top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Portaal 7-7-7: Universele (Christus) Mens

Hogere Christus: Het Pad van de Universele Mens naar de Goddelijke Ontwaking: PORTAAL 7-7-7


PORTAALDAG 7-7-7 op 7 juli 2023:

Wanneer de Heilige Geest indaalt, kan het nieuwe pad van bevrijding opengaan. Het 7-7-7 portaal is nu geopend en er start een nieuwe fase in de evolutie waarin de Universele (Christus) Mens geboren wordt. De zeven staat voor de Zevende Hemel op aarde welke via de zegenwagen wordt bestuurd.

VAL VAN KABINET RUTTE IV

Het besturen van een land kan uit het spoor raken en de wielen zullen dan bezwijken. Is dit een vooropgezet plan of een toevallige ontwikkeling? Het portaal 7-7-7 zal de energie van de Zevende Hemel besturen en leiden naar een punt van eenwording.


HOGERE CHRISTUS ENERGIE: EENHEID EN BALANS ALS WEZEN VAN LICHT

Het universele wezen is in eenheid met zichzelf, het hart is in balans en de strijd is tot rust gekomen. Het schaduwdeel is doorleeft en je bent dwars door alle pijn heen gegaan om het licht te openen in je hart. Tijdens deze reis zijn vele inzichten geopend in een nieuwe laag van bewustzijn, maar je vraagt je misschien af wanneer eindigt deze reis? De chaos in de wereld is nog nooit zo groot geweest. Het lijden neemt toe en zo ook de angst in je hart.


Het pad van de Universele (Christus) Mens

Er zijn talloze voorbeelden die je kunt volgen om verlicht te raken, deze laten zien hoe het zware stoffelijke juk afgeworpen kan worden. Volg je gevoel en gooi het juk van je schouders af zodat je bevrijdt raakt. Vele Goddelijke afgezanten zijn in de lagere wereld afgedaald om de sporen van eenheid neer te zetten in de stoffelijke wereld. Hier liggen de Goddelijke zaden die bevrucht mogen worden door het Heilige Water en het Heilige Licht.


DE UITDAGING

De heilige energie omzetten naar een stoffelijke vorm, waarin de balans voelbaar is.


HEILIG PAD

Wanneer jij het unieke pad hebt gevonden, zal het je verrijken met de nieuwe zaden van het kosmisch bewustzijn. Het pad van Jezus Christus naar de Goddelijke ontwaking was tevens een voorbeeld van het pad van de universele Christusmens. Daarna zijn er vele soorten sluiers over dit zuivere pad neergelegd, om jou te verleiden naar een andere laag van de illusie. Tijdens dit 7-7-7 portaal vallend deze sluiers weg, je gaat zien waar de schoen wringt en de oplossing is nabij. Misschien heb je spijt, maar vergeef jezelf en stap verder. Elk pad draagt een waardevolle les, want Gods wegen zijn wonderlijk en onvoorspelbaar.


JOUW UNIEKE CODE

De apostelen waren ooit de verspreiders van het Bijbelse woord, waardoor er een universele Christusmens is geïntroduceerd op aarde, maar in deze nieuwe tijd mag jij jouw unieke code openen en volgen. Niemand kan dit proces volbrengen zonder steun van het Hogere. Vind je medemens die gelijk resoneert en biedt een helpende hand, aan hen die nog blind zijn. De stof omzetten en overstijgen naar een hogere resonantie is een bijzonder proces en dat betekend dat je de lagere dimensies respecteert.


De hogere sferen vragen enkel aan jou om het licht van het pad te blijven volgen, ondanks alles, straal dit levenslicht uit ook al vind je jezelf geen perfect mens. Wees een voorbeeld naar wat jij kan uitdragen. Het perfecte spirituele plaatje hoef je niet te volgen, want ook dat is een illusie.


