top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Voorbereiding Grote Lichtactivatie

ASHTAR: Hoger Zelf Activatie

Tijdens de voorbereidingen van de grote lichtactivatie in de wintermaanden, gaat er nu bij jou een kracht open van bezinning. Deze kracht is de stille kracht van zeer lang geleden, toen jij nog in verbinding was met je hogere zelf.


Het hoger zelf staat nu op en gaat een grote rol spelen in het leven van de mens. De kristallijne verbinding wordt herstelt en jouw innerlijke stem kan nu helder gehoord worden. Een zuiver geluid zal dit voortbrengen, zodat jij de leugens kan doorzien. Leugens zenden een andere vibratie uit, een grauwe golf brengen zij voort. Wanneer je weer werkelijk kan horen wat zuiver is en wat niet, zijn leugens zo ontmaskert. Verleiding of misleiding zullen je niet meer deren. Jij stapt met grote overtuiging verder op je nieuwe pad. Het pad van de liefde.


ILLUSIEMAKERS

Naast al de sombere berichten kun jij nu dicht bij jezelf blijven en je eigen waarheid volgen. Het Licht aan het einde van de tunnel blijft schijnen. Wordt je afgeleid en twijfel je, dan is dit de training. Een goede afstemming op zuivere vibraties mag je trainen. Besef dit: Hoe lang is de mens in een verstoring neergezet? Hoelang al werken de programmeringen van de illusie door op jullie bewustzijn? Daarom wees niet negatief naar jezelf, zolang je maar bewust en wakker bent. Een bewust leven is de eerste stap om uit de illusie te komen.


De verbinding met de hogere vibraties komen nu dichtbij, blijf je daarop afstemmen. Niets kan je overkomen als je steeds weer de afstemming maakt op liefde, licht en harmonie.

Op vele manieren kun je dit alles vorm geven. Via mooie gedachten en de verbeelding van je wensen, zo blijf je verbonden met jouw dromen.

DROMEN EN FANTASIE

Het droombewustzijn mag geactiveerd worden, niet alleen s'nachts maar juist ook overdag. Tijdens de wakkere staat ben je meer bewust van alles. Droom bewust en kijk hoeveel invloed het heeft op je nachtelijk dromen. Het één voed het ander, dus ook andersom heeft het veel effect. Meditatie is een extra boost om het droombewustzijn te activeren en dat mag jij zelf gaan openen. Kijk elke dag naar de tekens van je droom of naar de symboliek in je meditatie. Het is belangrijk om deze vorm van communicatie te gaan begrijpen. Dit is de universele taal die door alles heen spreekt. Het is de diepe kennis van de kosmos die via jouw innerlijke verhalen naar boven komen. Verberg en ontken niet langer deze onbewuste signalen, zij spreken de waarheid.


MULTIDIMENSIONALE GEDACHTEN EN DE DROOM

Gedachtekracht en droombewustzijn werken samen vanuit een vloeiende lijn, waaruit een mooie manifestatie kan ontstaan. Je diepste wensen kunnen waarheid worden. Multidimensionaal betekend: dat er in vele sferen tegelijkertijd een beweging plaats vind om de droom tot manifestatie te laten komen op aarde. Wanneer je dit op de juiste manier aanpakt kun je alles manifesteren, vaak worden de manifestaties halverwege verbroken. De passie vervaagt of het ongeloof dat het gaat lukken verdwijnt. Het is hard werken om dit neer te zetten, vooral in het begin. Blijf er steeds bewust van en zet door.


PASSIE ACTIVEREN

Het activeren van je passie, is een ware onderneming. De programmeringen in je jeugd voeden de passie niet. Zet vanaf vandaag de passie centraal en kijk wat het met je doet. Er is niets zo spannend als jouw passie activeren. Wat wilde je altijd doen? Stel het niet meer uit en bereid je voor op het grote licht wat komen gaat.


Je zult het gaan ervaren en het verandert je leven. Het versterk je eigenheid, wees dus uniek. Vele durven niet uniek te zijn, met de massa meelopen lijkt veiliger nietwaar? In principe hebben jullie geleerd jezelf te verloochenen. Kinderen hebben hier veel last van en zij geven dit ook aan. "Moeilijke" kinderen missen de passie in hun leven, maar meer nog, zij missen de passie bij de opvoeders. Thuis, op school en overal lijken de regels belangrijker dan de passie. Passie stimuleert de hersenen en het blij-hormoon: endorfine.


DE ILLUSIE ONTMASKEREN

De illusie kun je ontmaskeren door eerlijk te zijn. Ligt de waarheid diep verborgen en kun of wil je deze niet waarnemen? Wees dan als een kind. Een kind is eerlijk in het fantaseren, het dromen en het gelooft in sprookjes. Er is geen schaamte. Uiteindelijk leert het, dat dit alles een leugen is. Passie en manifestatie kunnen zo niet volwassen worden.


Jullie wereld gaat veranderen en je kunt je boos maken om alles, maar wanneer je start met je fantasie te openen en te volgen. Open je een andere werkelijkheid. Dan ontstaat er een totaal andere beleving van de wereld. De kristallijne wereld draagt passie en dromen direct uit. Zonder passie kun je niet overleven in een kristallijne aarde, omdat dit de drijfveer is van een kristallijn bewustzijn. Daar waar magie ontstaat is een krachtige geest aan het werk. Jij bent vrij om te doen en laten wat je wilt. Ontkoppel de oude programmeringen en stap in de wereld van de magische natuur.


Het hoger zelf kan weer samen komen in de kristal-droom en het sprookje wordt werkelijkheid. Waar vinden de mooiste manifestatie plaats? Jouw taak is het terugbrengen van de magie. Activeer dit en ontmoet je hoger zelf in een krans van licht.Adonai


Ik groet het licht in je hart


Ashtar


20 Oktober 2020


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron:

©Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reservedComments


 ARCHIEF
bottom of page