top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Disclosure UFO Fenomeen


ASHTAR: CONTACT ANDERE DIMENSIES

NEXT STEP

De volgende stap: Er gaat een belangrijke onthulling plaatsvinden in het contact met de andere dimensies. De sterrenbroeders en zusters vanuit Goddelijke liefdeslicht staan klaar om met jou in contact te komen. De oorlog tussen Rusland en de Oekraïne zorgen voor een vertraging en werpen zo een sluier over deze positieve vooruitgang. Ondanks alle tegenwerking wordt er een volgende stap gerealiseerd in het openbaar maken van het UFO bewijsmateriaal.


ZWITSERLAND

Wanneer Zwitserland niet langer meer de neutrale positie in deze oorlog inneemt en betrokken raakt in dit conflict, wordt er gekozen voor een andere koers. Zwitserland is vanuit de oudheid het centrale energetische punt binnen Europa en speelt een belangrijke rol in de onthulling van het UFO contact. Vele bewijzen zijn in het geheim opgeslagen en ook Nederland draagt daaraan bij.


UFO BEWIJS

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne met daarnaast de invloed van de NATO vormen samen een energetische driehoek. In deze driehoek kunnen de conflicten versneld uitgewerkt worden, vooral met de verhoogde energie van het diamantlicht en het opengaan van de Siriuspoort. De vertraging is opgezet om dit alles om te buigen naar een eigen manier van handelen. De invloed van Nederland is hierbij sterk aanwezig.


Het congres van 17 mei 2022 (zie link) creëerde een opening om een bijdragen te leveren tot het openbaar maken van het buitenaards contact. De volgende stap om deze bekendmaking te onderbouwen zal anders verlopen dan gepland stond. De vertraging die nu ontstaat brengt de positie van de lichtdimensies in een bepaalde situatie. Zij zullen zich gaan beraden om de mensheid op een andere wijze te gaan informeren.


PLAN B

Zoals ik, Ashtar al benoemde, zullen ook wij (Ashtar Command) overgaan tot een volgende stap, wij helpen mee om het plan B verder tot uitvoering te brengen. Dit houdt in: 'Vele mensen individueel benaderen.' Als de politieke leiders niet meewerken gaan wij door met het openbaar maken van de interdimensionale contacten. Wanneer Rusland de discloser had aangekondigd, dan zou Europa (NATO) spoedig volgen. Dit plan A werd van de baan geveegd en de oorlog werd doorgezet en verlengd. Dit alles om tijd te winnen en de sluier te vergroten.


Op het UFO congres van 17 mei 2022 is uiteindelijk besloten om de voortgang van deze bijeenkomst in het geheim voort te zetten. De grootmachten komen deze maand bij elkaar in een besloten congres. Er zijn machthebbers die de hoofdrol willen spelen in deze discloser van het UFO fenomeen. Het spel van de grote ego's is nog niet gestreden. Ze betwisten elkaar wie de koploper zal worden in het ruimteprogramma, zodat ook hier een bepaalde 'winst' uitgehaald kan worden.


"Besef leiders van de aarde waar het werkelijk om gaat: In eenheid met elkaar samen werken en het gezamenlijk naar buiten brengen van dit bijzondere nieuws, zodat de mensheid zich veilig voelt."


De oorlog is een afleidingsmanoeuvre geworden om dit alles af te wenden. Rusland heeft een belangrijk punt gemaakt en wilde gehoor geven aan het plan A. Hier is een stokje voor gestoken door de NATO. Er ontstond een discussie, welke uitmondde in een conflict. Het conflict is nog steeds gaande en de uitkomst is voorlopig onbekend. Zij weten dat de oorlog niet lang meer volgehouden kan worden, want er gaat een grote tegenwerking ontstaan vanuit een falende economie. De recessie wordt dan wereldwijd zo groot dat de geheime achterban deze niet meer kunnen handhaven.


