top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Eclips: Verschuiving van de Zonnekracht in 2024

Achneton: De Zon is een Krachtbron van Genezing en Groei


KRACHTBRON

Vele verschuivingen vinden plaats in het jaar 2024, deze worden in werking gezet door de invloed van de fotonengordel. De fotonengordel wordt gecreëerd door de centrale zonnen en deze werken samen. Zij communiceren via golven die resoneren met de aarde.


Omarm de kracht van de zon en weet dat niets kan overleven zonder de Zon.


RA EN DE KRACHT VAN DE ZON

RA is een zeer oude energie die de kennis van de zon beheerd en beschermd. Elk zonnestelsel bezit een kern van licht, de zon is een levende verbinding met de Grote Goddelijke Bron. Een hele belangrijke schakel, want alles hangt samen met elkaar, elk minuscuul deeltje of fractal. Jouw Godsvonk in het hart is een kleinere zon, die in contact staat met alle andere zonnen in het Universa.


De zon is de kracht van het licht en creatie. In co-operatie met het Goddelijke licht zal de nieuwe aarde geboren worden. Dit is een onmisbaar deel, zonder dit licht kan er geen wedergeboorte ontstaan.


Sommige willen dit licht verdoezelen, zij verzinnen grote leugens en verdraaien de waarheid. Zij dringen binnen in geesten zodat de ware waarheid wordt beschimt. Degene die het meest bespot en weggevaagd worden, zijn degene die geïsoleerd worden. Familiebanden en andere liefdesverbindingen worden aangetast.


HET WARE LICHT

Wanneer het ware licht van de zon, fysiek of energetisch wordt geblokkeerd, dan heeft dit direct invloed op het lichtbewustzijn van de mens. De verbinding met de zon is de opstap naar een verbinding naar een grotere Bron van Licht. Verbindt je goddelijke vonk met de ware Bron.


De zonnestralen gaan intenser worden en daardoor kan de lagere wereld de zon als vijand gaan zien. Fysiek mag je je beschermen tegen dit intense licht, ga in verbinding met de zon op momenten dat het licht zacht is, zoals in de ochtend en avond. Voel goed wat je lichaam aankan en gebruik je intuïtie.


ENERGETISCHE ZON

In de hogere frequentie zal de zon jouw geest omarmen, zodat de kennis van het licht weer open gaat. Er wordt een nieuwe tijdlijn gevormd, zodat vele, die hier voor kiezen, kunnen overgaan naar een andere vorm van leven. De opdeling zal na 2024 duidelijk gaan worden.


VERSCHUIVING 2024

De verschuiving van 2024 zorgt voor een grote shift. De mens wordt een zeer heldere waarnemer en de visie van de ogen verandert waarbij het derde oog versterkt wordt. Na het jaar 2024 ontstaat er een grote golf van omkering. Niet al het oude wordt weggevaagd, maar eerder vernieuwd en de capaciteiten vergroot. Zodat er een overgang ontstaat tussen oud en nieuw. Uiteindelijk zullen de nieuwe ideeën opstaan en het oude zal verdwijnen. Dit gaat stap voor stap.


Wanneer de stappen van vernieuwing te groot worden en het licht direct in haar hoogste frequentie gaat schijnen, dan breekt er paniek uit en dat mag voorkomen worden. Het fysieke lichaam mag langzaam wennen aan een nieuwe energie.


BEWUSTZIJN AARDE

Elk bezield wezen heeft een levend bewustzijn, dit levende bewustzijn wordt nu geupgraded naar een hogere frequentie waarbij de illusies worden doorzien. De aarde bezit een grote kracht waarin de waarheid ontsluierd kan worden.


GRIJZE MISTEN EN ILLUSIE

De woelige jaren, die na 2024 opstaan, zullen een zeer chaotische tijd inluiden. De wensgedachten dat alles in één keer omgaat, is een ontkenning van de werkelijkheid. Het gaat in stappen en de onzichtbare wereld zal zichtbaar worden. Deze schokgolf wordt zeer intens.


Oude kennis, waarbij het misbruik van de aarde en de mens naar boven komt is relevant voor de toekomst van de aarde. De grijze misten worden aangepakt, maar zij spelen een psychologische oorlog met de mens. Deze grijze illusie is een onzichtbare oorlog en is eonen geleden begonnen.


Het creatie licht is niet in oorlog met deze grijze misten, maar probeert de mens uit de illusie wakker te maken. De grijze schaduw van illusie is bezig om het bezielde leven te onderwerpen en uiteindelijk via kunstmatige intelligentie de ware Goddelijke Bron te ontkrachten.


De zon is de vijand van het onbezielde leven, zij lossen op in het hoge licht, zij verdampen. De zon is een grote kracht voor de mens, maar niet voor hen die dit willen maskeren. Het fotonenveld verblindt de ogen van de grijze illusie en schept een wereld van harmonie. Het maakt de onzichtbare schaduw zichtbaar.


Wanneer de mens de ware "onderdrukker" gaat zien en herkennen, dan ontstaat er een schokscholf die over heel de aarde zal pulseren.


In de duistere dagen zullen wij, de zonnewezens, jullie leiden naar een uitgang van Licht. In de nacht nemen wij je mee naar een helende lichtdimensie, zodat ieder kan opladen om overdag de chaos en het duister te trotseren.


Wij kunnen alleen degene begeleiden die hier open voor staan, want de vrije keus is een onderdeel van jullie wereld. Wij zien aan het licht in het hart, wie je bent. Deze communicaties verlopen via resonanties van het hart en gedachten. Dit zijn bezielde lijnen van communicatie, wij zien de ware intenties achter elke keus.


4-4-4 Portalen en Eclips in April

Op 4 april 2024, werd er een grote poort geopend van de 4-4-4-4, een grote Engelen Ster.

Op maandag 8 April, zal er een eclips plaatsvinden en dit alles vormt een grote verschuiving in het kijken naar de waarheid. De schaduw wordt zichtbaar tijdens deze eclips en dat zal doorwerken in het bewustzijn van al het bezielde leven..


Op 4,13, 22 en 31 april worden er portalen neergezet vanuit de Engelen Sterren: 4-4-4-4.

Dit zijn allemaal zeer grote krachten van licht die vrij komen en de doorgang bieden voor een versnelde fotonenenergie.


Blijf kalm en in liefde...


6 April 2024


ACHNETON

Het contact met Achneton is zeer lang geleden ontstaan door een visioen waarin ik als ziel incarneerde bij de Akhenaten. Achneton is een zeer liefdevol wezen en wanneer ik in deze straal van licht mag verblijven is er een grote harmonie in mijn hart. De oude en nieuwe energie van Egypte gaat ook verder open tijdens deze eclips. Ik heb meerdere uitredingen gehad, zoals 'het betreden van de Hallen van Amentie en de Hators', de informatie was bijzonder.


Arthura Hector
Dit bericht mag gedeeld worden in haar huidige vorm en vanuit respect, onder vermelding van de bron: © Arthura Hector, www.ashtar-rose.com All rights reserved

Comentários


 ARCHIEF
bottom of page