top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Maria: Helende Magnetische Velden

ASHTAR: TWEEDE 6-6-6 PORTAAL

KRACHT VAN DE LIEFDE

Een heftige energie komt vrij via het tweede portaal van de 6-6-6 energie op 24 juni 2022. Op deze dag zijn de kosmische krachten zeer actief in de omzetting. Via dit portaal gaat er een groot magnetisch veld open en de liefdeskrachten van het kosmisch huwelijk komen vrij. Met een grote kracht zal het magnetisch veld vanuit de kosmos via de Maria energie zich uit gaan breiden naar de aarde. Vanaf dat moment ga jij je heel anders voelen.


Blijf zo dicht mogelijk bij jezelf, verbindt je met dit veld en kijk wat het jou brengt.


MAGNETISCHE ZOMER

Vanaf de zomerzonnewende zijn de zonnevlammen nog actiever dan eerst, deze energie gaat zich verspreiden over de komende maanden. Een openbaring zal plaatsvinden. De zon activeert daarin steeds opnieuw de elektromagnetische deeltjes om jou heen.


De elektrisch geladen deeltjes zoals de fotonen, vormde een groot elektrisch veld, maar er gaat meer opstaan. Nu gaat er een andere kracht open, door de zonnevlammen gaat er in de 'donkere materie' magnetische deeltjes verschijnen. Op deze manier ontstaat er een zeer sterk magnetisch veld. Deze aantrekkingskracht is de golfbeweging welke Maria gaat uitdragen via een groot liefdesportaal. Deze is zo enorm groot geworden dat zij zich in de kosmos gaat verbinden met het eerder ontstane elektrische veld. Dit wordt een zeer groot fenomeen.


KOSMISCHE OORLOG

In de kern van jouw hart gaan nu vele codes open. Het portaal richt zich naar de kennis van eenheid en zo komen de codes vrij. Het is aan de mens om goed met deze kennis om te gaan, omdat de toekomst van de nieuwe aarde hierin besloten ligt. De herinneringen aan een kosmische oorlog van geavanceerde beschavingen zullen weer voorbij komen, om nu voor altijd los te laten.


HELDERE HERINNERINGEN


SMAAK EN GEUR

Tijdens Corona werd er gesproken over klachten waarbij de smaak en geur verdwenen. De smaak en geur brengen je terug naar een dieper gelegen herinnering. Het opent poorten in de wortels van jouw zijn. De oude herinneringen gaan weer bovenkomen, laat de sluiers maar los.


SPIKES

Het spike-eiwit wat in het Covid-19 virus voorkwam, is een symbolische verwijzing naar de spijkers waarmee Christus aan het kruis werd genageld. Deze herinnering is verbonden met een groot collectief geheugen. Bewust en onbewust zijn er vele termen gebruikt om een verwarring te creëren in het collectief bewustzijn. De originele betekenis vervaagde. Het Christusbewustzijn is geen religie, maar een eenheidsenergie welke in het hart is gelegen.

Deze godsvonk zal nooit verdwijnen en de verbinding kan altijd gemaakt worden.


Wanneer jouw originele herinnering werd overschreven zorg dan voor een reset, zodat de nieuwe maskerade in jouw geheugen opgeheven wordt. Het licht wat nu open gaat herstelt alles, vraag erom, want het is jouw vrije keuze.


Spreek jezelf toe en zeg: 'Alles wat in mij versluierd is, laat het (in stappen) weer bovenkomen, zodat de originele herinneren vanuit helderheid gezien, gehoord, geroken en gevoeld kunnen worden. Bevrijd mij van de sluiers.'

VUUR EN FOTONEN

Het levende vuur in de fotonen tilt de aarde extra op in haar kracht en het magnetisch water kan nu weer samen gaan komen in de kern van alles wat leeft, daar waar de geheime kennis ligt opgeslagen wordt nu een opening gecreëerd. Het water gaat rijkelijk stromen en zuivert de leugen en ontsluit het geheim. Deze mogen nu zichtbaar worden en het masker tilt zich op en zie, een totaal andere wereld komt boven.


MATRIX

De kosmische oorlog eindigde lang geleden, in een kunstmatige matrix welke op aarde nog doorwerkt in de geest van de mens. Deze sluiers gaan zich oplossen in de dieptelagen van jouw herinneringen.


HET WARE GEVOEL

Onbewust wordt deze oorlog uitgespeeld tussen de verschillende velden en machten. Vaak op een psychologische manier die haar uitdrukking krijgt in een bepaalde vorm zoals de manipulerende media en reclames. Het vertekende beeld gaat zijn macht verliezen. Op elk vlak gaat de originele herinnering open. De creatieve geesten worden heel bewust, de fantasie en droomvelden verliezen hun sluiers, de waarheid kan soms even naakt aanvoelen. Je zoekt een nieuwe bedekking, maar weet nog niet waar of hoe. Heel even lijkt het erop dat je geheugen slechter wordt, maar in feiten maakt het plaats voor een hele andere diepe herinnering die via een geur, beeld, geluid en gevoel getriggerd worden. Maak je los van dit heftige verleden, waarin vele nog onbewust aan vast zitten, dit kan een belemmering vormen in de overstap naar het liefdesveld.


IN HET NU ZIJN

De beste houding in de komende chaos: 'Besef dat je in het NU leeft en dat de situatie verandert is. Je kan nu zelfstandig opstaan in je passie en de missie die je in je voelt opkomen. Hang niet langer in het verleden van slaafsheid en lijden. Sta op en creëer een nieuw leven. Wanneer beide krachtvelden in je opengaan, dan wordt je vanzelf aangesloten op het nieuwe elektromagnetische veld van de aarde en nu kan jij weer dromen en manifesteren vanuit een dieper gevoel.'


De natuurlijke krachtvelden gaan de komende periode samensmelten en de liefde gaat door alles heen stromen. Een nieuwe periode staat op en de mens komt steeds dichter bij de intentie van: 'Het oude loslaten en de liefde toelaten.' Deze kracht is nieuw. De innerlijke wereld van de originele aarde komt dichter bij.


De weerspiegeling vanuit de politiek en manipulerende machten kunnen je ontmoedigen en in de war brengen, hou vol en voel wat er werkelijk speelt.


Adonai Ashtar


Ik groet het licht in je hart


24 juni 2022


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron :

© Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.

Comments


 ARCHIEF
bottom of page