top of page

 Gifted People

Hoogbegaafd, Hoogbewust en Hooggevoelig

Het beeld wat vele bij het woord hoogbegaafdheid krijgen, is de kleine Einstein die alles weet en snel vooruit komt in het leven en als volwassenen met heel veel succes zijn of haar leven leidt.

Helaas verloopt het vaak niet op die manier. Ik probeer hier uit te leggen wat het wel is, dus blijf nog even.. en schrik niet van dit woord. HBers zijn geen arrogante mensen die alles weten. Integendeel..  Hun  hersenen zijn anders bedraadt wat veel problemen kan opleveren op sociaal vlak, op school, op de werkvloer en in relaties, omdat ze niet begrepen worden. Het lijkt alsof zij een andere taal spreken, alsof ze van een andere planeet komen. 

 

UNIVERSELE MENS

 Uomo universale (Italiaans: universele mens) of (Latijn) homo universalis is een term waarmee een erudiet persoon (mannelijk of vrouwelijk) wordt aangeduid die al zijn faculteiten en vaardigheden ontwikkelt, dus bijvoorbeeld een goed ontwikkeld atletisch lichaam, maar ook een scherp verstand en bekwaamheden op veel gebieden, met name in de kunsten.

Een HBer die in alle 8 facetten van gaves in zich draagt en zich daarin uit.

fantasy-7668106_1280.jpg

 Spirituele Intelligentie

 

HB EN ANDERE DIMENSIES

TRANSCEDENT VERMOGEN

 HBers zijn beelddenkers en heel visueel ingesteld, sommige dragen telepathische gaves en werken met gedachtekracht. Daarnaast kunnen zij ook helderziend, heldervoelend en helderwetend zijn. Dit alles met een extra analytische kant waarin ze hun gaves extra kunnen versterken.  

Zij beleven de  de wereld heel anders en zien patronen zoals heilige geometrieën, zij kunnen verbindingen maken en de natuur lezen. Er zijn parallelle werelden van licht, waarmee zij kunnen communiceren op een hele eigen manier. Geloven in een Goddelijke Bron en communiceren daarmee, ze zijn vaak erg kunstzinnig.

Deze groep is niet zo bekend onder de hoogbegaafden. Ze weten het heel slim verborgen te houden en dit is zo jammer. Ze willen niet voor gek versleten worden, want ze worden toch al niet begrepen en aan de kant geschoven, dus met dit extra gegeven worden ze helemaal niet gezien en gelooft. Zowel in de spirituele als in de reguliere wereld. 

Deze mensen moeten er goed voor waken niet verslaafd te raken, want dit kan alles in hun brein verstoren. De hersenen worden ziek en overbelast door de chemische en overbelaste invloed, dit maakt hen psychisch in de war en kapot. Het brengt hen naar de laagste trilling, zo diep en zwaar.. 

Ver verwijdert van hun lichtkern, wie helpt hen de weg terug te vinden? 

Dit geldt ook voor de reguliere medicatie die hun hersenen verkeerd kunnen beïnvloeden.

Te sterke medicatie, ze zijn er erg gevoelig voor. Er mag goed gedoseerd worden of een medicatie slaat helemaal niet aan. Vaak raakt de hulpverlening ook in de war,

de reactie op de behandeling verloopt anders.

 Te complex!

Behoren zij niet tot de ULTRA HOOGBEGAAFDE?  (UHB)

Ik voel mij een  'Alien'

 VERSCHILLENDE ASPECTEN

 Artikelen

 Hier wat artikelen over HB en hoe zij vast kunnen lopen.

LINK ARTIKEL

WONDERKIND

Het wonderkind wordt niet zomaar vanzelf geboren.

Een kleine groep HB mensen die vanuit hun jeugd op alle vlakken gesteund en gezien worden is dun bezaaid. Het begint bij de opvoeding en de mogelijkheden die zij krijgen. Het helpt enorm als de ouders welgesteld zijn zodat zij het kind kunnen geven wat het nodig heeft. Extra onderwijs, alternatieve hulpverlening en de vele hobby's. Aan dit alles hangt immers een prijskaartje, de gewone reguliere zorg vergoed deze trajecten niet. 

 

Zij hebben extra geestelijke voeding nodig en dit is in onze maatschappij helaas niet vanzelfsprekend. Het wordt gezien als een luxe probleem. Je moet je richten op 1 ding en niet op een multidimensionale interesse.

ONBEKEND IS NIET GELIEFD?

In het lager onderwijs worden de hoogbegaafde kinderen steeds vaker herkent en gelukkig wordt het steeds duidelijker wat een hoogbegaafd kind nodig heeft. Te vaak worden deze kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een misdiagnose opgezadeld, waardoor het leed alleen maar groter wordt naarmate ze ouder worden.

In het DSM-V van de reguliere behandelaar kunnen de kenmerken van HB als stoornis of trauma worden gezien. Daardoor kan een hoogbegaafde tijdens deze therapie zijn of haar gevoelens niet vanuit de diepte omzetten. Zij passen zich aan en willen voldoen aan de vraag van de therapeut.  

INTENSITEIT

De HBer kan zich heel goed inleven en precies inschatten wat de ander van hem of haar verlangd. Ze dragen zeer intense gevoelens en worden vaak gezien als overdreven aanstellers. Zij gaan wenselijk gedrag vertonen om de ander tegemoet te komen. Waarom doen ze dit? Zij weten dat ze anders zijn en willen niet buitengesloten worden, daarnaast hebben zij grote behoefte aan een interactieve sociale communicatie.  

Daardoor krijgen zij niet de juiste aandacht en gaan zij zich isoleren en vereenzamen. Depressie maakt deel uit van hun pad. Ze worden niet begrepen en anders uitgelegd.  Miscommunicatie ontstaat en zij worden dan juist vaak als dom of raar bestempeld.

HOOG INTELIGENT VERSUS HOOGBEGAAFD

Dit zijn twee verschillende dingen, daar ligt vaak de vergissing. Een hoog intelligent mens  heeft vaak 1 ding waarin zij of hij goed is en uitblinkt. Ze hebben geen last van de vele impulsen en kunnen goed hun focus houden op 1 onderwerp. Passen juist goed in onze maatschappij en bedrijven werken graag met hoog intelligente personen. Ze communiceren in de juiste taal van onze maatschappij. Bereiken grote successen. Doen het goed op de werkvloer, in relaties en sociaal zijn ze sterk. Intellectueel.

  ULTRA HOOGBEGAAFD

Zeer kleine groep binnen de hoogbegaafden, vinden geen aansluiting met andere hoogbegaafde. Het intelligentieniveau verschilt teveel. Zij worden zeer moeilijk begrepen en hebben vaak een eigen bedrijf of zijn kunstenaar. Zijn zeer eenzaam en zien teveel.

TOP DOWN LEREN

Zij nemen de wereld anders waar, vanuit een helikopter view: TOP DOWN. Hen ondersteunen vanuit een holistische visie kan helpend zijn.
Het onderwijs leert vanuit een bottum-up methode, dat kan abracadabra zijn voor de HBer. Waardoor ze veel problemen op school kunnen ondervinden en juist als dom worden bestempeld. 

BEELDDENKEN
HBers zijn visueel ingesteld en denken in beelden, patronen en structuren. Andere beelddenkers kom je tegen bij ADHD, HSP, Hoog Intelligentie, Autisme.
bottom of page