top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Supermaan: Totale Vernieuwing van Jouw Aura

ASHTAR

VOLLE SUPERMAAN 13 JULI 2022

HEILIGE MARIA KRACHT

Deze extra krachtige volle supermaan zal een vernieuwing vertegenwoordigen die ongekend is, de opschoning in de laatste maanden heeft zijn uitwerking gehad en nu kan er een vernieuwende energie de aura binnenstromen.


ERVARING

De ervaring zal wat ongewoon en onwennig aanvoelen. Dit nieuwe gevoel wordt niet herkent en is nog niet opgeslagen in het collectieve bewustzijn. Zoekend naar een uitleg of een verklaring komt met de tijd. Het meest voor de hand liggende is om dit nieuwe gevoel te omarmen en welkom te heten.


NIEUWE WIND

Dit is de wind van de nieuwe aarde die jouw aura bereikt en alles gaat doorstromen. Hieruit vloeien nieuwe gedachten en creaties, zodat je bevrucht raakt met nieuwe oplossingen. De buitenwereld snakt naar nieuwe creaties, want het oude loopt vast.


FRISSE ENERGIE

Deze frisse en verkwikkende energie geeft ruimte en bevrijd je van oude programma's.

Deze beleving wordt bijzonder en diepgaand. Haar schoonheid ontpopt zich voor jouw ogen, zodat het hart vervuld wordt van vreugde en opluchting.


WEEMOED

Soms kan het zijn dat er wat weemoed optreed, dat is nodig om het oude vaarwel te zeggen. Het besef staat op dat het oude nu echt gaat verdwijnen en het voelt als een diepe buiging naar een oud verleden. Een afscheid met een traan, maar ook vanuit grote opluchting. Deze periode stond al zeer lang gepland, maar zoals bij elke nieuwe geboorte zal er eerst iets mogen sterven. De vergankelijkheid van het fysieke komt voorbij, maar de nieuwe zaden zijn reeds gezaaid. Weldra schieten de jonge loten op vanuit de aarde. Voel het hart opengaan in deze vernieuwende energie. De nieuwe jonge loten zijn nog kwetsbaar en mogen sterker worden. Bescherm jezelf goed en voed jouw bewustzijn met het Heilige Water, zodat deze nieuwe loten uitgroeien tot een prachtige nieuwe creatie.


Deze vernieuwende energie is een zachte, maar krachtige energie. Subtiel en toch zo aanwezig. Maria reikt je deze energie aan, zodat je snel en doeltreffend kan handelen in deze chaotische tijd. Zij vangt vele op die doelloos zijn geworden door dubieuze praktijken, zij kunnen het geheel niet meer overzien. Hun hart raakt verwart door de negatieve lading die is gecreëerd.


DUIDELIJKHEID

Het is de kunst om duidelijke keuzes te maken en deze te schiften van de vele chaotische berichten en beelden. Laat je niet verwarren en blijf in je eigen energie. Maak zo nu en dan een mooie bol van energie en vul deze met de kleuren die voor jouw helend zijn, plaats jezelf in deze bol van licht.


De vernieuwende energie gaat door je heen stromen.


Dwars door alle chaos heen wordt elk mens aangeraakt met de zachte en zuiverende energie van Maria. Zij blijft ten alle tijden aanwezig, want haar liefde is de meest krachtige vorm van bescherming en het geneest het hart. De verwarring kan op die manier zo uit je systeem verbannen worden.


NIEUW ELEKTRO-MAGNETISCH VELD

Tijdens de volle maan van juli wordt het magnetisch veld versterkt. Het grote kosmische veld wat inmiddels sterker en sterker wordt (zie vorig bericht zomerzonnewende), zal tijdens de volle maan in kracht toenemen. Dit heeft tot gevolg dat er een grote ontploffing van energie gaat plaats vinden in de kosmos, het zogenaamde Heilige Huwelijk. Hieruit ontstaat er een grote vernieuwende kracht van liefde.