Wereldwijd lijden vele onder deze toestand en dit mag snel tot een halt worden gebracht. Het beslissende punt ligt voor een groot deel in de wetenschap, waarin machthebbers de privémiljonairs willen buitensluiten. Hier ligt een hiaat waarop zij niet hadden gerekend. Wat over het hoofd wordt gezien is dat iedereen op aarde recht heeft op inspraak, waar is de stem van het volk in deze geheimhouding van de UFO feiten?


CONTACT POLITIEKE LEIDERS

Wij van de sterrendimensies hebben regelmatig contact met jullie machthebbers. Sommige staan er positief in en willen verandering brengen. De andere partijen willen de volgende stap in bekendmaking van het buitenaards contact, nog niet maken.


DIAMANTLICHT

Het diamanten licht zal vanuit een liefdevolle toon de onthulling ondersteunen, vele vredelievende werelden willen contact met de mens. In de komende periode zal de mensheid omhoog getild worden in het bewustzijn. In deze fase zal het openbaar maken van dit bijzondere wereldnieuws soepel en positief verlopen.


SIRIUS PORTAAL

Deze maand zal ook het Siriusportaal geopend worden, zodat de leeuwenkracht alles nogmaals versterkt. De acht van kracht draagt het symbool van de oneindigheid in zich mee en dit staat voor: Eenheid, vredelievendheid en harmonie. Het nulpunt van de nieuwe aarde energie zullen samen gaan stromen via het hart van de mens.


De angstcultuur die nu wordt aangewakkerd door oorlog, falende economie, wereldwijde hongersnood en ziekte, dient gestopt te worden. Als er teveel onrust en angst gezaaid wordt ontstaat er een grote chaos en sommige overheden willen hierdoor hun macht versterken, maar onbalans is niet het uitgangspunt van de Hoge Universele Raden.


De zichtbare en onzichtbare strijd die op aarde gevoerd wordt, gaat samenstromen met de onthulling van het UFO contact.


POSITIVITEIT

Het goede nieuws is dat er vele individuen op aarde bereidt zijn om vanuit het hart mee te werken om het Goddelijke plan te volbrengen. Vele zijn al opgestaan en vele zullen nog gaan volgen om de onthulling uit te voeren en deze is: ' De mensheid op de hoogte brengen van de vrije universele sferen en werelden en de ervaringen met UFO's (lichtvoertuigen) uit de geheimhouding halen.'


De kennis en informatie over verschillende dimensies en haar frequenties zal worden verspreid en dit bewustzijn zal toenemen. De uitleg over hoe er contact gemaakt kan worden met de lichtdimensies zal wereldwijd verspreid worden. Daarnaast zullen de sterrenbroeders en zusters zich laten zien aan jullie hemel.


UNIVERSELE HOGE RADEN

De Kosmische en Universele Raden geven duidelijke signalen af en waarschuwen de leiders van de aarde voor de gevolgen die gaan ontstaan. De Goddelijke wetten worden overtreden wanneer het lijden van de mens toeneemt. Wanneer de overheden tegen blijven werken, dan gaan wij van het sterrenlicht, het plan B uitvoeren en iedereen benaderen die toegankelijk is. De harten worden in deze cyclus versneld geopend, omdat het licht op aarde verandert en de fotonen werkelijk niet tegen te houden zijn. Deze grote golf van magnetisch en elektrisch geladen deeltjes is een realiteit die opengaat.


Zo kunnen wij dichter bij de mens komen en via het hart spreken. Wij van het sterrenlicht laten onszelf zien in vele vormen en via tekens in de lucht. Vele bewijzen zullen er ontstaan en gedeeld worden via verschillende kanalen. Liefde zullen wij verspreiden, zodat onze intentie duidelijk wordt.


Negatieve verhalen die bepaalde machthebbers willen verspreiden over het buitenaards contact zullen geen voet aan de grond krijgen. De kracht van het Licht wordt enorm en de ware feiten worden getoond. Wij komen in liefde en willen graag in verbinding treden met jou.


Adonai Ashtar


Ik groet het Licht in je hart1 Augustus 2022


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.
ความคิดเห็น


 ARCHIEF
bottom of page