top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Maria: Origine, Moeder van alle Kinderen

Heilige Maria: 'Deze Zomer zal Ik Jou Levende Origine Openen'. (Deel 2)

Ik ben de Heilige Maria, de Moeder van alle kinderen in het universum en mijn liefdeskracht is helend. Deze zomer zal mijn liefde als een onzichtbare mantel over jullie heen komen, ik biedt bescherming tegen alle onrust die ontstaat.


Tevens zal mijn liefdesenergie over jouw ziel waken, de origine ziel is de zetel van het Levende Licht. De Goddelijke vonk in het hart is verbonden met het levende Universele licht en het levende water van de Heilige Graal. Hier liggen de scheppende krachten van de mens en deze wordt geactiveerd in het etherische licht.


TROOST


Ik kom daar waar grote schaduwen zijn ontstaan, om alles om te vormen en de mens te helpen als een ware Moeder. Ik zal je liefde sturen wanneer de nood hoog is, stem je af op mijn energie en mijn mantel van liefde zal om je heen gedrapeerd worden. Deze kracht is enorm groot en voor iedereen beschikbaar, want mijn hart is enorm gedreven om jou, lief mens te omarmen en te troosten. Ik bescherm alle zwakke en verdwaalde zielen, daar waar het nodig is op aarde en daar waar zij overgaan naar Gene Zijde.


Daar waar oorlog is zal mijn helende liefdeskracht ook neerdalen. Vooral de kinderen zullen door mij opgetild worden. Sommige van hen zijn heengegaan en worden direct overgebracht via mijn Blauwe Lichtstraal naar de Hemel van de Kinderen. Daar worden zij opgevangen door het Regenbooglicht om te genezen. Zij worden daar omgezet naar de Regenboog Engelen, die de achtergebleven dierbare liefdevol zullen te ondersteunen om hun pad te verlichten op aarde.


Er is veel leed ontstaan en de aarde voelt zich zo bedroefd, de aarde is de moeder van de mens en Wij werken samen, om de aardekern te verstevigen. De vrouwelijke originele scheppingskracht wordt meerdere malen aangevallen en ontkracht. Nog steeds willen zij die manipuleren veranderingen doorvoeren vanuit een kunstmatig veld: 'Zij willen geen samenwerking tussen de vrouwelijke en mannelijke creatiekracht'. Wat zij willen is deze kracht onderwerpen aan een systeem wat op een kunstmatige manier zonder zon of liefdeslicht alles laat groeien. Het ware levenslicht is eruit gezogen en vervangen voor het kunstmatig licht. Een kunstmatige god die zij besturen, zodat zij 'de winst' kunnen opslaan en beheren in hun eigen kluis. Dit bezit is een illusie.


LEVENDE ORIGINE


De aarde is een levend bewustzijn met een eigen originele kracht, haar wil is verbonden met de wil van de Goddelijke Intentie. Zij zal nooit de kunstmatigheid toestaan om over haar te laten regeren. Zij wil in harmonie samenkomen en het leven voortbrengen vanuit heelheid en balans. Zij omarmt de mannelijke energie van de zon en laat deze creaties tot uiting komen op haar huid, maar ook in haar kern van de aardebloem.


Deze aarde energie zal ik en al mijn medezusters ondersteunen vanuit de kosmos, het universele origine en de Goddelijke levenskracht. Er zal niets verloren gaan wat in het etherische licht geboren mag gaan worden. Als jij lief mens jouw etherische kracht wilt openen dan is het nu tijd om hiervan bewust te worden.

WITTE LELIE

Mijn witte lelie staat symbool voor de reinheid en verhelderingen op je pad. Ik zal deze geur van origine energie naar je toesturen om je te omringen met reinheid. De liefde die dan vrij komt is groot en zacht tegelijkertijd. De vrouwelijke kracht zal weer tot zichzelf komen, met daarnaast de mannelijke energie die haar liefdevol zal ondersteunen in dit proces. Het raakt beide origine delen. Dit is geen oorlog tegen het vrouwelijke, maar de vrijheid van de samensmelting van het totale geheel en dat raakt beide origine delen in de dualiteit.


