top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Volle Maan Portaal 6-6-6 Reset: Dieptepijn, Maskers van Illusie

ASHTAR: HET NEGATIEF ZELFBEELD UIT DE SCHADUW

Je betreed nu de energie van de volle maan en zij roept situaties op waarin een diep transformatieproces aanwezig is. Het is goed om te weten dat dit schaduwdeel de emoties uit een verborgen laag tevoorschijn laat komen. Deze golf opent een nieuwe fase.


CONFRONTATIE

De volle maan van 24 april 2024 opent de poort van zelfreflectie in het lagere zelfbeeld, deze schaduw is verankerd met de vele maskers van illusie. Dit is een diepgaande zuivering van zelfbewustwording.


POLITIEK

Zowel individueel als in groepsprocessen wordt er op economisch vlak gewerkt aan de omvorming van een nieuw politiek bewustzijn.

Dit is vanuit een hele nieuwe stroming. Deze nieuwe golven van bewustwording gaan in werking treden, tijdens de zomer komt er een kentering.


Golf Transformatie Proces

Deze golf veroorzaakt een diep transformatieproces waarin men zichzelf


binnenste buiten gaat keren, maar ook op andere vlakken zoals economisch en in de politiek ontstaan er bijzondere uitdagende situaties. Dit kan veel pijn en verdriet oproepen, maar uiteindelijk ook opluchting. Jouw negatief zelfbeeld wordt aangepakt en getriggert, waardoor dit alles in een nieuwe reset kan worden neergezet.


TRANSFORMATIE PORTAAL 6-6-6

Wanneer je middenin een heel diep proces terecht komt, ontdek je plots een opening die leidt naar de echte werkelijkheid, een realiteit die je bent kwijtgeraakt. Dit omvat de illusie over het negatief zelfbeeld, dit schaduwdeel is ontstaan doordat jij jezelf niet kon zijn. Het echte zelf werd opzij geduwd en werd verstopt in een donkere kelder van leegte. In deze leegte manifesteerde jij de maskers van illusie.


PROGRAMERING: MASKERS VAN ILLUSIE

De vrijheid en de fantasie van het jonge kind werden aangetast en dit veroorzaakte een intern dilemma. Vele maskers werden gevormd, meestal vanuit overleving om toch geaccepteerd te worden. Je werd op jonge leeftijd in een programmering van onderdrukking gezet en jouw verweer werd niet gehoord.

Het masker gaf uiting aan een bepaald gevoel wat er niet mocht zijn.


Maskers in de Stilte

In de stilte van afwijzing werden vele andere maskers gevormd en het masker van het verzwijgen van de waarheid zorgde voor een blokkade in het jonge bewustzijn. Hoe vaker het masker werd voorgehouden, hoe groter en steviger deze overtuiging werd. De buitenwereld beïnvloedde jouw geest en jij moest buigen.


Jij werd zo buigzaam... dat je met alle winden meewaaide of knapte er iets in je?


Het geloof in de illusie en het negatief zelfbeeld werden een realiteit en uiteindelijk vergat je wie je werkelijk was. Jouw gaves werden gesmoord en kwamen niet tot leven. Sommige rebellen stonden op, maar zij droegen de zwaarte van de hele wereld op hun schouders. Onbegrepen en misschien ook ongeliefd kwamen zij in een eenzame strijd terecht.


DE STILTE

Naar de stilte gaan is voor vele confronterend en pijnlijk. Te moeilijk om daar naar af te reizen om de ware innerlijke stem te openen. Het verdriet wat dan vrij komt, is soms immens groot... hoe verdraag je dit? Dit proces wordt nu gedragen door het licht in jouw hart, de reset van het portaal 6-6-6 zal dit in een andere laag gaan herstellen. Probeer dit proces in stappen aan te gaan en wees lief voor jezelf. Het medicijn ligt verborgen, maar zal zich gaan openen.


Het Masker: 'Monddood' en het Masker: 'Onzichtbaar zijn'

werden ook gevormd. Hoe ouder je werd hoe uitgebreider de maskers jouw ruimte innamen. Dit ontstond niet zomaar vanzelf, want achter elk masker groot of klein school een diepe afwijzing. Dit is het verdriet van de verborgen waarheid, deze waarheid vertrok plots toen het volwassen bewustzijn opstond en maakte ruimte voor het masker.