INCARNATIE & TRINITY ENERGIE

Wanneer je vanuit het Licht in de stof wordt geboren ontstaat er een moeilijk en ingewikkeld proces. Als jouw licht in de schaduwkant moet overleven, ontmoet je vele afwijzingen. Terwijl je op zoek bent naar liefde. Zet door en werp het kleed van deze disbalans af, want dan ontstaat er vrede in je hart. Het Goddelijke Licht verlicht jouw ziel en wanneer je door deze poort van 3x zeven heen stapt ligt er een hele andere wereld besloten. De kosmische wetten begrijp je nu beter, maar op het oude pad kan er nu een soort verwarring ontstaan. Gebruik de creatiekracht van de drie eenheid om jouw pad te ontsluieren. Trinity energie is zeer krachtig en kan in de stof tot uiting komen om helderheid te geven.


KOSMISCHE WETTEN VERSUS HET OUDE PAD

Hier start de pijn van het zien van de waarheid, de realiteit van de materie wordt overstegen waarbij de blik van het licht de schaduwkant kan waarnemen. Helder en duidelijk zie je nu het lijden in de lagere wereld, jij weet dat deze lagere wereld ooit een aards paradijs was...


WAKKER MAKEN EN DELEN

Nu voel je de behoefte om de ander wakker te maken. Je ziet hoe afgesloten zij leven, terwijl jouw empathisch gevoel zeer groot en gevoelig is geworden. Je hebt mededogen met je medemens in de lagere wereld. Het Goddelijk licht is in je hart neergedaald en dit kan zo overweldigend mooi zijn dat je het wilt delen. Deze ervaring is het sterkst op de momenten dat het zeer hoog resoneert en wanneer je het licht van God ontmoet. Deze diepe liefdeservaring kan overweldigend zijn, maar wanneer je het niet kan delen kan het ook traumatisch zijn.


Dit licht wil gedeeld worden, verbinden, groeien en samenkomen.


EENZAAMHEID

De processen in de lagere wereld van de materie kunnen daardoor zeer moeilijk verlopen. Besef dat het ingewikkelde leven wat je leidt, ook onderdeel is van het wakker worden in de verlichte staat. Het is het proces wat steeds verder open wilt gaan, de verlichting kent verschillende stadia. Om uit de zwaarte te komen, mag je steeds verder doorstappen en opengaan in een hogere trilling. Wanneer deze groei belemmerd wordt, geeft dat veel verdriet. De lagere wereld kan de fases waar jij doorheen gaat, niet meer bevatten en ze gaan je negeren. Je voelt je eenzaam en afgewezen, maar nu opent er een ander pad. Het pad van de overgang.


HOGERE SFEREN

In de hogere sferen groei je door tot het eeuwige licht. Het voorbeeld van de Christus (en van vele andere hogere of heilige) overstijgt de pijn en het menselijk lijden waardoor de stoffelijke dood overgaat in een andere zijnsvorm. Er zijn stadia waar een energetische dood plaats vind en wanneer je deze "energetische dood" in de ogen hebt gekeken kom je tot een bijzonder besef. Je hebt een lager deel in jezelf overwonnen.


Het fijnstoffelijk etherisch lichaam van Christus werd wakker en steeg uiteindelijk op, tijdloos en eeuwig naar de Zevende Hemel. De hemel is slechts een hogere frequentie, daar waar de lichtwezens met elkaar permanent communiceren via het Goddelijke hart. De Goddelijke liefde is de creatiekracht en dit vormt de basis van al het leven.


Het verhaal in de Bijbel verteld veel meer dan de woorden die zijn geschreven, het bevat zoveel lagen van diepte en vanuit welke laag bekijk jij dit alles, zien jouw ogen de vertroebeling vanuit het trauma of vanuit een beperkte (geloofs)overtuiging? De weg die in het midden loopt is het meest logische pad, kijk naar de achterliggende patronen. Wat wordt hier werkelijk verteld of weerspiegeld?


Wat resoneert op dit moment het meest naar waar je op zoek naar bent? In de voetstappen van Jezus kun je veel ontdekken, hoe je dit ook leest of vertaald. Wanneer het hoofd kijkt zonder hartenverbinding is het slechts een oppervlakkig instrument. Welk prachtig boek je ook leest, je komt niet verder zonder de liefde van de God. Alleen de liefde van God zal je bevrijden en het opent de diepte in het inzicht.


