top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

De Grote (Galactische) Vergadering 2020

Corona Disclosure: Oefening met het zonlicht

INTRO

Ashtar kwam gisteren naar mij toe en vroeg of ik zover was. Dit jaar nam hij mij eerst mee de kosmos in. Wij vlogen langs sterren en planeten en hij liet mij zien dat de oorspronkelijke basis van het corona virus ooit een onderdeel was van een Goddelijke lichtmaterie.


Gezichten van wezens die ik niet leuk vond kwamen op mijn netvlies langs en ik schrok. Zij bevinden zich ook in ons collectief bewustzijn. Het collectief bewustzijn speelt een grote rol in deze pandemie. Het kristallijne veld gaat open en dat mag gekoppeld worden aan het collectief bewustzijn.


Ashtar vertelde mij in woord en beeld dat er wezens waren die zeer nieuwsgierig waren naar dat goddelijke deeltje waarmee een evolutie en alles tot groei komt, de magie achter dit alles wilde zij weten. Vanuit een goddelijke eenheidsformule die bestond uit vier delen materie isoleerde zij één deel. Zij maakte de vier delen los van elkaar om dat ene goddelijke deeltje, wat de magie van groei bevordert los te koppelen om ermee te gaan experimenteren. Maar dat ene deeltje beïnvloeden de andere drie delen waarmee zij samen een uitgebalanceerde eenheid vormden. Deze eenheidsformules bevatten een goddelijke balans, zoals alles in het natuurlijk bewustzijn. In de goddelijke setting werken deze deeltjes samen en mochten niet losgekoppeld worden.


Zij vormen samen het Licht.Na het loskoppelen en isoleren van deze goddelijke materie. Ontstond er een deeltje wat veel onbalans in zich droeg. Het werd aan vreemde chemische verbindingen gekoppeld. Deze deeltjes van onbalans gedroegen zich agressief. Andere deeltjes werden aangevallen als experiment en deze begonnen zich te verspreiden, terwijl ze zichzelf verspreidde ontstonden er allerlei andere chemische samenstellingen die zich vreemd en onnatuurlijk gedroegen. Hun experiment ging zover dat het ook op de aarde zich ging manifesteren. Voor WOII zijn er contacten geweest vanuit andere dimensies die het menselijk DNA wilde veranderen. Deze experimenten werden zelfs in een levende foetus in de baarmoeder geïnjecteerd (NAZI regiem).


Via dit onnatuurlijk deel wilde men het DNA beïnvloeden en deze experimenten waren bedoeld om te kijken hoe dit evolutie/groei-element zich ontwikkelden in verschillende DNA's in verschillende familielijnen.. vooral in familielijnen waar veel lichtpotenties voorkwamen.


Dat was de start, maar deze wezens o.a. de greys, die zelf weinig emotie vertoonde wilde weten wat de materie groei was. Zij dachten dit als een deeltje materie om te zetten in een formule via een aparte scheikundige samenstelling en dit te gebruiken waar dan ook. Deze wezens denken in onnatuurlijke formules, zijn rationeel en wat toepasbaar is of niet onderzoeken zij. Zij hebben geen voeling met het lijden van de mens of dier.


De greys zijn uiteindelijk daarmee gestopt, dit had een reden. Toen zij dit deeltje steeds beter onderzochten, verscheen er een onbekend element wat de liefdestrilling bevatten. Vele hebben zich daarmee verbonden en stegen op naar een hoger bewustzijn. Zij stopte met de experimenten en "experimenteren" nu met de goddelijke materie van de liefde. De een-heidsenergie.


Vanuit WOII zijn de experimenten overgegaan naar een aparte groep wetenschappers. Zij werden ingezet om deze evolutie/groeimateriedeeltjes uit te proberen op dieren om hen door het DNA te veranderen en in het voedsel kunstmatige middelen toe te voegen. Zodat zij harder zouden groeien, tegen ziektes bestand zouden zijn enz. Vandaar dat er vele uitbraken bij dieren zijn ontstaan, vooral in de bio-industrie zoals de varkenspest, vogelziekte enz. Het bracht grote disbalans. En nu is het verder gemuteerd.


Het corona wat nu de kop steekt is afkomstig van SARS. Het is SARS volgens Ashtar. Ashtar noemt het daarom liever geen corona. Het is een gemuteerd virus en deze is nog niet uitgemuteerd. Maar daar gaat iets aan veranderen, er zal ingegrepen worden. Het is een uit de hand gelopen experiment, die zij moeilijk kunnen indammen. De paniek onder de machthebbers is groot over deze uitbraak. Hun eigen angst geven zij door via de media, want hun eigen machtsspel staat op de tocht. Zij willen kost wat kost het overzicht behouden.


