top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Volle Maan 18 Januari 2022: Nieuw Begin

ASHTAR: ALARM AQUARIUS KINDEREN IN HET NAUW

De Aquarius kinderen worden geroepen door de nieuwe tijd, en zij gaan opstaan. De zwaarte waarin zij de laatste jaren verkeren heeft een diepe inbreuk gemaakt op hun wezen.

De weerslag van de maatregelingen die tijdens Covid-19 zijn ontstaan, dragen grote consequenties met zich mee. De fouten die gemaakt worden om de verzwaring op de schouders van de jeugd neer te leggen is een nieuwe vorm van onderdrukking.


Dit gaat exploderen!


Er werd in 2021 gesproken over een schandaal in de toeslagenaffaire, deze 'kinder-affaire' gaat nog veel verder. De grootte ervan is niet te overzien. Het nieuwe begin zal alles gaan tonen, want de Lichtwezens gaan helpen om hun leed te verzachten en de misstanden bloot te leggen.


Bezuinigingen op de hulp van kinderen en jongeren tot 30 jaar vormt een grote verwaarlozing van deze groep. Veel leed ontstaat. Juist in deze tijd van onveiligheid, zouden de machten en overheden extra bescherming mogen bieden. Helaas kiezen zij voor een extreem pad. Ze zijn in gebreken gebleven door de jeugdhulp weg te bezuinigen. Dit gaat grote sporen achterlaten in de toekomst van deze kinderen. Maar ook in de nabije toekomst van de machthebbers. Het zal naar hen terug reflecteren, zij mogen in hun eigen spiegel gaan kijken. Deze zal confronterend zijn en vele kunnen dit niet aan. Zij 'verdwijnen' of plegen zelfmoord.


Het Schavot

Een symbolisch 'schavot' zal hun positie gaan aantasten. Verguisd zullen zij worden door de menigte, niet alleen in de politiek maar in alle lagen komen de misstanden naar boven. In het klein en in het groot, dit gaat wereldwijd open. Het besef gaat boven komen bij hen die deze misstanden hebben gedoogd en daarom willen zij alles weer opnieuw verhullen. In een nieuw protocol. Degene die bovenaan de macht staan, kunnen deze leugen niet langer meer volhouden.


BEERPUT

De beerput gaat vreselijk stinken en de walm die hier vandaan komt, kan niet meer genegeerd worden. De ogen worden geopend en de nieuwe kracht staat op. Vele gaan spreken en openen de deuren van een wereld die tot nu toe gesloten was. Een grote schok gaat door de wereld heen wanneer deze deur wordt geopend. Inmiddels is zij op een kier en kraakt in haar voegen. Vele proberen deze deur met man en macht tegen te houden en weer te sluiten, maar helaas dat gaat niet meer. Het Licht op aarde start met een nieuw begin. Dit nieuwe begin zal allen aanraken en laten opstaan.


VOLLE MAAN JANUARI


Nieuwe Kracht in de Mens

De energie van het nieuwe begin start rond de volle maan van 18 januari 2022. Allen die een herinnering bij zich dragen aan de vele mistanden met kinderen of jeugdige gaan dit naar buiten brengen. Vele bewijzen en getuigen worden voorgedragen, de rechtbanken spreken zich uit. Ondanks alle steekpenningen die zij aangeboden krijgen, want ook op dit vlak zal het duidelijk worden hoever dit is doorgezet.


Rechtbanken, Politici en vele andere (hooggeplaatste) lieden zullen aangeklaagd worden. Hun ontkenning zal nog meer afkeer veroorzaken bij de menigte. Zij zullen veel bescherming nodig hebben, want hun leven is niet meer zeker. Er gaan aanslagen komen. De onthulling zal zo heftig zijn, dat alleen hun eerlijkheid hun ziel kan redden. De vreselijke misstanden bij de jeugdige zal zich gaan uitbreiden naar andere vlakken. Ook de vrouwelijke kracht gaat opstaan.


De Maria energie gaat door alles heen stromen.


PYRAMIDE WANKELT

De lagen die in het oude systeem zijn opgebouwd vormen een Pyramide, en de basis wordt langzaam onstabiel. De machthebbers voelen dat ook. Zij raken in paniek en willen de aandacht afleiden naar een totaal ander onderwerp, zoals Covid-19. Vele instanties en bedrijven spelen een grote rol in deze onthulling, maar niet iedereen weet ervan. Wanneer de puzzel helemaal is neergelegd komt het totale plaatje tevoorschijn. De grote poort van sterrenlicht gaat dan open, om hen allen te bevrijden uit deze neerbuigende spiraal van leugens en bedrog.