Deze golf gaat ook de aarde raken. De gevolgen kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn, van grote hitte tot heftige neerslag. De hitte zal weer afgekoeld worden door het water. Deze balans tussen uiterste omvat een natuurlijke beweging.


Het hoofd voelt wat vreemd aan, omdat de nadruk komt te liggen op het hart. Het hoofd raakt leeg en het hart vol van compassie. Dit is een zeer aparte beleving en de mens komt langzaam tot een andere vorm van communicatie. Het etherisch lichaam komt tot leven, hoofd en hart worden op elkaar afgestemd.


HOLY SPIRIT

De heilige geest kan indalen bij degene die dit omarmen. De innerlijke verlichting kan plaats vinden en dit alles zal een intieme verbinding vormen met de liefdevolle energieën van, op, in en buiten de aarde. Zij ondersteunen en begeleiden dit hele proces in goede banen, zodat degene die dit doormaken niet verstoort raken door de chaos die tegelijkertijd opstaat. Er zal een liefdevolle energie om hen heen gevormd gaan worden. Vele openbaringen gaan plaats vinden in het hart van de mens, maar ook de geest zal deze openbaring tot zich nemen.


DIEREN

De dieren reageren op de nieuwe energie en voelen de nieuwe verbinding. De reactie op jouw vernieuwde vorm kan tot vele mooie ervaringen leiden. Geef het een kans en stel je open voor de verandering. De dieren voelen de angst in elk mens, nu dit alles oplost komen zij graag dichterbij. Blijf dus niet hangen in het doemdenken.


POLITIEK SYSTEEM

Harmonie is het resultaat van de vele bijeenkomsten in welke vorm dan ook. Ondanks de belaging vanuit het oude systeem kan er toch een vernieuwing bereikt worden, bijvoorbeeld in het vormgeven van een nieuwe wetgeving. Een koppig politiek systeem zal vallen als zij niet luisteren naar de nieuwe aanpassingen die opengaan. De vernieuwende energie is zo sterk en krachtig dat dit een groot probleem gaat worden voor het oude systeem. Niet meegaan in de vernieuwing zal voor afzwakking zorgen in het huidige stelsel. Zij die kiezen voor deze weg zorgen voor hun eigen ondergang. Het oude werkt niet meer en zal oplossen, besef dat er ondertussen een nieuw systeem wordt neergezet. Langzaam zal dit nieuwe systeem zichtbaar worden en doorwerken in de verbinding van de nieuwe ideologieën.


Nog even en een nieuwe laag van bewustwording komt bij de mens naar boven. Dit alles gaat samen opstaan met de opbouw van een nieuwe beschaving. De mens wordt geleid naar de oplossing en niet naar de ondergang.


PASSIE EN TALENT

Jouw passie en talenten worden door de vernieuwende energie opnieuw geboren. Je krijgt een upload en daardoor nieuwe moed om door te gaan. De vernieuwde vitaliteit zal vele extra kracht geven om verder te stappen in het proces van het 'nieuwe wakker worden'. De liefdesenergie zal een genezende uitwerking hebben op de hersenen en de intelligentie gaat zich verder ontwikkelen. Creativiteit wordt een belangrijke basis en zal op verschillende wijzen tot uiting komen.


Deze volle maan wordt een bijzondere aankondiging van tijd en beweging. Tijdslijnen kunnen worden omgezet en de droom wordt jouw reisgids. Voel de innerlijke kracht die nu open wil gaan en laat het gebeuren. Ondanks het angstscenario wat wordt neergezet, kun jij jezelf vernieuwen. Spoel het oude steeds van je af en vul jezelf met deze vernieuwende energie. Roep de Heilige Maria en vraag om haar kracht om dit proces van vernieuwing te bekrachtigen.


Geloof in je eigen kracht, Geloof in de manifestatie van de geest, Geloof in de kosmische liefde die door je heen stroomt en dan gebeurt het, het innerlijk licht gaat stralen en gloeien.


Adonai Ashtar


Ik groet het licht in je hart


10 juli 2022


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: ©Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.

Kommentare


 ARCHIEF
bottom of page