top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Sterrenpoort 6-7-8

ASHTAR: POLITIEKE AGENDA VERSUS SPACE RACE

STERRENPORTALEN 6-7-8

Wanneer de zes, de zeven en de achtpuntster open gaan in de energie van de aarde, zal het sterrenlicht opnieuw geboren worden. Het bewustzijn gaat open in de kracht van acht.


STERRENDIMENSIES & KWANTUMSPRONG

Vanuit een kwantum sprong worden de sterrendimensies subtiel opgebouwd in een hogere octaaf. Verschillende frequenties zorgen ervoor dat er een gelaagdheid ontstaat in de lichtdimensies. Deze gelaagdheid heeft een eigen bewustzijnsvorm en zij gaan heen en weer tussen de lichtdimensies om nieuwe verbindingen te maken.


Elke lichtdimensie heeft een eigen karakter en wij van het licht bezoeken vele unieke planetaire beschavingen. Elke sterrendimensie wil groeien, uitbreiden en de harmonie verbreden.


De Goddelijke levensvonk is voor vele lichtwezens een manier om mooie creaties te creëren en we delen deze wijsheden graag met elkaar. Door alles te delen ontstaan er nieuwe mogelijkheden en elk lichtwezen is vrij om te experimenteren vanuit de onvoorwaardelijke liefde.


Overleg is het toverwoord waarin alles wordt bepaald. Vergelijk het niet met wat er op aarde gebeurt. Een gezamenlijk overleg wordt hier nooit een discussie, maar worden ondersteund vanuit begrip. Wij willen de krachten versterken en te bundelen. Deze Goddelijke intelligenties raadplegen elkaar en stellen de vraag: 'Hoe zetten we ons in om andere werelden te helpen?' Wij zijn zeer geduldig en overhaasten niets!


AGENDA: SPACE RACE

Vele beschavingen vanuit het sterrenbewustzijn hebbend de aarde benadert om te spreken over de kosmische omwenteling. Vele hebben hun wijsheden doorgegeven, zodat de mens kon groeien naar een bepaald punt toe.

Op dit moment staat er iets te gebeuren waarover wij jullie machthebbers ruim van te voren hebben geïnformeerd, zodat zij de mensheid op aarde konden voorbereiden. De meeste machthebbers hebben geluisterd en wilde graag meer informatie. Zij hebben op aarde overleg gepleegd en er zijn situaties ontstaan waarbij er onderling toch wrijving ontstond.


KWANTUM SPRONG

De kosmos gaat een kwantum sprong maken en het startsein is gegeven. De voorbereidingen zijn getroffen en dit deze evolutie is enkel en alleen bepaald door de krachten van de natuur die in het Goddelijke bewustzijn besloten liggen.


Wij vanuit de lichtdimensies hebben geleerd om deze natuurlijke krachten van het licht te herkennen en vanuit respect te omarmen. De mens kan nu snel groeien naar een hoger bewustzijn, zodat ook de mens in haar nieuwe vorm kan meereizen naar een nog onbekende maar zeer krachtige sterrendimensie.


Wij spreken vele toe, omdat de tijd gaat dringen. Nee, het zal niet binnen enkele jaren gaan gebeuren, maar de voorbereidingen gaan nu stevig van start. De kracht van het licht gaat de aarde veranderen en de mens mag dit gaan beseffen.


TRANSITIE AARDE

De aarde gaat haar transitie maken en deze is al een tijdje in beweging, de kwantum sprong wordt rustig opgebouwd. Toch gaan er dingen drastisch veranderen. De machthebbers hebbend de overeenkomst een poos geleden bevestigd, dat was een mooie stap.


Inmiddels zijn er wat extra onnodige spanningen ontstaan, omdat er een grote angst opstond over het verlies van bezit, waarbij de verandering van hun machtspositie duidelijk werd. De rijkdommen die zij verworven hebben, willen ze niet kwijt. In de komende tijd wordt het bezit een heel andere verhaal, want wie bezit de aarde of de grond waarop wordt geleefd? Wat gebeurt er met de winst die de grondstoffen en de producten opleveren?