ORIGINELE JIJ


De mannelijke kracht gaat weer resoneren met zijn originele staat. De man is net zo ver van huis weggeleid als de vrouw. In alles, ook in de natuurlijke formule, is er een onbalans en verwarring ontstaan. De wetenschap zal naar de pure origine vormen mogen kijken om de nieuwe creaties te kunnen bevatten.


Misstanden zullen op de etherische aarde niet voorkomen en zullen direct hersteld worden.


Het etherische veld kan alleen samenwerken met de originele beginselen om hieruit de vernieuwingen te laten optreden. Jouw energie zal opnieuw opgebouwd worden, laag voor laag. Herinner je jouw originele staat van zijn en er zal een genezing plaats vinden. Stapje voor stapje draag ik de helderheid uit zodat het inzicht en herinneringen vanuit de originele staat weer boven komen. Jij bent een origineel mens vanuit het Goddelijke Plan geschapen.


CHAOS DEZE ZOMER


Verwarring en chaos houden dit inzicht tegen, althans dat is de bedoeling. Ik werk via de innerlijke beleving, dus stem je daar op af. Jouw innerlijke wereld is beschermd door de goddelijke vonk. Daar liggen de werelden van de liefde en de Goddelijke creatie. Deze zijn puur en liefdevol aanwezig in het DNA van elk mens. Herinner je cellen en de originele structuur ervan, begrijp weer wat er dieper in de lichtcellen gelegen ligt. Daar liggen de mooie nieuwe originele bouwstenen voor de nieuwe mens. Al eonen geleden zijn deze geplaatst en verborgen gehouden voor het moment dat de mens weer mocht gaan weten.


Het moment van kennisoverdracht is inmiddels begonnen, laat je niet afleiden door haat en machteloosheid. Alles ligt in jouw verborgen, je hoeft het alleen maar te openen. Wanneer de chaos teveel wordt in jouw buitendomein, laat deze dan even met rust en richt de gedachten op je eigen lichaam: Jouw tempel van Creatie. Laat je leiden door de helderheid en ontdek opnieuw wie jij bent.


Wanneer de strijd buiten jou plaats vindt, richt je dan op de vrede in het hart.


Er zijn vele paden en elk pad zal uniek zijn, dus heb geen oordeel naar de ander. Dit wordt de nieuwe manier en deze is voor ieder toegankelijk. De weg ernaar toe is zeer divers en soms onbegrijpelijk voor de menselijke geest. Verruim je geest via de inleving van het hart en laat het andere los.


ORIGINELE TOEGANG


De nieuwe aarde heeft een natuurlijke toegang en deze code is verbonden met de liefde van het hart en de intentie van de empathische gedachten. De opname gaat als vanzelf, want wie niet wil blijft daar waar die graag wil zijn. Zie het als een natuurlijke beweging, zoals eb en vloed ontstaan. Het komen en het gaan van gedachten en intenties in een golvende beweging.


Wat je nodig hebt blijft bij je en wat over is spoelt weer weg.


De trilling waarin je je in bevindt is de code van waar je heen gaat. Dit kan alleen maar via het hart en de intenties worden weer origineel. Er is geen strenge poortwachter die dit portaal bewaakt, maar een liefdevolle opname die vanuit beide kanten toestemming vraagt.


Deze verloopt soepel, zoals wanneer je in de golven van de zee duikt. Soms ben je boven het water en soms onder het water. Beide delen van bewustzijn mogen meegaan in dit nieuwe geheel. Je schept je eigen wereld en vandaaruit bewandel je het pad van de nieuwe aarde. Op die manier bereik je deze nieuwe dimensie. Niets wordt gemanipuleerd, daar is het pad van herstel voor nodig, het loskomen van de manipulatie.


