top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Portaal 7-7-7: De Zevende Sprong


ASHTAR: ANDROGYNE ENERGIE (EERSTE DEEL)

DE SPRONG NAAR DE ZEVENDE HEMEL: Elk mens krijgt nu de kans om de zevende sprong te maken naar de zevende hemel. De frequentie van de zevende sprong tilt je op en leidt je door het zevende portaal.


Zeven Zeven Zeven

Nogmaals komt de energie van de 7-7-7 trilling naar de aarde, dit is de vibratie van de ommekeer. Het getal 21 wordt weerspiegeld in de tarotkaart van de gehangene. De gehangene ziet alles op zijn kop en krijgt een totaal andere kijk op de wereld. De vraag is: "Zien jouw ogen de werkelijkheid zoals die is? "


GROTE VERANDERING

De kijk op de wereld gaat veranderen. Nieuwe impulsen die vanuit de Zevende Hemel komen bij je binnen en leiden je naar een hart vol vrede. In het getal 21 bevindt zich ook de drie van creatie. De Drie-eenheid is de energie van de man en de vrouw waaruit een nieuwe geboorte kan plaatsvinden. Dit is de nieuwe man-vrouw energie in jou! Trinity: Vanuit de Zevende hemel worden er nieuwe creaties en kinderen geboren.


De positie van de omgekeerde horizon is niet voor iedereen een aangename ervaring. Bij sommige gaat het fysieke lichaam opspelen en deze pijn komt tot uiting via verschillende fysieke klachten. De wereld op zijn kop kan het hoofd laten wiebelen, ook psychisch.


Elke ziekte heeft een bepaalde frequentie en trilling. Wanneer je een afstemming maakt op deze trilling dan worden de dingen duidelijk. Het is goed om jezelf te verdiepen. Respecteer de andere waarheid, alles mag tot rust komen en dan rijst er een totaal andere horizon op, de horizon van de eenheid en dan wordt alles weer stabiel.


TEGENGESTELDE VISIES

Je kunt letterlijk op je kop gaan staan om een (oude) waarheid door te zetten, maar het is aan te raden om de beleving van, "De wereld op zijn kop", anders te gaan bekijken. Ga eerst eens ervaren wat het brengt. Wees creatief en zonder oordeel: "In plaats van jezelf ondersteboven te plaatsen, kun je ook de wereld omdraaien. Hoe voelt dat? Sta je nu stevig?


Zo voelt het nieuwe pad!


NIEUWE INNERLIJKE VISIE

Een nieuw inzicht wordt meestal door moeilijke situaties geopend. Via het portaal van de 7-7-7 opent zich de Zevende Hemel en je situatie verandert meteen. De vrede en eenheid stromen in je hart en nu worden de innerlijke ogen geopend. Durf je te kijken naar de Zevende Hemel in je hart? Ja, dit ben jij.. De Engel vanuit de Zevende Hemel.


ANDROGYN

De mannelijke en vrouwelijke energieën gaan samenkomen en ook hier worden ingewikkelde concepten omgevormd tot een simpele uitkomst. Degene die niet tevreden zijn met hun lichaam en zoekende zijn naar een andere vorm komen tot de conclusie dat het fysieke lichaam niet het probleem is, maar de innerlijke, geestelijke en psychische strijd.


DE BALANS VAN YIN EN YANG


DE MAN

Voor vele is de combinatie logisch als een mannelijke energie in een mannelijk lichaam wordt geboren. Terwijl er ook mannen zijn die dit anders ervaren, bij sommige is de onrust zo groot dat het mannelijk lichaam hen in de weg zit. Het leidt tot veel verwarring. De vraag: "wie ben ik", is een spirituele Quest, om door het vrouwelijke en mannelijke deel heen te reizen.


De meeste relaties stranden doordat de innerlijke balans van vrouw-man is verstoort.


