top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

De Goddelijke Zegel

Sananda: Heelheid in Alle Lagen

Wanneer er chaos ontstaat, kan de heelheid nog niet volledig opstaan. Elk deel op aarde wat bewoond wordt door de mens zal eerst door vrede omarmd mogen worden. Wanneer er gebieden op aarde kermen van pijn, kan daar geen vreugde en heelheid zijn. De aarde is een levend wezen en elk deel wat in onbalans is wil zij genezen. Dit is haar taak als moeder van alle levende wezens op aarde.


In een andere tijd waarin ik als de mens Jezus op de aarde werd geboren, kon ik de pijn waarnemen. Als menselijk wezen werd ik geboren in het vlees en voelde alle duale sensaties. Het Goddelijke Licht heeft mij al op zeer jonge leeftijd toegesproken. Zelfs toen ik het gesproken woord nog niet kon verstaan voelde ik dit alles al in mijn hart. Ik groeide op in een liefdevolle omgeving, maar ik zag de pijn in de ogen van de ander. Om deze pijn te voelen als mens wist ik, dat daar de Goddelijke Zegel ontbrak, mijn hart weende. In de vele fases van bewustwording groeide ik op. Ik nam waar in het fysieke, maar via mijn bewustzijn bewoog ik mij als een adelaar boven de aarde. Vele visoenen vanuit het Licht over de schaduw kwamen tot mij en ik maakte alles heel.


Om uiteindelijk als een Licht van vrede degene te bezoeken welke in pijn verkeerde. Vele die om hulp riepen hoorde ik diep in mijn hart en mijn hart werd geleid door de Goddelijke impuls. Wanneer vele op aarde in vrede leven, dan nog kan het verdriet gevoeld worden van de ander. Elk levend wezen beïnvloed de wereld waarin jullie leven, omdat er een verbond is tussen alles wat leeft. De wakkere zullen de cirkels gaan vormen van vrede en deze energetische boodschap uitzenden. Jullie worden door zovele gesteund, maar de slapende hebben dit niet door. In plaats van de kop in het zand te steken, om de pijn niet te hoeven voelen, kan iedereen haar of zijn antennes richten op de Goddelijke Bron van liefde. Planetair zendt de aarde haar signaal uit naar alle Heilige Hemelen die leven in vrede. Het signaal van pijn wordt ontvangen en zij begeleiden deze boodschap tot in de hoogste kringen van het Goddelijk weten.


Jullie worden gehoord


Pas wanneer elk levend wezen het bewustzijn heeft bereikt om vanuit empathie en mededogen te gaan leven, dan ontstaat er vrede. Elke wakkere geest kan in het vredeslicht geboren worden en het nieuw paradijs gaan bewonen. De golven overspoelen de aarde met veel soorten intenties. Vele sensaties die ik ooit waarnam zullen nu gezien worden door vele om het hogere bewustzijn te bereiken. De heilige herinneringen die besloten liggen in de oude tijd gaan nu bij je komen. In vele soorten golven gaan de levende herinneringen die de aarde reeds bewonen, opstaan. De aarde geeft deze vrij, zodat de ontknoping kan plaats vinden. Maar als de mens de ogen sluit en het hart laat verstenen door hebzucht of egoïsme, dan kan er geen heelheid ontstaan.

Waarom ben ik gekomen?

Lang geleden ben ik gekomen, om deze tijd voor te bereiden en in te luiden. Zodat de mens op tijd zou gaan begrijpen welke grote ommekeer er staat te gebeuren. Zodat vele mijn pad van genade konden gaan volgen. In mijn voetstappen is er alleen maar eenheid, vrede en begrip voor de ander. Dit pad van bewustzijn is door vele in woord en beeld uitgedrukt, doorgegeven en ook vervormd. De werkelijke waarheid is enkel voelbaar in het hart. Zelfs zonder woorden kan dit pad gevolgd worden en ook door elke religie. In elke religie bevindt zich een kern van eenheid, daarin komt alles samen. In elke groep bevindt zich een kern van passie en ook daarin komt alles samen. Vind de overeenkomsten en richt je niet op de verschillen. Laat de obsessieve perfectie van de lagere mens, jouw zuivere intentie niet bezoedelen.


DE ZEGEL VAN VERNIEUWING

De zuivere overtuiging van de geest en de zuivere intentie van het hart zullen doorslaggevend zijn om de nieuwe wereld te betreden. Kijk naar binnen en leer van elk moment. Wie contact heeft met de werkelijke waarheid van het Goddelijke zal de Zegel ontvangen. De Goddelijke Zegel van de nieuwe aarde leidt je naar een Goddelijk Portaal met nieuwe codes. De codes van de Zegel vormen de toegang naar de kennis van een aards paradijs, het Utopia van Liefde.


Oordeel niet over de Ander

Ieder die op dit pad van vernieuwing wil lopen is welkom, er wordt geen onderscheid gemaakt van waar je vandaan komt. Want wat achter je ligt is verleden tijd en niet meer belangrijk. De mens is gewend geraakt om de ander als minderwaardig te zien en zijn afkomst te veroordelen. Vorm een neutrale houding naar ieder die je ontmoet en zie de ander als jouw Goddelijke evenbeeld. Ontwikkel je visie vanuit het hart. Over wie er toegang heeft naar de nieuwe aarde, daar kan geen mens over oordelen, laat dit over aan de Goddelijke Bron.

REFLECTEER JEZELF KEER OP KEER

In de tijd dat ik leefde op de fysieke aarde werd ik steeds hoger bewust en de Goddelijke Intenties vertelde mij om niet te oordelen. Ik reflecteerde mijn menselijke gevoelens keer op keer, om tot een zuivere waarneming te komen. Dit is het pad van de reflectie.


De weerspiegeling van wie jij werkelijk bent, mag een zuivere reflectie worden van het Goddelijke deel, wat in jou huist. De ogen worden geopend en de blik verruimt de geest, zodat jij in de ander het Goddelijke gaat waarnemen. Weet dat ieder ander een onderdeel is van de Goddelijke Eenheid. Niemand kan zonder het ontbrekende deel zichzelf vervolmaken.


Veroordelen is jezelf verzwakken. Laat in elk levend deel jouw heelheid reflecteren. De Goddelijke deeltjes bereiken dan de totale eenheid, zelfs in een fysieke laag. Wijzen naar de ander leidt je af van je eigen pad. Tenzij het een les is welke vanuit de Goddelijke Intentie wordt gegeven. Zo kan de ander geholpen worden om inzicht te verkrijgen. Het juiste onderscheidingsvermogen kan dan ontwikkeld worden.


De nieuwe Goddelijke Zegel zal de inwijding zijn van vele activaties die door het Hogere Licht van liefde gegeven worden. Deze gaan spontaan open of worden geleid afgegeven.


Adonai Sananda


Ik groet het wakkere licht in jullie harten


30 november 2021Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.

Comentários


 ARCHIEF
bottom of page