Daar ligt een moeilijk stuk en de machthebbers en vele multimiljardairs buigen zich over dit vraagstuk. Zij mogen daarin meenemen de verantwoordelijkheid voor de pijn en het lijden wat door hun toedoen is ontstaan. Wanneer zij de macht uit handen gaan geven en het gewone volk omarmen, wordt de vraag.


Daarnaast mogen wij vanuit de lichtdimensies slechts enkele dingen toevoegen, maar zeker niks afdwingen. Geduld is een schone zaak. Wij hebben veel geduld, maar wanneer er toch een noodsituatie ontstaat zullen wij ingrijpen en het lichtprogramma van informatie uitdragen.


VREEDZAAM SAMENWERKEN

In de kosmos kan er alleen maar vanuit een vredelievende manier samengewerkt worden. Helaas is er een groep ontstaan die de oorlog op aarde stimuleert en zij willen met de matige kennis die zij hebben verworven een andere route aanleggen, zodat hun macht en bezit niet wordt afgenomen en zelfs nog groter wordt.


De oorlog op aarde zorgde voor een hiaat en de komende maanexpedities kunnen niet vanuit eensgezindheid gestart worden. Al eerder hebben de heilige raden vanuit de lichtdimensies besloten om de toegang naar de maan te blokkeren. Helaas kan dit niet meer gegarandeert worden, omdat de quantum leap (kwantum sprong) in werking is getreden.


DE MAAN ALS BASIS

De maan mag als basis gaan fungeren om de mens tijdelijk onder te brengen, zodat zij veilig is wanneer er in de toekomst grote lichtexplosies zullen ontstaan op aarde.


Daarnaast staan er programma's klaar om de frequentie en het bewustzijn te vergroten, want de mens wordt een sterrenmens, een etherisch wezen. Vele kinderen die nu op aarde zijn en nog geboren moeten worden dragen de etherische codes.


KRISTALLIJNE VOERTUIG

Het kristallijne voertuig zal opstaan en het bewustzijn wat daar bij hoort is het kristallijne bewustzijn. Deze mens zal tevens het kosmisch bewustzijn gaan omarmen en het contact met de andere lichtdimensies aangaan. Dit alles ligt verweven in het DNA. Wie dit DNA niet bij zich draagt, kan op dit moment deze verbinding nog niet maken. In jouw dromen kan dit wel voorbij komen, zo worden vele voorbereid. Sommige dragen deze code in een slapende stand.


NIEUWE DNA CODE

Inmiddels zijn er vele lichtwezens naar de aarde gekomen om het kosmisch DNA te activeren. Sommige van deze sterrenwezens kunnen slechts even op aarde verblijven in de laag waarin de mens in leeft, maar vele andere lichtwezens zijn extra getraind om in verschillende dimensies te reizen. Zij kunnen schakelen van laag naar hoog en van stoffelijk naar etherisch.


FANTASIE EN DROMEN

Vele fantasie films stimuleren deze gedachten in het droombewustzijn, degene die deze codes bij zich dragen kunnen de herinnering weer openen. Stap voor stap kan de intelligentie die daarbij hoort ook gestimuleerd worden in het brein. Het is niet alleen een spirituele omzetting, maar zeker ook een stoffelijke. Cellen worden wakker getrild door het hoge fotonenlicht, zodat het DNA verandert. De mens beslist zelf hoe of wat, Wij vanuit de lichtdimensies zijn slechts de aangevers van informatie of de richtingaanwijzers op het pad van vernieuwing.


Elke plant groeit vanzelf, maar het heeft wel licht, liefde, warmte en water nodig. De verschillende elementen die dit alles versterken spelen een belangrijke rol.