Dit alles is besproken tijdens de Grote vergadering van 2020. Er zijn besluiten genomen en er zal hulp geboden worden vanuit de lichtdimensies.

ASHTAR

Goede dag lieve mensen. Nu er een onaards virus de aarde ronddwaalt wordt er een disclosure in gang gezet, groter dan ooit. Een disclosure om vele te laten ontwaken om de realiteit onder ogen te gaan zien.


Is het corona virus een buitenaardse invasie?


Een gemaskeerde groep welke steeds meer hun macht willen laten gelden verliezen hun masker. Ze worden herkenbaar, dus ook gevaarlijk. Zij willen een deel van de waarheid omvormen tot leugens. Zij zijn meesters in het maskeren van de waarheid. Het gevecht om de waarheid zal de afleiding worden van waar het nu werkelijk om gaat. Blijf bewust en volg je hart. De informatie die inmiddels aan het neerdalen is, komt vooral uit het collectief bewustzijn. In het collectief bewustzijn is veel angst gezaaid m.b.t. het virus. In de donkere hoeken van de samenleving komen emoties naar boven die het lijden vertegenwoordigen. Dit alles komt ook terecht in het collectief bewustzijn van de mens en de aarde.


Een collectief bewustzijn is immers een dimensie van energie, een grote wolk waar zich alle ervaringen, gedachte en dromen gaan verzamelen van mens en dier. Ook de ervaringen en gedachten rondom het corona virus. Hoe het de aarde is binnengekomen. De verhalen van de wetenschap, de kennis van de landen waar het corona-virus zich ernstig heeft gemanifesteerd. Wanneer angst overheerst of wanneer jij je focused op de vibraties van angst. Wordt je gekoppeld aan het grote bewustzijn, het collectief van de angst. Dat beïnvloed je leven negatief. Zo ook de genezing van je fysieke lichaam.Het is goed om te ontwaken in de waarheid, maar zoals alles op aarde kan deze omslaan in een golf van depressie, hysterie en afkeer doordat men zich machteloos voelt. Laat het gevoel van onderdrukking niet toe, open de hemel en vraag om het licht van de liefde.


Conspiracy en complotten mogen geen monsters worden die de waarheid tegen gaan werken. Alleen vanuit liefde en empathie kan de wereld gered worden. Dan pas kan de hele waarheid boven water komen.


Het corona virus is actief en veroverd de aarde. Wat is hier aan te doen?

Voor allen die zo geschrokken zijn, blijf vertrouwen houden in het goede, in een positief verloop. In jullie duale wereld heb je eenmaal twee kanten: positief en negatief. Verenig deze, wanneer de ene doorslaat en de andere te mild lijkt.


Dit geldt vooral voor het nieuws uit de media. Helaas is angstverspreiding nog het grootste deel waarin ze hun boodschap in verwerken en verspreidde. Wees wijs en laat je leiden door je gevoel, los van alles om je heen. Zorg voor een meditatie moment welke je naar de stilte brengt. Focus je op je eigen kern en op de kern van aarde. Daar ligt een wijsheid die vaak wordt onderschat. Verbind je daarmee.


Probeer de angsten van de feiten los te weken, want het gaat op dit moment om de oplossing, de genezing en het herstel. Dit virus is inderdaad neergezet en ontstaan vanuit een uit de hand gelopen experiment. Het is daarna gemuteerd. Iedereen is geschrokken en hopelijk levert dit alles een verruiming in het bewustzijn op:  Welke staan voor het respect tonen aan moeder aarde..


Want zij blijft niet in stilte toezien, zij is een levend wezen.


LICHTKRACHTEN

Weet dat grote Lichtkrachten vanuit de Lichtdimensies over jullie waken, er zijn grote platvormen neergezet waaruit wij werken.  Deze etherische platvormen liggen dichtbij de aarde en zullen het virus omzetten. Via het kristallijne netwerk kunnen wij nu alles gaan manifesteren samen met jullie. Wij gaan ons als lichten aan de hemel laten zien, zodat jij je niet alleen gelaten voelt. De zon kan helpen om disbalans te herstellen. Ook van het virus!De fysieke zon zal jullie daarbij helpen om een tegenbeweging te maken en deze gaat als volgt:OEFENING MET HET ZONLICHT

Laat alle gedachten los en breng ze tot rust.Vooral de op hol geslagen gedachten en emoties worden tot rust gebracht, je gaat je nu ontspannen.Besef dat een groot gedeelte van de mensheid bestand is tegen het virus en jij bent er één van!Want jij bent een sterrenlicht, de kennis van genezing ligt in jou verborgen, haal het weer naar boven.


