top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Het Kosmisch Bewustzijn: Goddelijke Intelligenties

ASHTAR EN ELOHIM

LICHTVERSNELLING

In de 3 maanden, 21 september, 20 oktober en 19 november 2021 gaan de lichtfrequenties heel snel omhoog. De hoge vibraties zorgen voor vele openbaringen. Het opengaan van unieke, bijzondere processen gaan open in het onbekende deel van de hersenen. De hersenen zijn niet alleen verbonden met het fysieke lichaam, maar spelen een rol in een veel groter veld van waarneming. Via een verbinding met het hart gaat de poort van de innerlijke visie open, de beleving van het kosmisch bewustzijn. De innerlijke werelden zijn oneindig uitgebreid. Deze zijn verbonden met de Goddelijke Intentie van groei en creatie, deze raken nooit uitgeput.


LEVEND BEWUSTZIJN

Er is voor elk probleem op aarde een oplossing en alle manifestaties hiervan zijn in haar oorsprong terug te vinden in de goddelijke manifestatie kracht. De aarde zelf is een groot Goddelijk kosmisch orgaan en bevat vele soorten levend bewustzijn. Dit levend bewustzijn draagt een zeer oude kennis en deze codes kunnen nu opengaan. Goddelijke deeltjes reizen als kleine Lichtpuntjes door het universum en verspreiden zich. Alles communiceert via een empathisch bewustzijn van Licht.

ALLES IS VERBONDEN MET ELKAAR

Hoe kan een klein lichtdeeltje nu weten waar het naar toe moet gaan? Alle levende deeltjes van licht zijn verbonden met elkaar en bewegen zich over heel de aarde en door heel het universum. Dus wanneer jij een probleem tegenkomt en je vraagt om hulp, dan wordt dit mijlenver “gehoord”. Zelfs door de gehele kosmos, bijvoorbeeld wanneer je bidt of de innerlijke stilte binnentreed.


Wanneer de intentie zuiver en helder is kan het antwoord snel bij je komen. Doordat de mens deels is afgesloten en vaak niet gelooft in dergelijke oplossingen, wordt dit deel weer ontmoedigt en het lost op. Het ontmoedigingsbeleid op aarde is een feit en de belanghebbende machten mogen hun verantwoordelijkheid gaan dragen, zeker nu er vele problemen op wereldniveau zijn veroorzaakt. Hoe meer dit gaat plaats vinden, hoe meer de geloofwaardigheid in het beleid daalt.

OPLOSSINGSGERICHT HANDELEN

In elk probleem ligt een strijd verborgen op aarde. De machthebbers lossen hun problematiek vanuit een eenzijdig perspectief op, gericht op winst en meer macht. Dit ondermijnt de creatieve manifestatie van het hart. Degene die creatief manifesteren worden vaak klein gehouden of als onzin afgedaan. Het is aan de mens de taak om dit deel te gaan ontwikkelen en neer te zetten, hoe klein deze oplossingsgerichte daad ook is. Wanneer je uitzoomt en dit alles vanuit de kosmos bekijkt zie je de oplossing. Afstemming op het Goddelijke Licht zodat alles vanuit eenheid kan worden opgelost. De een zijn oplossing hoeft niet de ander zijn mislukking te worden. Een opbouwende en constructieve basis is nodig om dit alles verder uit te werken.


De vicieuze cirkel waarin de mensheid verkeerd, mag opengebroken worden. De mens is het verleerd om oplossingsgericht te denken en te voelen. Door de grote Lichtversnelling gaat er iets bijzonders open, waardoor er nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd.


LICHTDEELTJES

De huidige wetenschap op aarde is gewend geraakt om formules te demonteren: De unieke goddelijke code willen zij kraken en gebruiken. Waar zijn zij naar op zoek? Naar de natuurlijke lichtdeeltjes welke uitgebalanceerd samenwerken, deze halen zij uit elkaar. Ze zijn zo obsessief geworden in hun liefdeloze zoektocht naar het Goddelijke deel, dat hun liefdeloosheid zal leiden tot hun eigen mislukking.


Vicieuze cirkels en neerwaartse spiralen

Het doorbreken van deze vicieuze cirkels en neerwaartse spiralen kan alleen nog bereikt worden door het toelaten van de Goddelijke intelligentie. De acceptatie van een grotere universele kracht waar we allen onderdeel van zijn.


GODDELIJKE INTELLIGENTIE


Wat is een Goddelijke intelligentie?

Een Goddelijke intelligentie is een oplossingsgericht fenomeen welke altijd vanuit eenheid reageert. De grote Goddelijke Bron is één grote liefdesenergie welke pulseert in harmonie. De sferen om deze Goddelijke Bron gelegen werken vanuit het Goddelijk overzicht en het bevat de interactie met alle levende schepsels in het universum. De taal die zij spreken is vanuit liefde en deze kan op vele manieren uitgedrukt worden. De communicatie van het Goddelijke Licht bevat lichtdeeltjes die met elkaar kunnen communiceren op een zeer bijzondere manier.