DE VROUW

Een vrouwelijk energie in een vrouwelijk lichaam? Voor vele is dit de natuurlijke creatie van het vrouw zijn, maar de natuur bepaald soms iets anders. Een mannelijke energie kan indalen in een vrouwelijk lichaam en andersom. Ook hier geldt dat onrust en ontevredenheid eerst via de energetische en geestelijke weg onderzocht mag worden. Er zijn meer wegen om tot een conclusie te komen voordat er een weg wordt ingeslagen van pillen, amputaties en andere fysieke ingrepen. Voel wie je werkelijk bent..


Spirituele Vrouwelijke of Mannelijke Energie?

In de dualiteit is de goddelijke eenheid opgedeeld in twee delen: "Het mannelijk en vrouwelijk deel". De balans ligt in het samenkomen van deze twee: fysiek of energetisch... De spirituele verbindingslijnen zijn in de knoop geraakt, waardoor er een verwarring ontstaat en trauma's door elkaar heen gaan lopen.


In de stoffelijke wereld worden de mannelijke en vrouwelijke energie vaak losgekoppeld en op die manier ontstaat er veel onrust in het collectieve bewustzijn. De wetenschap is te beperkt om jouw gevoelservaring van man of vrouw te ondersteunen. Het fysieke lichaam is slechts een voertuig om je te bewegen in de stoffelijke wereld. Er is zoveel meer..


Weet wel dat dit fysieke lichaam ontstaan is door een goddelijke aanraking en dit heeft jou op een natuurlijke manier tot een aards wezen gevormd. Elke cel bevat de Goddelijke code van dit lichaam. Negen maanden lang heeft dit wezen een vorm gekregen in de buik van de moeder, dit is niet zomaar uit te wissen. Deze creatie is niet zomaar ontstaan, het heeft een eigen trilling en is opgebouwd om in het hier en nu te kunnen functioneren.


De disbalans ontstaat doordat er andere dimensies meespelen in het bewustzijn van de mens. Via een spirituele weg kan het stoffelijk lichaam anders ervaren worden. De zoektocht die enkel in de materie wordt gezocht kan de eigen heelheid gaan blokkeren, er kan daardoor nog meer verdriet ontstaan. Waarom is dit zo?


HEEL JEZELF SPIRITUEEL

Natuurlijke en Kunstmatige Oplossingen:

Voordat je jouw lichaam in de fysieke vorm verandert of aanpast, kun je op een natuurlijke wijze de pijn en onvrede gaan onderzoeken en oplossen. Kunstmatige aanpassingen kunnen leiden naar een nog grotere disbalans. In elke cel zit het DNA opgeslagen van de vorm van wie jij bent. Jouw genen dragen de codes van de bouwstenen waaruit je gevormd bent. Dit is het licht van de Goddelijke Bron wat door je heen stroomt, maar ook de uitkomst van een aards bewustzijn. Passend in het grote geheel, waarin generaties lang herinneringen zijn opgeslagen.


De kennis om de vrouwelijke en mannelijke energie te verbinden kan op vele manieren, maar pas op voor het kunstmatige plan. Het helen van alle pijn mag gebeuren in de verschillende energielagen, want deze bevatten een verschillend bewustzijn: "Mentaal, astraal en emotioneel". Dit helen leidt je naar een nieuw deel in jezelf. Elke chakra heeft een eigen kleur van trilling, zij spreekt door jou heen.


Het Androgyne Wezen

Generaties lang is het vrouwelijke en mannelijke deel ontwricht geraakt. Waardoor er een extreem verlangen naar een andere of eigen sekse kan ontstaan. Het gevoel negeren kan niet, wees eerlijk in wat je voelt en wat je mist. Hoe zijn de verhoudingen in het man-vrouw bewustzijn in jouw zielen beleving? Laat het vrouwelijke en het mannelijke lichaam tot uiting komen via creativiteit. Het gaat om de acceptatie van wie jij bent in welke vorm dan ook. Jij bent oké en in beweging!


HEELWORDING: ANDROGYNE BLAUWDRUK

De mens is een wezen afkomstig van de aarde, maar energetisch en geestelijk ben je veel meer. Jij draagt de gehele kosmos in je hart. De onbalans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie kunnen ook afkomstig zijn aan de herinnering van een Androgyne Blauwdruk.


