top of page

 Frequentie Healing

 Tijdens deze Frequentie reis wordt jouw innerlijke kern en originele blauwdruk geactiveerd. Zodat jouw gaven en talenten kunnen opengaan. Het ligt aan de diepgang van de reis hoeveel sessies er nodig zijn en om in deze subtiele energie toegelaten te worden en vervolgens omzettingen te mogen uitvoeren. Dit proces van bewustwording verloopt in golven. 

BRAINWAVES
Jouw brein maakt ook golven en wanneer je in een rustige golf terecht bent gekomen, kun je dat merken. Je komt in een soort ontspannen gevoel en nog verder in deze golven ontstaat er een trance. Op deze manier kun je het vermogen tot innerlijk kijken vergroten. Onbewuste zaken helder krijgen. 

Deze frequentie reis, ook wel kosmische reis genoemd verhoogd de frequentie van jouw totale lichaam. Het fysieke lichaam is zwaarder en dus spreken we over het reizen met het energetisch of etherisch lichaam. De subtiele lagen van de droomtijd of de lichtsferen kun je op deze manier bereiken. 

We werken met de kosmische en aarde resonanties. Resonanties zijn ook golven, zoals radiogolven.
 


 

    Activatie Sacrale Kern

 Via de nieuwe aarde resonantie kan er een gereisd worden via verschillende frequentie lagen waardoor er een healing ontstaat, bij het opheffen van storingen. Oplossen van zware stukken en donkere wolken die bijvoorbeeld door trauma kunnen ontstaan. 
We verhogen de resonantie van het magnetisch veld en de hersengolven worden in een staat van trans gebracht. Zo komen er via een telepathische communicatie het probleem naar tegen in de aura, zodat deze hersteld kan worden. Het lezen van het energetisch lichaam is een onderdeel van de reading. 

 Droomtijd

Kosmische Reis en Ceremonies van het Licht

Maak Contact met de Innerlijke Sacrale Stilte en de Energie van het Universele Licht.
 

 DE VERGETEN WAARHEID

De kosmische reis werkt bij vele tot nieuwe bijzondere ervaringen. Steeds opnieuw kan deze diepgaande droomreis gemaakt worden, om jouw innerlijk sacrale sterrenlicht te activeren in een hogere octaaf van het kosmisch bewustzijn.

We zijn nooit klaar om de droomtijd steeds opnieuw te beleven en te bewandelen, zodat deze gemanifesteerd kan worden in de stoffelijke wereld. Steeds weer nieuwe ontdekkingen doen in de dimensies van het Licht die dit alles in ons versterken. De Goddelijke liefde is onuitputtelijk en leeft in onze geest en in ons hart.

Dit alles is echt waar en

deze waarheid mag nooit vergeten worden.

MANIFESTATIE EN HEALING

Manifesteren start vanuit je droombewustzijn. De imaginale geest wil verder groeien en biedt de mens vele mogelijkheden, daarom is fantasie heel belangrijk. Creatieve Therapie kan je helpen om delen die je niet kan waarnemen naar boven te halen via de stof. Sommige werken liever via het tastbare materiaal en kunnen zo toch dit deel openen. Ik geef tussendoor een reading, ik lees dan het schilderij, zodat je alles nog verder kan omzetten.  

bottom of page