POORTEN VAN HET HART

Na de indaling van de Heilige geest waarbij de Goddelijke zaden bevrucht werden, kunnen de 4 poorten in het hart als eerste geopend worden, dit is de basis van de aardebloem die als eerste mag gaan ontluiken. Door het grote licht worden de donkere poorten zichtbaar, jouw trauma of een heftige boosheid vertroebelen het hart en de poorten. Het belast ook jouw gedachten, waardoor de gedachten niet zuiver de wereld in gaan.


7-7-7 PORTAAL

De lagere wereld bestaat uit gedachten van zwaarte. Het juk op je schouders drukt je naar beneden toe. De laag van de hogere sfeer bestaat uit hoog trillende deeltjes en deze vormen een totaal andere wereld van gedachtenpatronen. Je rijst op, je aura wordt breder en groter. Je krijgt een lichter en bevrijdt gevoel. Opgelucht haal je adem en de liefde stroomt binnen. Door het portaal 7-7-7 komt de energie van de zegenwagen binnen en is nu het voertuig welke je naar de hogere trilling brengt van de Goddelijke liefde.


Alles wat Bestaat is Aanwezig

Wanneer de hel in je hoofd bestaat dan zal deze er ook zijn, ondersteund en gevormd door alle negatieve gedachten en schaduwen van iedereen. Gedachten zijn krachten. Hoe meer beelden van oorlog en ellende op jouw netvlies gebrand worden, hoe meer je energie krimpt. Op dat moment vormen zij met elkaar een hele eigen wereld van duisternis. Een illusie. De zegenwagen strand hier en verliest het juiste spoor.


LICHTWEZENS

De hel of de negatieve wezens bestaan alleen in jullie wereld van illusie. Het zijn de creatiekrachten van elk mens die misbruikt en gemanifesteerd worden naar een eigen lagere intentie. Dit is het programma van de manipulatie die de mens gevangen houdt. Plaats de negativiteit niet buiten jezelf, maar ga op zoek naar het waarom. Elk mens heeft de kracht om dit om te zetten.


LIEFDE IS UNIVERSEEL


HOGERE WERELDEN VAN LIEFDE ZIJN OVERAL

Buiten de kleine stippen van zwaarte bestaat er enkel en alleen de grote Goddelijke wereld van liefde. De hogere dimensies zijn heilig en goddelijk. Deze omvatten alles en het gehele universum bestaat uit liefde, zij zijn massaal aanwezig, ook in jullie lagere wereld. Via empathie en eerlijkheid kun je ze herkennen. Vele soorten hogere intelligenties worden ingezet, het Goddelijk Plan is enorm groot en indrukwekkend. De zwaarte is slechts een klein stipje aan de horizon in de enorme kosmische zee van licht.


Elk mens draagt een dualiteit in zich, waar richt jij je op?


Goddelijke Hogere Gaves

De goddelijke gaves die in de mens aanwezig zijn worden vaak belachelijk gemaakt en ontkent. Ontmoedigt. Ze worden uiteindelijk onzichtbaar gemaakt voor jouw fysieke ogen en de programmering in jouw hoofd kan het niet meer waarnemen. Sommige hoog bewuste mensen worden geboren in een lagere laag. Deze mensen verlangen naar het licht, maar zij zijn blind gemaakt. Daarnaast is het zeer moeilijk om jouw krachten te ontwikkelen in een lagere illusie.


Een nevel van ongeloof is neergelegd over de geest en de mens wordt afgeschilderd als een laag wezen met slechts lagere behoeften. Dit wordt steeds weer opnieuw gereflecteerd in de wereld om je heen, totdat je gelooft dat dit zo is. Het portaal van de 7-7-7 ontsluierd vele mysteries. Het mysterie van de creatiekracht wordt zichtbaar via je eigen creativiteit.


MATRIX OMZEILEN

Steeds groter wordt de wakkere groep die dit alles op hun eigen manier doorzien, hier ontluikt de creatiekracht van de trinity energie. Elk mens heeft een unieke gave en is een onderdeel van de grote Goddelijke puzzel. De matrix van illusie reageert als een algoritme en merkt de wakkere mens op als een virus. Zij worden op emotioneel, psychisch, fysiek en mentaal vlak afgezwakt, afgestoten en buitengesloten.