GOLVEN VAN ONTKENNING

Deze golven van ontkenning, ontkrachte het ware zelf. Elke stap bevat een diep verdriet waarin het negatieve zelfbeeld groeide. Het fysieke lichaam reageerde vanuit een verkramping en vele werden gevangen gezet, het vergeten sterrenlicht werd in een moralistisch sprookje verstopt. Om vervolgens jouw hart te raken en ze fluisterde in je dromen:' WORDT WAKKER' en zij verschenen vanuit het licht...


HET DIGITALE MASKER

Het digitale masker is nog nieuw en vele weten niet dat er een splitsing in het bewustzijn wordt gemaakt wanneer er een digitale avatar wordt aangemaakt. Vooral bij degene die zich niet thuis voelen op aarde, in de huidige wereld komt dit kind 'een natuurlijke aandacht' te kort.


Hoe jonger het kind in het digitale masker verstrikt raakt, hoe meer deze zich daarin gaat ontwikkelen. Het wordt een dubbele werkelijkheid in de illusie en een grote verwarring ontstaat. Vooral als de opvoeders onwetend zijn en hier geen uitleg over kunnen geven. Vele kinderen, (een hele generatie) gaan in een verwarring komen, vooral als er ook veel stress in hun omgeving aanwezig is en wanneer de warmte ontbreekt.


Geen ruimte voor gevoel

Het digitale masker kan zich uitbreiden naar de fysieke wereld en zij gaan wegvluchten. Vind nu het ware bewustzijn maar eens terug.. eerst zal het uit de digitale wereld losgekoppeld mogen worden en dit deel kan niet zomaar losgekoppeld worden. Dit masker verleid hen naar een fantasiewereld en is o, zo leuk en de vele sociale contacten zijn daar ook mee verbonden. Een deel van hun leven speelt zich digitaal af en is verbonden met emoties en de verankering van de digitale avatar, het is een psychologische verbinding die tot leven komt. Haal je deze plots weg, dan vernietig je een deel van de fantasie die zij daarin hebben verstopt.


ROUWPROCES

Dit digitale masker loskoppelen veroorzaakt een rouwproces en mag met grote zorg behandelt worden. De stappen zullen altijd in overleg met het kind afgestemd mogen worden. Het verdriet wat daaraan ten grondslag ligt zijn onderliggende verlangens en behoeftes die in de fysieke wereld niet vervult konden worden en dus nu in een digitale vorm zijn ontstaan. Als dit niet goed wordt afgewikkeld kan er een nieuw trauma ontstaan. Afkicken van deze digitale wereld zal dan mislukken, het omvat veel meer dan de stekker uit het stopcontact halen!


MAANENERGIE EN LICHTLICHAAM

Deze volle maan zal de herinnering terughalen van waar je werkelijk vandaan komt: 'aards en/of vanuit het licht'. Vele familielijnen worden opgeschoond en weer hersteld op aarde of in een andere energetische laag geplaatst.


Lichtkinderen en lichtmensen hebben deze liefdesverbindingen nodig, om goed te aarde. Vandaar dat vele zweven en zoekende zijn naar een vaste basis. Zij raken steeds verder overprikkeld, kunnen niet meer socialiseren. Isoleren zich steeds meer en meer, vervreemden zich van de alles en iedereen. Dit hoeft niet..er is een andere weg.


Negatief Zelfbeeld en het Schaduwmasker

Vele familiebanden zijn verstoord en vele raken vervreemd. Een gezonde liefdevolle familieband (fysiek /energetisch) kan juist heel helend werken en een sterke basis vormen waar men op kan terugvallen in het leven. Ook als men volwassen is, je hebt elkaar nodig op aarde tot de dood en daarna...


VOOROUDERS

Afscheid van de mens, is op dit vlak ook weer verstoord geraakt en het beeld van overlijden is aangetast. Overgaan naar een ander lichtlichaam wordt in een onwerkelijke sfeer geplaats. Contact met de voorouders is iets wat niet wordt geaccepteerd, maar hard nodig is.


MAAN IN SCHORPIOEN

De prik van de schorpioen kan tijdens deze maan giftig uitpakken. Het zal je reis zodanig beïnvloeden dat je in een onwerkelijk gevoel terecht komt en door de hoge golven bedolven raakt. Het herstel zal volbracht worden, het medicijn zal je geschonken worden vanuit het licht (voorouders) en je dromen. Diep vanbinnen spreekt de innerlijke stem van het ongeschonden kind, zij weet waar het juiste medicijn verborgen ligt.

Hier opent zich de reset van het portaal 6-6-6, een nieuw begin.


Arthura Hector


20 April 2024Dit bericht mag gedeeld worden vanuit haar geheel en vanuit respect, onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.


Комментарии


 ARCHIEF
bottom of page