Dit is Waar de Mens zich nu Bevindt


De liefdestrilling komt nabij en opent het hart en steeds vaker zal je hierin willen verblijven. Het is jouw wil die de keuze maakt. Waar wil je zijn en hoe train jij jezelf daarin? Vaak via vreselijke ervaringen die jouw geest laten beseffen: 'Nee dit kan niet waar zijn, dit wil ik niet.' Daarnaast gaan er wonderlijke belevingen opstaan en steeds vaker krijg je heimwee naar deze liefdevolle sfeer van rust, harmonie en vreugde. Het originele paradijs ligt in jouw hart. Vandaaruit kan het tot vorm komen in jouw buitenwereld, veelal met gelijkgestemde.


Jouw eigen voertuig met alle zintuigen, fysiek of energetisch zullen het paradijs op aarde gaan creëren. Vanuit de eigen kracht zal deze werkelijkheid worden, gesteund door mijn moederlijke energie en alle andere kosmische en Goddelijke krachten. Innerlijke en uiterlijk werken dan samen om een nieuwe paradijs neer te zetten.


KUNSTMATIG VELD


Voorlopig zal het kunstmatige veld ook hun manier blijven vertegenwoordigen, maar deze wordt vanuit buitenaf opgelegd. Er is geen samenspel tussen jouw innerlijke en uiterlijke wens, er zal een kunstmatige structuur komen die de mens de indruk zal geven alsof er iets in te brengen valt. Slechts aan een enkelingen zal de kracht van creatie worden toegestaan in een bepaalde afgelijnde structuur, omdat ook een kunstmatig veld gevormd mag worden vanuit een creatieve geest. Deze creatieve slaven zijn zeer gewild, zonder hen komt er geen kunstmatige wereld.


Het Natuurlijke Veld van de Schepping

In het natuurlijke veld van creatie spint de spin haar heilige geometrie vanuit de droomtijd, de droomtijd kan alleen worden bereikt door degene die deze bloem van het leven (flower of life) vrijwillig in zich dragen en zich bewust zijn van het creatieproces, waarbij zij de angst voor de spin hebben losgelaten. Dit is het originele creatieproces.


Zo zijn er in het manipulatieveld vele angsten neergezet die via de archetypes en droomsymbolieken gebruikt worden om jou ver weg van de creatiekracht te houden. Maar als men deze angsten overwint en de ware kennis ontvangt, zal er een portaal opengaan naar de universele bevrijding. Het loskomen van de angst en de scheppingskracht omarmen is de bevrijding van de gevangenis die je vaak zelf in stand houd. Het is een mechanisme in de illusie en deze vormt het grootste obstakel in de bevrijding ervan.


De weerstand om dit mechanisme los te laten is in vele gevallen zeer groot. Daardoor kunnen de manipulatiekrachten nog steeds tot jou doordringen en je brein beïnvloeden, ook al wil je dit niet. Het herkennen van deze patronen in het manipulatieveld kost vaak veel energie. Vele haken af, omdat het werk te zwaar wordt. Het manipulatieveld is ontstaan om de mens een luie stoel aan te bieden, zodat het grote denkwerk wordt gedaan voor jou, niet samen met jou. Het ontmoedigt je om in je centrum te gaan staan.


Heb je vanuit de vrije wil jouw vrijheid afgegeven, maar ben je het vergeten? Om die reden gaat mijn helende energie je leiden naar de eigen blauwdruk. Een helderheid komt in je geest tevoorschijn en nu kan jij door de illusie heen kijken, naar het werkelijke pad van de manifestatie.


De chaos is er slechts om je af te leiden. Wees niet bang van de spin in het web, het is een onderdeel van jouw creatiekracht en deze kan weer ingezet gaan worden op de manier hoe jij dit wilt vormgeven. Via de originele kracht van de co-creatie met de Goddelijke Liefde.


Vind je eigen origine kracht weer terug en zet het weer in werking, werk vanuit liefde naar een vernieuwende vorm. Zodat de manipulerende krachten jouw niet meer kunnen vatten, je wordt onzichtbaar, omdat het nieuwe veld voor hen onbereikbaar en ongrijpbaar is. Daar ligt hun angst, ze raken hun grip op jou kwijt.Adonai Maria, de moeder van alle kinderen
Ik groet de liefde in je hart
21- 06 - 2022
Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron:


© Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.
Comments


 ARCHIEF
bottom of page