Maak daarom de juiste keuzes om door deze chaos heen te laveren, gebruik je gevoel en intuïtie. Help elkaar waar het kan en zorg dat jouw hart warm blijft kloppen.


Deze Kanteling wordt een Feit


Het fotonenlicht gaat de aarde overspoelen en vanuit de 4-4-4 portalen zal het Engelenlicht geactiveerd worden. Laat dit licht je hart omarmen en jouw innerlijke kracht openen.


Arthura Hector


26 januari 2024
Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en met respect, onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com all rights reserved. Starlight Connection.

Comments


 ARCHIEF
bottom of page