Goddelijke Licht Communiceert

Deze manier van Goddelijke communicatie gaat bij de mens weer open, zodat er vele oplossingen opengaan om de verdere vernietiging van de aarde te voorkomen. Eerst zal het gevoel verder ontwikkeld gaan worden, zodat er een basis is aangelegd om de Goddelijke communicatie weer te geven. Via deze laag zal er getoond worden in welke fase de aarde zich bevindt, deze kennis is cruciaal om het nieuwe te activeren op aarde. Voor alles is een oplossing. De aarde lost haar problemen zelf op en heeft een eigen herstelsysteem. Vergelijkbaar met het immuunsysteem van de mens. Sterker nog deze beide herstelsystemen werken samen. Deze zijn beide aangesloten op de Goddelijke intelligentie.

AANRAKING GODDELIJKE INTELLIGENTIE

Degene die geloven in een Goddelijke intelligentie zullen worden aangeraakt.

Nu de versnelling in werking is getreden wordt alles geactiveerd vanuit die Goddelijke formule van licht. Vele worden aangeraakt en het menselijk brein wordt verder geactiveerd via het hart! Door een eenvoudige en natuurlijke oplossing kan de mens makkelijk de overstap gaan maken naar een nieuwe aarde van vrede. Iedereen kan overleven op aarde op een eigen wijze. De aarde gaat evolueren, maar dat brengt vooral groei teweeg. Het in balans brengen van de eenheid zal vele schaduwvelden zichtbaar maken en weer oplossen. De aarde biedt de mens het opstapje naar een nieuw pad van Goddelijke Intelligentie. Om vanuit een nieuwe visie de aarde te gaan bewonen. Haar oude deel zal langzaam oplossen.

Zij die samenwerken met de aarde zullen de aarde beheren, maar niet overheersen. De aarde zal haar antwoorden geven vanuit haar kern, want de aarde is verbonden met de Goddelijke intelligentie. Hieruit dwarrelen kleinere lichtdeeltjes en deze dalen neer in jouw hart. Daar waar de roep wordt verzonden komen zij als eerste aan. Het reageert op jouw liefdevolle intentie en vanuit liefde en compassie zal het zich gaan verspreiden.


KRACHT VAN DE LIEFDE

Er is maar één taal nodig om de Goddelijke Intelligentie te begrijpen en dit is de taal van het empathisch vermogen om vanuit liefde te communiceren. De taal van het hart. Deze taal wordt door het hele universum gesproken en begrepen.


Niet alleen via woorden of symbolen wordt deze goddelijke taal verspreidt, maar via diepere golven. Via de taal van de innerlijke beleving. Het is vergelijkbaar met het menselijke zenuwstelsel, welke alles ontvangt en de prikkels vertaald. Zo kan deze innerlijke kosmische taal door alles heen dringen. Er zijn verbindingslijnen die dit mogelijk maken. Deze verbindingslijnen van lichtdeeltjes werken een beetje hetzelfde als het netwerk van jullie computers: "Zolang je bent aangesloten kun je het signaal ontvangen en 'inloggen' op een groter platform. Er zijn vele soorten frequenties en wanneer je het signaal begrijpt kun je interactief gaan reageren op elkaar".


VERBINDING MAKEN GODDELIJKE INTELLIGENTIE

Het gaat om de verbinding welke door de zuivere intentie gemaakt wordt, stoffelijk en energetisch en via het gevoel. Vele zijn niet goed verbonden en sommige zijn verbonden, maar nog niet helemaal compleet aangesloten. Daar komt een grote verandering in. Ondanks de verspreiding van angst en chaos, gaan de Goddelijke lichtdeeltjes in jullie harten een verbinding maken met elkaar. Dit zijn de verbindingsdraden van het Goddelijk Licht. Dit is een uniek fenomeen!

UITERLIJKE EN INNERLIJKE WERELD

Er is een innerlijke en uiterlijke wereld. Vanuit de innerlijke wereld is de uiterlijke fysieke wereld geschapen. Vanuit pure liefde is de Goddelijke kracht gekomen om jullie wereld te creëren. Via de universele adem van heelheid werden vele realiteiten tot stand gebracht. De manifestatiekracht vanuit de Goddelijke impuls is vele malen sterker dan de huidige wetenschappelijke intelligentie op aarde. De Goddelijke wereld heeft vele ontdekkingen vrij gegeven aan jullie wetenschap, daardoor kon de mens weer een stapje hoger komen in de kennis van het leven. Er ligt nog meer besloten, maar dit zal opengaan wanneer de mens deze codes kan begrijpen.


De grote lichtversnelling eind 2021 zal een enorme kering brengen in het oplossingsgericht denken. Het droombewustzijn wordt zeer krachtig, dus richt je vooral op de goede dingen. Zodat jullie droombewustzijn niet wordt misbruikt voor negatieve zaken van macht.

Vele lichtversnellingen gaan nog komen en brengen nieuwe impulsen van groei, om zo tot een evolutie te komen op aarde. Deze verandering is nauwelijks voor te stellen en via de droomtijd kun je je eigen leven vormgeven. Het komt naar je toe en je hoeft deze Goddelijke intentie alleen maar te openen. Een nieuwe wereld van vrede, welke verbonden is met de Goddelijke wereld gaat over heel de aarde stromen.


Dit ontstaan vanuit de mens!

De mens is een prachtige en uniek wezen en zij kan zoveel manifesteren.


Daarom groeten wij het Licht in je hart


Adonai


Ashtar en Elohim30 september 2021


Dit bericht mag gedeeld worden, in haar geheel zoals het hier is weergegeven, onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.
Comments


 ARCHIEF
bottom of page