STERRENPORTAAL 6-7-8

In de afgelopen week zijn er verschillende portalen geopend en de eerste was de kracht van de zes. Deze ster met zes punten bevat de frequentie van het vrouwelijke en mannelijke bewustzijn, wanneer deze beiden delen in balans zijn werken zij in liefde samen.


De zevenpuntster, is de sterrenpoort van de zevende hemel die ik al vaker benoemd heb in de laatste berichten. Jij bent de bestuurder van jouw voertuig (zegenwagen) en wanneer de geest en het stoffelijk lichaam in balans zijn kun je door dit lichtportaal heen gaan reizen.


De achtpuntster voedt de leminscaat. De acht van kracht opent het leeuwenportaal van de ster Sirius. In de energie van deze ster kan de eenheid bereikt worden. De hogere kennis ligt hierin besloten. Open deze kennis en de activatie codes kunnen van start gaan.


DE DRIE ELEMENTEN

Je begrijpt, dat deze drie sterrenportalen een hele omzetting teweeg brengen. Sommige hebben dit al gevoeld en andere zullen dit nog gaan ervaren. Vanuit de 6 kan er een samenwerking ontstaan tussen het vrouwelijke en mannelijke deel, degene die hier een trauma in hebben worden daarin getriggerd. De mannelijk of vrouwelijke energie wil in balans komen, zodat het voertuig vanuit de geest de zevende hemel kan bereiken. Wat blokkeert je pad?


Wanneer er een disbalans ligt in het besturen van de zegenwagen, kan dit tot innerlijke en uiterlijke botsingen leiden. Maar wanneer de balans in de mannelijke en vrouwelijke energie is bereikt en de zegenwagen wordt vanuit harmonie bestuurt, dan kan er een groei plaatsvinden naar de acht van kracht.


Hier kan men gaan manifesteren vanuit de lemniscaat, de eeuwige durende stroming van harmonie. Er ontstaan mooie verbindingen op je pad en de ene keer ben je in de energie van de rechterhelft bezig, maar je gaat op tijd weer naar links toe. Zodat jij ook in het middelpunt kan staan van de lemniscaat, want daar ligt het nulpunt van eenheid , jouw ware kracht.


De uiteindelijke kracht ligt in het nulpunt, waar het overzicht gehouden kan worden. Je kijkt naar links en rechts, maar blijft staan op het punt van de verbinding. Het zijn de Engelenvleugels die je in balans houden, nu kun je boven de dualiteit uit gaan vliegen.


WANKELEN

Mensen die veel wankelen: 'Heen en weer gaan, van links naar rechts of van beneden naar boven kunnen moeilijk in het nulpunt komen'. Hoe langer je in het nulpunt kan blijven staan hoe beter jouw visie naar de waarheid wordt. Overzicht en inzicht komen dan samen en je bent een empathisch mens dat leeft vanuit mededogen.


Het sterrenlicht kan alleen maar stralen als er een grote mate van zelfliefde is ontstaan, die zich ook naar buiten toe kan manifesteren. De sterrencodes van de 6, 7, en 8 kunnen in het DNA aangewakkerd en geactiveerd worden.


Dit is de dans van het licht. De ene keer ben je bezig in de 6, of zelfs in de 8 en morgen weer in de 7. Vele vormen kunnen daaruit ontstaan en deze zijn vooral heel creatief neergezet. Je eigen kracht leren besturen is waar het om draait, maar vooral hoe je je voelt tijdens deze reis. Het is de ervaring waarin je spelenderwijs verder komt. Overzicht kan helpend zijn wanneer er paniek uitbreekt, maar inzicht geeft groei.


Leef je leven vanuit het licht, wees vreugdevol en speel als een kind..


11 augustus 2023


Arthura Hector www.ashtar-rose.comDit bericht mag gedeeld worden vanuit respect en liefde, in haar geheel, onder vermelding van de bron en website: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com Alle rechten voorbehouden, copyrights.


Comments


 ARCHIEF
bottom of page