top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Supermaan: Activatie Intelligente Codes

ASHTAR: GOLVEN VAN BEWUSTZIJN EN CREATIEVE INTELLIGENTIE

VOLLE SUPERMAAN

Tijdens deze volle supermaan van 12 augustus 2022, worden de golven van bewustzijn hoger en hoger. Zij spoelen alle sluiers weg en lossen de blokkades op. De golven vanuit de kosmos openen tijdens deze volle supermaan de intelligentie van de verloren codes. De goddelijke gave van het universeel communiceren wordt weer actief. De universele mens wordt geboren vanuit de oude herstelcodes van de maan.


OORSPRONKELIJK DNA

Diep van binnen draag jij een bijzondere kennis, maar kun je dit innerlijk weten al in woorden samenvatten en uitdragen? Een emotionele blokkade kan de creatieve intelligentie tot stilstand brengen, dit kan de oorzaak zijn van vele belemmeringen in je leven. Wanneer de creatieve intelligentie in het DNA wordt geactiveerd, wordt jij weer heel.


SOORTEN INTELLIGENTIES

Het Hogere zelf is verbonden aan een hogere gave, in de fysieke hersenen ligt het erfelijk materiaal van de oorspronkelijke codes en wanneer dit geactiveerd wordt door het goddelijke, kan jij jouw superkrachten weer ontwikkelen.


BIJWERKINGEN

De golven van het nieuwe bewustzijn komen je systeem binnen, je voelt de deining heen en weer gaan. Vooral in het hoofd en de pijnappelklier kunnen er beelden ontstaan die je nog niet begrijpt. Waar komen zij vandaan? Het kan wat verwarrend en overweldigend zijn, laat het maar gewoon gebeuren. Dit zijn de signalen die je leiden naar de geheime kennis van Atlantis. Atlantis werd verzwolgen door de golven van het water en in een diepe slaap gesust. Het verlies van een bijzondere beschaving ligt diep in je hart verborgen. Deze beschaving droeg de kennis van een hoger bewustzijn.


Alles borrelt weer omhoog en deze kennis wil naar de oppervlakte komen. Weet dat alles nu anders is. De herinnering zal slechts als een soort droom tevoorschijn komen, want de mens mag zich nu gaan richten op de nieuwe aarde!


HERINNERINGEN EN SIGNALEN

Heb jij ooit, lief mens een wonderlijke ervaring gehad in dit huidige leven en ben je geschrokken? Heb je deze krachten weggestopt en verborgen gehouden? Dit waren de signalen vanuit een oude tijd. Deze krachten willen weer in je opengaan, want dit is wie je werkelijk bent. Vele dragen bijzondere talenten in het originele DNA.


Dit talent gaat slechts open wanneer jij in liefde aan de nieuwe aarde meewerkt. Vanuit mooie gedachten, creatieve intelligentie, fysieke kracht en opbouwende intenties. Dit is het tijdslot wat deze nieuwe dimensie beschermt. De meervoudige intelligentie zal nooit meer misbruikt worden.


NATUURLIJKE INTELLIGENTIE

De natuurlijke intelligentie is een van de grote krachten binnen het vermogen van de mens, en zij gaat open. Het werken met de natuur, het communiceren met de andere sferen van het bos of de kosmos, het is al aanwezig, maar de mens mag dit nu weer bewust gaan beleven.


VROUWELIJK KRACHT

De vrouwelijke intelligentie stroomt via het hoger collectief zo naar jou toe. Angsten zijn daarmee verbonden en blokkeren een deel van jouw vrouwelijke intelligentie. Voel steeds hoe elke golf van nieuwe energie door je heen beweegt. De man kan angstig worden, maar ook de vrouw kan bang zijn voor de eigen kracht en zo stappen zij samen weg van deze vernieuwing.


De liefde van Moeder Maria kan hen helen. Vraag haar om hulp en zij zal verschijnen met haar Witblauwe zilveren Cirkel van Lelies. Het intelligente hart wordt door haar zuivere nectar direct geactiveerd.


Elke golf brengt je dichter bij jouw ware zelf. Hoe hoger het bewustzijn wordt, hoe meer jij het oorspronkelijke DNA activeert. Wees niet bang, want dit natuurlijke proces wordt tegelijkertijd ondersteund door de aardebloem. Zij neemt jou mee in deze wiegende beweging van de nieuwe geboorte.


KOP UIT HET ZAND

Sommige mensen bewegen niet volledig mee en staan gedeeltelijk stil. Deze stilstand geeft aan dat zij bang zijn om voorwaarts te gaan. Zij springen als een kikker steeds naar een ander blad, maar komen niet verder. De wilskracht van: 'ik bepaal', kunnen zij niet loslaten. Het volgen van een hogere kracht is voor hen te beladen. Steeds verschijnt er op een andere blad het teken van verlossing en zij zeggen: 'Ja, ik wil verlossing, alleen niet op die manier'. En dan staan zij weer stil.


ADVIES

Wanneer je steeds de beweging herhaalt en je niet wil verdiepen in de overgave, dan blijf je in deze toestand hangen. Soms bevries je, soms vlucht je weg of je verstopt jezelf onder een ander blad.


Beweeg volgens het ritme van het natuurlijke hart, dit breng je daar waar je moet zijn. Angsten zijn er om omgezet te worden, zodat je beweging voorwaarts blijft gaan. Elke dag brengt een nieuw begin. Ga door en geef niet op. Start gewoon weer opnieuw en wordt je bewust van wie je bent.


Een hogere Goddelijke macht van eenheid geeft de tekens, de route die je mag gaan lopen tijdens de grote omzetting wordt dan duidelijk. De tekens komen als vanzelf op je pad tevoorschijn, soms onlogisch en niet volgens het systeem wat je heb geleerd. Vertrouw op deze signalen, het is het pad, de rode draad die je veilig door de chaos heen leidt.


CRISIS

De mensheid staat aan de vooravond van een economische, maar vooral van een psychische crisis. Deze omwenteling zet alles op zijn kop. Het verlies van winst of bezit zal vele wakker schudden, de laag van de materiële rijken werd nooit geraakt.


Er gaat een grote verschuiving plaatsvinden in de energielagen. De rijke worden 'arm' en dit is niet als straf bedoeld, maar om hen wakker te schudden en los te weken van het oude dogma. De gewone mens ontvangt de overvloed waar zij dit nodig hebben. Juist daar waar het niet wordt verwacht, gaat er een groot portaal van bewustzijn open.


De grote golven van bewustzijn laten alles doldraaien en nemen iedereen mee in deze omwenteling. Wanneer je meegaat in de omkering en op het grote geheel vertrouwt, dan beweeg je soepel mee in de draaiing van de as. De golf die je overspoelt vaagt niet alles weg, maar reinigt je ziel. Letterlijk zal het water alles schoonspoelen via de stortbuien die na de hitte alles weer in balans brengen. Het tekort aan water wordt weer aangevuld, het kan zelfs over de oevers gaan stromen.


OVERGAVE

Overgave is het antwoord, maar bij veel verzet om het oude te behouden, zal deze omwenteling een moeilijke periode gaan worden: 'Een gevecht met het ego.'


POSITIEVE MINDSET

'Richt je focus op de Goddelijke liefde en je zal gedragen worden. Hoe groter jouw vertrouwen is, hoe meer jij in de overgaven kan zijn en de overvloed van de overgang kan ontvangen.'Ik groet het Licht in je hart,


Adonai Ashtar


13 augustus 2022


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose All rights reserved.
Comments


 ARCHIEF
bottom of page