top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

ASHTAR: In het Licht van de Fotonen

DE OMSLAG: Verhoging Elektrisch Veld

DE OMSLAG

De omslag die nu gaat plaats vinden bevindt zich in het beginstadium. De winterzonnewende van 2021 zorgde voor een grote lichtexplosie in december 2021, (zie bericht 12-2021). Een elektrisch veld van hoog licht werd vanuit de kosmos naar de aarde gestuurd. Op dit moment heeft zich weer een elektrisch veld gevormd. De golven vanuit de zon worden groter en groter. Voor vele voelbaar en voor andere onzichtbaar. Het hoogtepunt zal tijdens de zomerzonnewende van 2022 worden gerealiseerd.


De energie wordt verhoogd en de resonanties stijgen naar een ongekende hoogte, de stand van de zon staat dan op zijn hoogst. Zoals de maan bij het hoge water een rol speelt, zo kan de zon op het elektrisch veld zijn invloed uitoefenen. Dit zijn de elektrische velden met hoog geladen fotonen deeltjes.


DONKERE MATERIE

De maanenergie zorgt voor de reflectie in het element water op aarde. Zij reflecteert de kosmische straling versterkt terug naar de aarde. De maan voedt zich met vele soorten kosmische straling en zendt deze weer uit via de donkere materie. Er zijn vele kosmische elementen actief die een nog onbekende rol spelen.


Dit alles heeft te maken met het fenomeen van de donkere materie. Een onzichtbare materie die door alles heen werkt. Vanuit de donkere materie worden nieuwe impulsen geboren, vandaar dat donkere materie voor de huidige wetenschapper een groot raadsel vormt. Er worden geen constanten gevonden, maar steeds nieuwe ritmische bewegingen. Deze variabele uitkomsten geven verwarring in de hoofden van de wetenschapper. Deze 'taal' kunnen zij nog niet ontcijferen. Donkere materie is niet hetzelfde als een zwart gat, maar heeft er wel mee te maken.


LEVENDE CREATIE ENERGIE

De donkere materie die voor vele raadsels zorgt, wordt de uitdaging van de wetenschap genoemd. Nu zij het zogenaamde God-deeltje (Higgs-Boson) in juli 2012 hebben 'gevonden', zorgde dit bewijs slechts voor een tijdelijk hoogtepunt. Vandaaruit ontdekte zij de donkere materie, welke de raadsels over het levende God-deeltje tot meer mysterie leidde.


De wetenschapper, maar vooral de machthebbers zijn zeer geïnteresseerd in dit levende deeltje van creatie. Op die manier willen zij proberen om deze kracht te ontkoppelen en zo het kunstmatig 'leven' te gaan beheersen.


Verwerven zij dan de macht van de goden?


De kosmologie (wetenschap van de evolutie) heeft een andere benadering nodig. Er komt een omslagmoment in dit alles, een hoge energiegolf gaat nu de aarde doorstromen. Vanuit het liefdeslicht gaat deze zich nu bewegen. Het verloopt als een kosmische dans en kunstenaars herkennen zich hierin. Het is de passie van het inspiratiemoment welke vrij komt bij een nieuwe ontdekking van kleuren, bewegingen, vormen, geometrische ritmes, geluid welke samen gaan komen in het fotonenlicht. Het is de beweging van de elektro-magnetische aantrekking en afstoot-impuls, waaruit vele nieuwe creaties worden geboren.


KOSMISCHE TAAL

Deze 'taal' vanuit de kosmos werd in het verleden op aarde neergezet, om nieuw licht te brengen. Deze liefdeskracht werd in een religieuze vorm gegoten die vele uiteindelijk de macht gaven om andere te onderdrukken. Vele oorlogen ontstonden. De verpakking van de zuivere universele vorm werd uiteindelijk omgevormd naar een maskering van de waarheid van de vrouwelijke en mannelijke energie.


Het Heilig Huwelijk van Atomen


Wanneer de aarde in een hogere resonantie komt, zal het bewustzijn toenemen. De nieuwe beweging die nu gaat opstaan, zal spoedig de originele taal van eenheid naar de aarde brengen en het bewustzijn van de mens gaan overspoelen. De universele kennis komt vrij en de tonen die daarbij horen zullen begrepen worden via het hart.


GROTE OMSLAG

De grote omslag wordt in de maancyclus voorbereid en zal in verschillende golven steeds sterker toenemen. De volgende zonnewende zal deze impuls vergroten, zodat er een grote lichtexplosie zal plaats vinden. De komende zomer wordt heel krachtig op alle fronten.


Voor sommige zal deze hogere toon de ziel beroeren en de liefde waar zij zo naar verlangde zichtbaar maken. Op een ander moment zal de schaduw opengaan en de angst tonen van het verleden. De waarheid zien en voelen kan confronterend zijn. Een kosmische ontluiking gaat vaak samen met een lichte shockwave. Neem de tijd en de rust ervoor, want er gaat een speciale poort open van liefde. Laat deze liefde toe om je hart te helen en het zal de angst laten verdwijnen. Alles kan losgelaten worden in de energie van de Heilige Moeder Maria.


De kering gaat zich ontvouwen, moeilijke situaties komen in een zachtere laag. Oorlogen worden tot een halt gebracht. In dit gevoel van zachtheid kan er veel meer bereikt worden, langzaam wordt de beweging van verandering zichtbaar. Deze is zo sterk, dit kan niet meer gestopt worden.


Adonai Ashtar,


Ik groet het Licht in je hart


25 mei 2022Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en met vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.


留言


 ARCHIEF
bottom of page