Voel jij je anders en bedreigt? Versterk jezelf in al deze lagen en weet dat jij een apart soort 'virus' in de illusie bent om de boel om te zetten via de liefde van het Goddelijke, dan ontkracht je het huidige programma in jezelf en om je heen. Wanneer je deze spirituele dood overleeft dan vorm je geen bedreiging meer die uitgeschakeld kan worden.


Het Licht van God kan niet uitgeschakeld worden, alleen maar beneveld worden door de illusie, wanneer jij het toelaat.


JOUW AURA STRAALT LICHT UIT

Doordat er vele groepen opstaan en zich anders gaan gedragen creëren zij vele nieuwe gedachtenpatronen waardoor de dynamiek verandert in het veld van de illusie. Zij sluiten niet meer aan in de illusie en krijgen letterlijk een andere kleur. De kleur van hun aura verandert naar een lichtgevende energie en zij resoneren niet langer meer met de grijze massa.


DISBALANS

Een mens bestaat uit vele facetten en zeker niet uit 1 soort kleur. Vele dragen heldere kleuren, ook zij die in een onbewuste staat leven. De liefde in het hart is dan helder van kleur.


De illusie heeft ook heldere kleuren nodig om dit veld realistisch neer te zetten. De illusie speelt met de dualiteit en zet het om naar hun hand. Zowel de vreugde en het verdriet willen zij beheren, het gaat hen immers om het veroorzaken van de disbalans. In je kracht blijven staan is de aller moeilijkste uitdaging, maar het is het beste pad waarin de zegenwagen jouw kan begeleiden.


GEDACHTE ZIJN KRACHTEN

Alles speelt zich af in de wereld van de gedachten-patronen. Het heldere licht in de aura schuift het gordijn van de illusie opzij en degene die hoofdzakelijk leven in de schaduwwereld vinden dit niet fijn. Het maakt de schaduw zichtbaar en dat is zeer confronterend het gordijn willen zij weer terugschuiven. Zij hebben een allergie ontwikkeld tegen deze mooie kleuren van licht die de schaduwkant wilt herstellen. Verslaafd zijn aan onbalans is de kern waar alles om draait, het leidt je steeds af. Alles schommelt steeds heen en weer, houdt daarom je liefdevolle visie vast en plaats deze op een vast punt aan de horizon.


ZEGENWAGEN

De signalen die door vele gedachtenpatronen worden afgegeven, worden door emoties beïnvloed. Angst heeft een ander patroon dan liefde. Deze oorlog van disbalans is al eonen lang aan de gang en wordt levend gehouden door de onwetende. Wakker worden gaat in stappen en de golven van het licht overspoelen nu de aarde en ruimen vele illusies direct op. Laat de zegenwagen niet wankelen en blijf in het spoor van de Goddelijke liefde.


ZEVENDE HEMEL

De lagere wereld probeert steeds weer een nieuwe illusies neer te zetten. Ze gebruiken de pijn die vrij komt om je opnieuw te vangen in een andere disbalans. De 7-7-7 poort opent de energie van de Zevende Hemel en de pijn wordt nu razendsnel opgelost. Dit is de nieuwe aanpak die vanuit de lichtwereld wordt neergezet.


UNIVERSELE MENS

Universeel (Christus) Mens sta op en breng balans waar je ook gaat, de nieuwe wereld bestaat uit een stevige basis die vanuit het hart wordt geopend en bestuurd. De nieuwe sterrenzaden transmuteren naar een onmogelijke vorm: Een Universeel (Christus) Mens.


Deze QUEST is een diepgaand pad van eenwording met de jouw Goddelijk ziel. Deze boodschap is verzonden vanuit het Christus Bewustzijn, de laag waarin alles samenkomt als eenheid.


Arthura Hector7 juli 2023Dit bericht mag gedeeld worden alleen in deze vorm, vanuit respect en onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-Rose.com All Rights Reserved

Comments


 ARCHIEF
bottom of page