Wanneer de basis wankelt gaat de punt instorten.


Vele kinderen en jongeren die op een traumatische manier problemen hebben ondervonden gaan tevoorschijn komen. Deze komende zomer zal er veel gebeuren.

Het verloopt in stappen, want het collectief bewustzijn kan dit niet in één keer verwerken. Wanneer er één deur opengaat, dan volgt vele. Zoals een dominospel gaat alles na elkaar omvallen. De verzwakking van een oud systeem stort langzaam in. Op vele vlakken.


Op vele vlakken gaat de energie van het nieuwe begin doorsijpelen en leiden tot grote omzettingen. Het oude kan niet overeind blijven staan. Steeds sterker zal de energie van vernieuwing dit jaar de start maken om een kering te brengen in het gehele systeem en dit gaat door tot 2025.


MISSIE

In de tussentijd is het hard werken geblazen en wordt er veel werk verzet. Vele zijn nodig, dus bereid je alvast voor in wat je wilt bijdragen. In welke sector of specialiteit wil je helpen? Maak een plan. Droom erover en zet het neer. In de jeugdsector is er veel te doen, in alle leeftijdsgroepen is er minimaal een luisterend oor nodig.


Daarnaast zijn er vele nodig in de financiële sector en in de vernieuwing van de economie. De politiek wordt vanuit een hele andere bron opnieuw geboren. Deze inzet wordt een aparte schakel die alle sectoren verbindt op een totaal andere manier dan ooit. Verwar dit alles niet met de Great Reset, waarin de machthebbers alleen maar meer macht verwerven. Dit is een hele andere beweging. Dit is de wave van Aquarius en die kan op vele manieren neergezet worden, maar wel vanuit liefde en zonder dwang.


ENERGIEGOLVEN VAN AQUARIUS

De golven van vernieuwing gaan door alles heen, ook door jou. Zij nemen je mee naar een heel ander gevoel. Je wordt veel krachtiger en opener, zodat jouw basis weer stabiel wordt. Daardoor kun je verder stappen in de je nieuwe kracht. Op die manier wordt je gedragen en beschermd om jouw missie uit te dragen. Soms kan de taak heel simpel zijn en dat is juist goed. Met elkaar vormen jullie een mooie energie van vernieuwing die samengaat met de grote kracht van het planetair bewustzijn. De hulp vanuit het sterrenlicht gaat alles versnellen. Trauma's lossen zo op. Vooral daar waar veel schaduwen zijn wordt veel omgezet.

STERRENLICHT

Wij vanuit het sterrenlicht komen je helpen om de angsten onder ogen te zien en deze om te zetten in kracht. Tot eind 2023 zal Covid-19 een invloedrijke beweging maken door alles heen, omdat de machten hun experiment willen waarmaken. Tegelijkertijd komt de echte waarheid boven. Het is een bijzonder samenspel. Het gaat een groot inzicht geven in alle lagen van bewustzijn en in alle lagen van de bevolking.


KLOKKENLUIDER

In alle lagen zullen er vaandeldragers zijn die het initiatief nemen naar een nieuwe vorm en vele soorten klokkenluiders gaan spreken en komen met bewijzen. Vele worden aangeraakt door het Licht van Aquarius en volgen hun innerlijke stem.


INNOVEREN

Nieuwe ideeën en ontwikkelingen op vele gebieden, zoals het nieuwe wonen, het nieuwe werken en het nieuwe leren.

De natuur zal zichtbaar gaan maken wat zij nodig heeft en zo zal ook hier een zuivering komen in het proces van innovatie. Het vele geld wat de politiek nu wil vrijmaken om het milieu aan te pakken, vormen haken en ogen. Vooral de arme mensen worden weer getroffen. Dit is geen goede methode, dit is het programma van Build Back Better. Dit levert geen vooruitgang op, maar is een terugwaartse stap waarin de rijke, rijker worden. Zolang er met angst wordt gespeeld om jou te overtuigen dan weet je, dat het niet klopt. Stap daar van weg.


Tijdens de 12 volle manen van het jaar 2022 zal deze vernieuwing opstaan. In stappen en met een eigen thema. In alles zal het kind centraal staan en ook het innerlijk kind roert zich.


De oplossing is nabij..


Ik groet het Licht in je hart


Adonai Ashtar


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron:

© Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights Reserved.PS: Terwijl ik bezig was met dit bericht werd er in het nieuws gesproken van misstanden bij de Voice.. Dit is slechts een voorbeeld van wat er nog open gaat vanuit vele onverwachte hoeken.Comments


 ARCHIEF
bottom of page