Deze ziel draagt de blauwdruk van de eenheid, waar de man en vrouw in één wezen zijn verenigd. Ooit waren we Androgyn. Helaas kan dit niet op aarde in de fysieke vorm tot uiting worden gebracht, waardoor er een groot gemis ontstaat wat heel realistisch is. Helaas is er geen kennis beschikbaar over deze vormen van leven, waardoor vele gaan zoeken in een 3d manifestatie van de wetenschap, waarbij het spirituele of kosmische deel mannelijke en vrouwelijke onvoldoende begrepen wordt.


Deze androgyne wezens leven in een dimensie van het licht nabij God, daar waar de delen van de man en vrouw nog niet zijn opgedeeld, zij komen samen in één lichaam, deze oude levensvormen zijn in eenheid met zichzelf, met elkaar en met de Goddelijke Schepping.


Op aarde mogen zij leven in een half lichaam en dat doet hen veel leed. Zij willen onbewust dit alles herstellen, maar in de stof is dat fysiek onmogelijk. Tenzij dit op een energetische en spirituele wijze wordt gedaan. Dan ontstaat er veel inzicht en acceptatie. Zij kunnen weer contact maken met hun oude hogere Androgyne zelf. Er kan nu rust komen in het hart.


GEBRUIKSAANWIJZING

Wanneer deze mensen geboren worden als jongetje, missen zij het meisje in zich en willen dit tot uiting brengen, (of andersom). Het is eigenlijk heel logisch. De drang om beide delen in zich te dragen en deze te laten zien, kan niet meer. Het menselijk lichaam kan enkel 1 deel in de uiterlijke vorm laten zien, man of vrouw. Innerlijk en geestelijk kan er wel de eenheid worden bereikt, wanneer dit lukt dan worden zij een heel groot helend Goddelijk Licht op aarde.


SEKSUELE LEVENSENERGIE IN ATLANTIS (TWEEDE DEEL)

Ten tijde van Atlantis waren er twee soorten beschavingen, de één was een zeer oude beschaving en leefde vanuit een grote intuïtieve wijsheid, waarin een diepe spirituele beleving tot uiting kwam. Zij brachten de eenheid terug in de duale aarde. Via een magische verbinding met de natuur waarin de beide delen van mannelijke en vrouwelijke energie samen kwamen. Zij konden tot een zeer hoge lichtfrequentie opstijgen via de seksuele levensenergie en communiceerde met hun hogere (Androgyne) goddelijke deel, waarbij het reizen naar de sterren een logische verbinding was.


Deze seksuele levensenergie was een heilige verbintenis en een connectie met de hogere werelden. Priesteressen werden in een heilige tempel opgeleid, om de heelheidsceremonie te kunnen begeleiden. Dit had niets te maken met een lagere lust.


De andere soort wezens: "De bezoekers" die wat later op de aarde neerdaalde raakte zeer nieuwgierig naar deze mysterieuze krachten, daarnaast waren zij zeer geïnteresseerd in het delven van het goud, vele schatten van de aarde wilde zij bezitten en zij brachten Atlantis uiteindelijk in disbalans, waardoor de ondergang plaats vond.


KUNDALINI

Zij wilde toveren, de materie beïnvloeden en naar hun hand zetten. Het vrouwelijke en mannelijke deel hebben zij juist uit elkaar gedreven, omdat zij vanuit macht werkte. Het ene deel onderdrukte het andere deel, zij experimenteerde met deze energieën en koppelde seksuele gevoelens aan macht. Zo ontstond er een lager deel, waarin de geest van de mens aangetast werd.

Het oude Atlantis herrijst nu en ook deze machten staan weer opnieuw op. Daarnaast zijn de oude wijze terug op aarde om dit alles in balans te brengen. Laat de energie van de mannelijke en vrouwelijke energie in de Kundalini oprijzen, om tot een heelheidsverbinding te komen. De Goddelijke Eenheid van onvoorwaardelijke liefde. Alles wordt zo naar een hogere trilling gebracht en de kennis kan nu gedeeld worden in een hogere laag van bewustzijn. De collectieve man-vrouw energie kan nu gaan ontluiken in de Zevende Hemel.


