top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Barsten in het Politieke Platform

ASHTAR: QUANTUM PORTAAL 3-9-6

NEGATIEVE STRIJD

De barsten in het politieke platvorm worden groter, dit kan leiden tot de val van het kabinet Rutte IV in Nederland. De politiek creëert een diffuse sfeer tijdens de de herfst.


De buitenlandse druk wordt groter en neemt een andere wending, dit komt als een onverwachte impuls en zorgt voor een volgende shockgolf die iedereen gaat treffen in 2023.


Vanaf het moment dat de oorlog in de Oekraïne verstoring bracht, werd er een kunstmatige oorlog neergezet om de psychische druk te vergroten. Deze psychische belasting is een onderdeel van de grote chaos die op wereldwijd niveau uitgerold wordt.


SCHADE VAN VERTROUWEN

De ondermijning van jouw persoonlijke basisveiligheid zal het vertrouwen in de politiek doen dalen tot onder het nulpunt. Deze herfst wordt pittig en het omwaaien van vele oude structuren staat nu werkelijk te gebeuren, de grote chaos zal op nationaal en internationaal gebied gaan plaats vinden.


Het is belangrijk om tot rust te komen en jezelf te beschermen voor de impact van de chaos.


PSYCHISCHE BELASTING

Maak onderscheidt tussen jouw eigen privésituatie en de problemen die in de verre buitenwereld afspelen. Laat de zwaarte los waar je geen invloed op hebt en zorg dat jouw persoonlijke psychische druk minder wordt. De media houd van sensatie met een eigen ingekleurde scenario. Laat je niet negatief beïnvloeden!


De hooggevoelige mensen mogen zich extra gaan beschermen, het is belangrijk om verschillende zaken goed uit elkaar te houden. Blijf realistisch en kijk met een heldere neutrale blik naar de buitenwereld. Los je eigen problemen zo goed mogelijk op en sta stevig met beide voeten op de aarde. Wees reëel: "Wat hoort bij jou en wat niet?" Op deze manier kun je veilig door de hoge golven heen surfen.


De toenamen naar een psychische dieptepunt in 2023

De spanningen nemen toe in de buitenlandse politiek en belasten de geest. Een ongekend dieptepunt gaat ontstaan in 2023. Bereid je voor op dit gebeuren, zodat je niet omver wordt geblazen.


Je wordt kwetsbaar door alle onrust om je heen en onbewust komt de chaos bij je binnen. Het is belangrijk om je bewust te worden van deze overprikkeling. Om een goede verbinding te behouden met de Lichtdimensies en je hoger zelf, is het nodig om je los te maken van deze oude manipulatie.


Je bent nog een onderdeel van deze duale wereld, dus het raakt je, maar tot hoever laat je deze chaos binnen komen?


Het is een moeilijke tijd voor iedereen, de politieke machthebbers hebben gekozen voor een extra zwaar scenario van angst. Zodat zij hun ego kunnen vergroten, waardoor de volgende politieke stap zeer onveilig kan verlopen met alle gevolgen van dien in 2023.


In de politiek wervelt de angst voor de mislukking van hun agenda 2030. Deze wereld van manipulatie willen zij omvormen en naar hun hand zetten. Manipulatie dringt je geest binnen en wil jouw emoties negatief overnemen. Richt je op wat jij wilt omvormen. Creëer een stukje nieuwe aarde die vanuit een andere kracht gaat opstaan.


PROCES VAN OMVORMING

Naast alle psychische onderdrukking staat er een totaal nieuw veld van bevrijding op, deze beweging wordt sterker. Neem deel aan deze nieuwe bevrijding en start met positieve gedachten. Communiceer bewust met het Quantum veld, welke overal aanwezig is. Via het Quantumveld kun je communiceren met jouw kosmische kennis en nieuwe ideeën realiseren. Dit bewustzijn gaat open en dit is de nieuwe kracht. De Goddelijke krachten nemen nu een definitieve plaats in het Quantum veld en de nieuwe aarde resoneert door alles heen.


Deze periode van grote chaos kan voor iedereen een ommekeer worden. Het kan het leven drastisch veranderen in de positieve zin van het woord. Hoe meer bewust jij met dit fenomeen omgaat, hoe sterker je wordt in het manifesteren van een nieuwe liefdevolle wereld. Creëer een nieuwe wereld vanuit eenheid en eenvoud, omarm jouw originele kennis en geef deze door. Via jouw idealen kun je de wereld om je heen omvormen tot een prachtig manifest. Open deze kracht, ondanks alle chaos die de geest willen vervuilen. De zuiging van de Big Reset is begonnen. Wees je bewust hiervan.


ONNATUURLIJKE OORLOGEN

In jullie duale wereld ontstaan regelmatig gebieden die vervuild zijn geraakt door veel verdriet en negatieve energieën. Het trauma moet omgezet worden, zodat de energie weer kan doorstromen. Deze plaatsen zijn gevoelig voor ziektes, ruzies, tegenslag, rampen en oorlogen. Het zijn de donkere plekken in het energieveld van moeder aarde en deze delen worden dof van kleur.


NATUURLIJKE GENEZING

Moeder aarde hersteld deze gebieden met haar zelfgenezend vermogen. Er ontstaat een explosie van zuivering. Dit is de natuurlijke weg, tenzij de negatieve energie kunstmatig wordt uitgebuit. Oorlogen en ziektes duren veel te lang en verzwaren de energie van dit gebied op een extreme manier. De donkere plek word nu een langdurig duister doolhof.


Manipulerende machten gebruiken deze gebieden om een oorlog te starten en hun macht uit te buiten. De duistere cirkels worden actief. Dit kan alleen doorbroken worden door heel veel licht, liefde, zuiver geweten en diepe rust om te herstellen.


Vanuit de kosmos en via de Goddelijke Bron wordt er steeds een helende energie gestuurd. In de energetische lagen wordt deze onbalans hersteld. Zonnevlammen, magnetische velden en de natuurlijke bliksem herstellen de balans.


GODDELIJKE LICHTKRACHT

Laat je niet teveel meevoeren in een negatieve afdwaling en zorg dat je geest in balans is. Richt je focus op het herstel in en om je heen, zodat de kracht die daaruit vrij komt de aarde kan ondersteunen. Hoe meer licht er in jou gaat stralen, hoe krachtiger alles wordt. Wordt geen onderdeel van een onnatuurlijke strijd, maar richt je energie naar een vredelievend en zuiver licht. Op die manier wordt jouw potentie vergroot en de samenwerking met de Goddelijke Lichtkrachten zorgen ervoor dat je beschermd en veilig bent.


Stap uit de draaikolk van angst en zet een vortex van liefde neer, maar eerst door je eigen systeem....Ik groet het licht in je hart


Adonai Ashtar


30 september 2022 (3-9-6 kwantumportaal)Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.

Comments


 ARCHIEF
bottom of page