OPEN DEZE IN HET LICHT VAN DE ZON

Ontspan je nu.

Maak contact met de zon, buiten of binnen.

Laat de stralen je helemaal omarmen

Je voelt de warmte helemaal door je heen gaan

Je ademhaling wordt rustig

en deze zakt verder naar benee

vanuit de borst naar de buik

Haal rustig in en uit

Alle zonnestralen raken de ckakra-wielen in je lichaam

en zuiveren alle angsten, spanningen en doemgedachten

Nu laat je een straal je derde oog binnenkomen

Deze grote straal zonlicht zuivert alles wat er op je netvlies staat

Via je derde oog stroomt nu alles schoon door heel je lichaam

Dan verschijnt er langzaam een mooie halo om je heen van licht

deze halo of bol bestaat uit wit gouden licht

en vormt een energetische bescherming om je heen

Het is een filter van licht

Dit filter van licht kun je open zetten of afsluiten

Naar gelang je deze vorm van bescherming nodig hebt

En ook waar je je begeeft speelt mee


GROTE LICHTSTRAAL VANUIT DE ZON

Dan komt er een grote lichtstraal vanuit de zon je kruin binnen

deze overspoelt je met liefde en compassie

Op dat moment mag je vragen om je kennis te openen

voor bescherming van het corona-virus

Zodat er niet alleen een beschermingslaag

om je heen wordt opgebouwd

maar ook de kennis opengaat hoe ermee om te gaan

Visualiseer deze meditatie regelmatig

het zal de kristal in je hart vergroten

Zodat er een grote lichtstraal vanuit jou gaat ontstaan

Zo activeer jij je sterrenlicht in tijden van chaos

Herhaal dit dagelijks


STARSEEDS

Nog een laatste deel wat ik, Ashtar wil benoemen zijn de starseeds. Er zijn er onder jullie die zeer gevoelig zijn voor de beïnvloeding vanuit het collectief bewustzijn. Jullie zijn de sterrenzaden, starseeds. Jullie sterrenzaden voelen dit niet alleen, maar zetten ook delen om. Ik raad jullie aan om een tijdje in afzondering te gaan leven, of zoveel mogelijk rust te zoeken en jezelf af te schermen. Zodat

alles dragelijk blijft, ook na een aantal


maanden. Spaar je energie. Plaats jezelf in een "energetische quarantaine", wij kunnen je daarmee helpen.  Deze "energetische quarantaine" werkt zoals in de oefening met de zon is doorgegeven. Een extra beschermingsfilter wordt dan om je heen geplaatst vanuit het licht.


Zodat het virus je niet kan inpakken en het zal beperking geven van de klachten. Lichte klachten kunnen ontstaan. Doe eerst de oefening van de zon en vervolgens helpen wij je dit op pijl te houden. Wij helpen ook met de omzettingen en de disbalans van het virus tegen te gaan. Er wordt grote hulp vanuit de Lichtdimensies geboden om de verdere verspreiding tegen te gaan. Vanaf de nieuwe maan, dinsdag 24 maart, staat er een nieuwe energie op, via deze vibraties wordt de virusverspreiding verkleind en versneld tegengegaan. 


Dit is de vierde kristalmaan van 2020. Het is de kracht van de zon die op gaat staan en deze staat voor communicatie. Deze is goudgeel, let goed op hoe je communiceert: "Vanuit liefde en compassie of vanuit negativiteit en angst".


Laat de kernkristal in je hart ontwaken,


Want het virus zal overwonnen worden, na een piek van besmetting daalt deze zeer snel. Ga erdoorheen met een gezond verstand en een liefdevol hart.

Blijf empathisch.


HANDEN OP HET HART

Leg je hand(en) op het hart als begroeting of als teken vanuit medeleven naar je medemens. Weet dat via elke disclosure een golf van gewaarwording opengaat en het bewustzijn aanraakt.Dit was Ashtar


Adonai


Ik groet het licht in je hart


22-03-2020


* Goethe (1749-1837): "A few people have the imagination for reality.(Je moet over voldoende fantasie beschikken om de werkelijkheid aan te kunnen").

Deze boodschap mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtar-rose.com  © All rights reserved ART-hura
Comments


 ARCHIEF
bottom of page