HOEDERS VAN DE AARDE

De oude, zeer wijze, spirituele beschavingen waren de hoeders van de aarde en hun kennis was gebaseerd op de heilige wetten van de kosmos: "De Goddelijke Eenheid". De androgyne kennis was hun uitgangspunt. Zij wisten veel over de eenwording van het vrouwelijke en mannelijke en dat deze kennis beschermd moest worden.


Helaas is deze kennis gestolen, want zij deelde deze wijsheid vanuit vertrouwen met "de bezoekers". Waardoor zij uiteindelijk werden onderdrukt en hun kennis die ouder was dan de aarde zelf, werd nu misbruikt en vervormt tot een lagere staat. Seksueel misbruik, Pedofilie, Soa's, Porno, Seks verslaving en andere liefdeloze vormen zijn daaruit ontstaan en komen nu weer tevoorschijn. De leegte die in de mens huist is daar de oorzaak van.


Vele raakte in die tijd geestelijk verwart waardoor het 'lichtschip Atlantis' is vergaan. Een deel van deze wezens zijn vertrokken naar andere planeten en sterren om later weer terug te komen. Ook degene die de heilige kennis wilde beschermen zijn weer terug. Zij komen weer tevoorschijn.


PORTAAL ZEVEN

Het portaal van de Zevende Sprong brengt de de kennis van de Zevende Hemel weer terug op aarde. Dit is de kennis van de Heilige Eenheid van het mannelijke en vrouwelijke deel en kan leiden tot een connectie met de oude androgyne vorm. Deze mag nu weer geheeld worden om de nieuwe aarde te gaan realiseren. Vele zijn vanuit Atlantis geïncarneerd op aarde om deze heilige codes te openen. Dit zijn de oude hoeders van MU en Lumurië, en zij gaan het trauma van Atlantis opheffen.


De herinnering aan Atlantis kan nu worden geheeld in deze laag, via de hogere trilling van de fotonen en het hogere (zon)licht. Het paradijs komt weer tevoorschijn in jouw geheugen. Deze droombeelden komen naar je toe via de stilte zoals meditaties, visualisaties en visioenen. Het zijn de druppels vanuit de Heilige Graal, zij laten het heilige water weer neerdalen in de geest van de mens.


OPDRACHT

De opdracht is om je pad in te zetten naar een Heilige Quest: "Breng de heelheid tot stand in alle lagen van het bewustzijn en zorg dat de balans weer terug komt op aarde. Tot zover je dit kan realiseren, want elke kleine druppel is al een mooie beweging. Laat deze tot bloei komen in je geest en creëer nieuwe oplossingen in de stof en zendt droombeelden door van de nieuwe aarde."


MAAK ALLES HEEL


De mens is een onderdeel van de natuur op aarde, het natuurlijk bewustzijn mag weer opstaan. Ecologische gevolgen ontstaan om de balans te herstellen en niet om de mens te vernietigen.


25-07-2023


© Arthura Hector www.ashtar-rose.comDit bericht mag vanuit liefde en respect worden gedeeld, zie onderstaande wijze van delen. Onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com Alle rechten voorbehouden.


RESPECT: Je mag de kosmische berichten op deze website niet kopiëren, splitsen of vertalen, vraag eerst toestemming via SMS. OF kopieer deze onderstaande link die je naar de juiste pagina op mijn website brengt, plak deze onder een stuk tekst van 3 alinea's van dit oorspronkelijk bericht.


Kopieer niet het hele bericht! Kopieer en knip geen stukjes om in een ander verhaal te gebruiken. Hierdoor verandert de betekenis van het bericht, zoals het is bedoeld. (© Auteursrechten)

Vriendelijke en liefdevolle Groet Arthura


Comments


 ARCHIEF
bottom of page