top of page

 Het Brein & Genezing

GEDACHTEKRACHT EN TELEPATHIE

Telepathie is energetisch communiceren en gedachtekracht is met je gedachten creëren en manifesteren.  

Via gedachten(golven) kunnen er veranderingen in het energie veld ontstaan. Telepathie en andere golven kunnen op afstand energievelden herstellen. Je kunt met dit veld energetisch communiceren en deze dan vervolgens balanceren, resetten enz. door een creatieve manifestatie als oplossing aan te bieden.

 

Het grote pulserende bio-magnetische veld dat door de handen van energetische therapeuten vloeit terwijl zij werken, beïnvloed het magnetische veld van de cliënt en wordt via de huid waargenomen en weer hersteld. 

 

Energetische Ionisatie 

Ioniserende straling is een energierijke straling die atomen kan veranderen.

Lees meer hierover: Brain Waves

UNIVERSEEL ENERGIEVELD

In de oosterse filosofie is prana een woord voor levensadem of gebonden energie. 

Daarnaast put men via een oneindige energiebron of universeel energieveld extra kracht. Deze is aan te spreken via de aarde resonantie (schumann resonantie).  Paul Davies en dr. John Gribben vanuit de quantum fysica het beeld van een ‘levend universum’ waarin alles verbonden is in een ‘levend web van onderlinge afhankelijkheden’.

  Dit alles biedt een mogelijke verklaring voor de subjectieve eenheidservaring en bewustzijnsverruiming die wordt ervaren door velen die regelmatig mediteren of genezing geven.

MAGNETISCH KOMPAS

Het aardmagnetisch veld is de basis voor de werking van het kompas via de magnetische polen, deze werkt niet alleen voor navigatie in de scheepvaart, maar ook via de energie van de mens. De mens heeft een magnetisch veld. 

 

MATERIE NIET UIT ATOMEN OPGEBOUWD

 In bijvoorbeeld sterren, neutronensterren en zwarte gaten komt materie voor die niet uit atomen is opgebouwd. De studie van deze – vanuit aards perspectief bijzondere – vormen van materie vormt het terrein van de plasmafysica en de astrofysica.

bottom of page