top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Dubbele 4-4-4 Portalen: Activatie DNA Plasma licht


ASHTAR: DUBBELE ACTIVATIE & GROTE VERSCHUIVING VAN LICHT

De 4-4-4 Portalen op 29 februari en 1 maart 2024 worden achter elkaar geopend en dit brengt een grote verschuiving teweeg in jouw frequentie, waardoor er een mooie ballancering in je energielichaam kan ontstaan. De ene verschuiving volgt direct op de andere en dit brengt alles in een hogere trilling.

Tijdens deze dagen ontstaat er een grote lichtactivatie die lang nawerkt. De energie die vrij komt zal alles overstijgen, voor elk mens een mooie kans om hierin mee te gaan en de schaduwdelen weer verder los te laten. De schaduwdelen stijgen steeds verder op in een hogere frequentie naar het licht, waar ze uiteindelijk ontmanteld worden.


Alles lost op in het Licht.


Het jaar 2024 bestaat uit verschuivingen in het paradigma. Deze verschuivingen vinden plaats via de 4-4-4 portalen en deze zorgen voor een mooi licht op aarde. Het hart gaat resoneren in het liefdeslicht.


KRACHT VAN DE ZON & OPWARMING AARDE

De zon speelt een grote rol in de verschuiving van het bewustzijn. Dit is niet negatief, maar positief. De aarde stijgt in frequentie en dit heet: 'EVOLUTIE.'


ZONLICHT AFSCHERMEN

Wetenschappers willen het zonlicht kunstmatig gaan afschermen om de aarde koel te houden, maar dan raakt alles uit balans. Dit is een zeer negatieve manier om de hoge frequentie te doen stoppen. Het klimaat raakt in de war en zo ook de magnetische velden van de aarde.


Wanneer het zonlicht niet langer haar golven van licht kan doorsturen naar de aarde, dan wordt haar Ascentie proces belemmerd. Het hoger bewustzijn van de mens zal ontregeld worden en de overgang van stoffelijk naar een etherisch lichaam wordt uitgesteld.


CONTROLE & KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Degene die dit willen verstoren, zijn degene die de controle willen behouden over jou. Op een kunstmatige manier willen zij de mens gaan inzetten in een cyber wereld van kunstmatigheid. De creativiteit van elk menselijk wezen wordt dan vergroot en uitgefilterd, ingezet voor een nieuwe kunstmatige wereld.


Vele films over toekomstige werelden zijn vanuit fantasie geboren, dit maakt het bewustzijn open. Er worden daarin elementen vanuit de waarheid en het licht verweven, maar helaas ook de lagere gedachten over bezit vergaren, oorlog en macht komen voor. Dit zijn niet de juiste voorbeelden van een hogere Lichtwereld, onvoorwaardelijke liefde of een harmonieuze samenleving. Dit alles is neergezet om de mens te beïnvloeden in wat het buitenaardse zouden kunnen zijn. Onderscheid het licht en de duisternis in alles wat je ziet.


Duisternis komt voort uit een 3d illusie en daar bevindt zich dit en nergens anders. Buiten de 3/4d is enkel liefde en licht.


De fantasie van de mens wordt wakker gemaakt om een verbeelding te maken van andere werelden in de toekomst. Dit zijn de fantasieën vanuit een dualiteit vermengt met het nieuwe. Hou de intenties zuiver in jouw droomwereld en manifesteer vanuit liefde.


Eonen lang wordt het hogere bewustzijn bij de mens tegengewerkt. Het bewustzijn van de mens wordt georchestreerd en de 'onzichtbare oorlog' tussen lagere en hogere octaven wordt steeds duidelijker. Volg in alles het gevoel van harmonie en creëer je eigen liefdevolle samenleving, diep in het hart weet je hoe deze eruit ziet.


LICHTDIMENSIES

Sta op voor een natuurlijke nieuwe wereld waarin jouw bewustzijn resoneert met de fotonen van de kosmos en het helende plasmaveld van de zon, daar waar het grote creatieve licht van liefde, de God van Creatie jouw imaginale geest omarmt. Laat dit alles ontwaken en laat het innerlijk hart spreken.


Train jezelf in het natuurlijk bewustzijn, waarbij telepathie en gedachtekracht de instrumenten worden van de hogere communicatie en Ascentie. Laat de zintuigen in een hogere octaaf geopend worden, zodat het helder weten, helder zien, helder voelen en de heldere geuren opgemerkt gaan worden.

DNA codes en het Plasmalicht

De plasma velden golven door alles heen, ze zijn overal en helen alles in jou en om je heen.

Stem je af en communiceer met dit veld en je activeert je eigen plasmaveld. Het DNA bevat plasmalicht. De negatieve en positieve ionen werken samen in het plasmaveld.


ASCENTIE AARDE

De aarde wordt weer onderdeel van het sterrenlicht en de hogere lichtdimensies. De energetische verschuivingen zorgen dat de planeet in de juiste positie komt, zodat zij verder kan opstijgen met al haar bewoners naar een nieuwe locatie in het universum. Dit gebeurt stapsgewijs, zodat elk levend wezen mee kan Ascenderen. Ieder heeft een eigen keuze.


De opsplitsing wordt steeds duidelijker, vele kiezen voor de liefde die leidt naar een hoger bewustzijn. Daarom zijn de lichtwezens om je heen, zij helpen je. Het is belangrijk voor elk levend wezen om het nieuwe pad uit te stippelen, zodat jouw gedachten een nieuwe toekomst gaan creëren vanuit een eigen manifestatie.


In elk mens ligt de Ascentie code in het DNA opgeslagen en deze wordt steeds verder geactiveerd via het fotonen licht. Het helende plasmaveld helpt je in balans te blijven. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de activatie. Vanuit de zon worden de golven van licht naar de aarde gezonden die het DNA openen en de fotonen activeren. Elk pad van Ascentie is uniek en verloopt via een innerlijk proces. Creëer je eigen Ascentiepad en voel..


Waar gaat jouw hart naar uit?


Arthura Hector


1 maart 2024


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en vanuit respect, onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.

Comments


 ARCHIEF
bottom of page