top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Licht Activatie Dag: 23-02-2023

ASHTAR: NIEUW BEWUSTZIJN: ACTIVATIE DAGEN VAN LICHT

LICHT-ACTIVATIE-DAGEN

Wanneer de datum van 23-02-2023 wordt bereikt ontstaat er een golf van verandering, de lichtwereld heeft dit nieuwe punt gemarkeerd als definitief omslagpunt. Vele activatiedagen van het licht gaan volgen en het bewustzijn gaat vele octaven hoger resoneren in een korte tijd.


Op deze dagen zal er een transmutatie plaatsvinden in de cellen. Dit grote licht zal vele aanraken en het zal zowel energetisch als fysiek door gaan werken in je systeem. Het is niet belangrijk om alle dagen te benoemen, want op deze dagen voel je je anders dan anders, het zijn de dagen en nachten waarop het licht direct tot je spreekt en het hart steeds verder activeert.

Vele lagen in jouw bewustzijn gaan open, alsof er een wekker afgaat die je wakker trilt. Het licht zal zo snel door je heen gaan stromen dat er verdriet naar boven komt en je vervolgens meeneemt in een weemoedig afscheid van het oude. Daarna, later op de dag, ontstaat er een omslag in het hart waarbij een vreugdevol gevoel je zal bevrijden van alle pijn.


De dagen waarop de licht-activaties plaatsvinden gaan elkaar steeds sneller opvolgen.

De 'aardse blik' wordt nu een 'kosmische visie' en het sterrenlicht gaat weer tot je spreken. Het bewustzijn wordt verhoogd waardoor er nieuwe beelden binnenkomen, het creatieve brein kan deze begrijpen en plaatsen.


TELEPATHISCH CONTACT

Vele sterrenlichtwezens zenden lichtboodschappen naar de aarde, waarbij symbolen en lichtcodes de kosmische kennis openen. De aarde ontvangt deze activaties in haar *ionen sfeer, waardoor haar magnetisch veld gereset worden.


GELUIDSGOLVEN

De geluidsgolven die de aarde uitzendt vanuit haar kristallijne kern gaan communiceren met de kosmische codes van het licht, op deze manier verwerkt zij dit alles naar een planetaire energie. Het planetaire bewustzijn zorgt voor de opname en verspreiding van het licht.


Dit zijn kleine (soms grote) explosies van licht in de *stratosfeer. Steeds lichter wordt haar toon en dit is de nieuwe taal die vanuit de licht-activatie-dagen wordt geboren.


Vanuit het hart kan deze nieuwe taal gaan spreken en nieuwe kennis ontvankelijk maken, zodat je begrijpt wat er nodig is. Het creatieve brein kan deze nieuwe taal omvormen naar een aardse vorm, zodat alles op een juiste manier geïnterpreteerd kan worden. Vele boeken zullen geschreven worden in de nieuwe aarde taal, zodat dit alles tot leven komt.


Droom en fantaseer zoveel mogelijk over de nieuwe aarde en zend helende gedachten uit naar elkaar, zodat het collectief bewustzijn gevoed wordt met lichtcodes. Vreugdevolle gedachten vormen een nieuwe laag in jouw bewustzijn en hier bevindt zich de resonantie van de hoop die jij dan uitstraalt.


De licht-activatie-dagen worden omringt met een gouden randje en dagen je uit om de juiste keuzes te maken, volg daarin je gevoel. De kering van wat er ooit was wordt bereikt en ieder zal de Goddelijke liefde van eenheid gaan ervaren.


HERSTEL PSYCHE

Het oude systeem past niet in de hogere frequentie, deze is heel anders van energie. De lagere golven sluiten niet meer aan, waardoor het trauma of het oude denken gaat verschuiven naar een totaal andere manier van (trauma) beleving.


Deze positieve verandering waarbij het gevoelsleven intenser wordt brengt zoveel diepe emoties teweeg dat het hart gaat zingen in een hogere toon. De schoonheid van de aarde wordt zovele male mooier ervaren... dit is de onzichtbare wereld achter de illusie: 'Een wereld van liefde, licht en hoop.'


DUALITEIT

Het begrijpen van de dualiteit gaat gepaard met een diep geloof van het goddelijke licht en

de ware intentie wordt het uitgangspunt om problemen op te lossen, nieuwe uitvinden staan in een hogere laag klaar om de nieuwe maatschappij vorm te geven. Dualiteit heeft twee verschillende kanten, maar deze verenigen is de nieuwe manier van oplossen.


Problemen benaderen vanuit verschillende perspectieven geeft bijzondere uitkomsten die elk wezen kan hanteren. Het brengt eenheid, help mee om de eenheid op aarde te neer te zetten, door gedachten van eenheid te creëren.


CREATIEVE BREIN

Wanneer het creatieve brein op non-actief staat, kan het hart niet verder opengaan. Het hoofd wordt overbelast, waardoor psychische klachten via het lichaam worden uitgewerkt. Vaak ontstaat er een chronisch lijden, want iets genezen is jezelf weer in balans brengen.

Het droombewustzijn zal via vele creatieve uitingen doorleeft worden als therapie. Dit alles zorgt ervoor dat oude programmeringen gaan haperen.


Vooral de persoonlijke aandacht en een liefdevolle verzorging kan de leegte in het hart herstellen. Emoties die vastgezet worden maken alles juist zwaarder, maar dit hoorde bij de oude manier van denken en dat wordt losgelaten.


Een creatieve afstemming vanuit genezers, dokters en specialisten zorgen ervoor dat het lijden verlicht wordt. De eenzijdige blik die nu wordt toegepast werkt averechts in de nieuwe sfeer. Elk mens heeft een unieke resonantie, een eigen bioritme en een hoge of lagere prikkelgevoeligheid. Dit alles in kaart brengen levert een nieuw soort inzicht op en de balans kan sneller bereikt worden. In plaats van te strijden over wie er gelijk heeft, zal er een nieuwe vorm van samenwerking gaan ontstaan waarbij luisteren naar elkaar het uitgangspunt zal worden. Dit zal vele mooie mogelijkheden opleveren in het genezen van pijn, maar vooral in het ervaren van jouw nieuwe helende vermogens.Ik groet het licht in je hart


Adonai Ashtar
25 februari 2023
Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en vanuit een liefdevolle intentie. Onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.


* Stratosfeer

De stratosfeer bevindt zich op ongeveer 10 en 50 kilometer hoogte. De stratosfeer huisvest de ozonlaag die het leven op aarde beschermt tegen ultraviolet zonlicht.


* Ionensfeer

De ionosfeer is een laag rond de aarde waar de deeltjes door ver-ultraviolette- en röntgenstraling van de zon worden geïoniseerd. De ondergrens van de ionosfeer ligt op een hoogte van ongeveer 80 km. De ionosfeer bevat voornamelijk ionen en elektronen. Het poollicht is licht dat uitgezonden wordt door deze ionen.
Comments


 ARCHIEF
bottom of page