top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Vitaliteit deel 1

Ben jij vitaal? Wat betekend dat eigenlijk, je vitaal voelen. Leef jij je leven volgens een vitale levensinstelling? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, mag je deze vanuit verschillende standpunten gaan bekijken. Zowel extern als intern.


INTRINSIEK

De interne visie van wie jij bent als mens zijn verbonden met vele prikkels die vanuit jouw innerlijke wereld ontstaan. Deze innerlijke wereld die jij als mens bij je draagt zijn o.a. jouw gedachten, deze processen vormen een visie die jouw emoties beïnvloeden. Dat bepaald voor een groot deel hoe jij naar je omgeving kijkt en hier op reageert. Maar ook hoe jij naar jezelf kijkt. Welke gedachten draag je uit als mens en zijn deze overwegend positief of ben je een doemdenker? Kun je deze verschillende gedachten in balans brengen of ben je daardoor steeds zo uit balans? Op deze manier beïnvloed jij jezelf en je eigen omgeving. Jouw gedrag en emoties die hieruit ontstaan, zorgen dat de omgeving een beeld krijgt van jou als mens, jij prikkelt hen en zij reageren hierop. Dat bevestigd weer hoe jij jezelf ziet. Kloppen deze prikkels en gedachten altijd? Of wordt nog door iets anders beïnvloed.


GEDACHTEN

Jouw gedachten alleen al, kunnen je leven een positieve of negatieve wending geven. De keuzes die vanuit deze modus ontstaan, worden hier gemaakt. Vanuit dit punt kies je het pad wat linksaf of rechtsaf gaat. Maar kijk eerst even waar je nu staat en wat is de volgende stap. Stap je op een pad van kracht of leef je vanuit een overlevingsmodus? Vanuit een bepaalde heldere visie zijn problemen eenvoudiger op te lossen, dan wanneer je paniekerig bent of verward. Je legt dan de basis van een zwakke balans of van een sterke persoonlijkheid. Kies om mee te lopen met de grote meute, om niet op te vallen en is dat vitaliteit?


CONTROLE

Een belangrijke stap in deze is om te herkennen dat je in een overlevingsmodus bent belandt. Vele (hoogsensitieve) mensen hebben geleerd om vanuit een bepaalde controle te (over)leven. Deze zelfcontrole is een overlevingsmechanisme wat wordt gebruikt om een schijnveiligheid te creëren. Alles zelf in de hand houden voorkomt immers teleurstelling. De dingen verlopen dan volgens jouw inzicht en plan. Je zorgt dat iedereen in dit controlesysteem deel neemt. Daar ligt een gevoelig punt van niet kunnen loslaten en hier zit heel veel angst achter. Want alles aan het lot overlaten, hoe een situatie gaat verlopen, is voor deze mensen een zeer gevoelig punt. De onbekende factoren die andere inbrengen om tot een eindresultaat te komen, vormt een wezenlijk gevaar voor hen. Wanneer je echt niet meer kunt loslaten en alleen maar bezig bent met alle touwtjes te bespelen noemen we "control freak". Deze mensen komen bijna altijd in een burn-out terecht. Niemand kan alles onder controle houden, je bent god niet. Waarom zou je dat willen zijn? Je beperkt jezelf en andere van een bepaalde vrijheid en creatief proces van zelfontwikkeling.


ONTSPANNING

Ontspanning is dus heel belangrijk voor hoogsensitieve mensen en de "controle" mens. Want in deze ontspanning komt er ruimte om het onbewuste toe te laten. Misschien komt er dan ook ruimte voor een een onzekerheid, angst of de minder leuke delen die dan zichtbaar worden. Niemand is perfect, maar kan jij dit accepteren van jezelf? Welke eisen stel je aan jezelf en welke eisen worden er vanuit de buitenwereld aan jou gesteld?

Als overgevoelig persoon kun je vaak niet voldoen aan de eisen van onze maatschappij en dat is iets om je voor te schamen? Deze schaamte wordt opgelegd vanuit de buitenwereld en tijdens je opvoeding.


LOSLATEN

Dit loslaten is dus niet zomaar een stap die je voor jezelf alleen gaat zetten, maar dit zal direct effect hebben naar de buitenwereld waarin je leeft. Je laat dan zien dat je anders bent, je geeft dan toe wie je bent. De veroordelingen staan al klaar en zodra we de deur van de therapie achter ons sluiten, sta je alleen in deze grote boze wereld van onbegrip. Daar ligt vaak de angst, om los te laten en jezelf te zijn. De reguliere trajecten stoppen hier en vele zien dit deel als een onrealistische beleving die horen bij een trauma. Dit is dus de trigger waarom vele hoogsensitieve mensen en kinderen nog vaster in hun trauma komen te staan en helemaal fucked-up uit een therapie komen. Er komt een trauma bij, het leven wordt steeds zwaarder.


Hoogsensitieve mensen en kinderen moeten door iemand geholpen worden die dit deel begrijpen. Deze (kleine) aanpassing in een reguliere therapie, speciaal voor HSP's, zal tot grote resultaten gaan leiden. Dit speelt op vele vlakken, ook bij werken en geld verdienen. Op die manier kan een HSPer wel deelnemen aan deze maatschappij. Sterker nog, door dit toe te passen in onze maatschappij, zullen vele niet HSP's hier ook profijt uit kunnen halen en minder vaak ziek worden. Het zal een mooie aanvulling zijn om vitaler in het leven te staan. Uit ervaring hebben we geleerd dat actie, veel werken en bewegen positief worden beloond. Zoek een goed passende coach of therapeut.


OVERLEVING

Er zijn vele overlevingsstrategieën en vele onder ons creëren een eigen overlevingsmodus. Het is aan de coach of therapeut de taak om deze goed te onderzoeken en zichtbaar te maken. De duur van de coaching hangt af of de cliënt steeds deze nieuwe stappen kan maken. Er kunnen traumatische processen aangeraakt worden. De overgevoeligheid kan daarmee (tijdelijk) vergroot worden, dat kan een extra belasting zijn voor de cliënt. Daarnaast kan er een onveilig gevoel opstaan. Het is dus belangrijk dat er van te voren en tijdens de behandeling, goede afspraken worden gemaakt. Zodat er een vertrouwensbasis ontstaat tussen de coach en de coachee (of de therapeut en cliënt).


FLEXIBEL

Sommige trajecten duren daardoor langer dan van te voren is ingepland. Onverwachte wendingen kunnen ontstaan bij een HSP begeleiding. Wanneer een coach of therapeut alleen vanuit een strak programma werkt, zal deze een HSPer niet goed kunnen begeleiden. Nog meer afwijzing gaat ontstaan binnen de beleving van de HSPer. Weer een bewijs dat niemand je snapt en dat je alleen op deze wereld bent. Je moet het zelf weer oplossen en de visie van: "controle houden" groeit in stapjes. Controle houden ontstaat geleidelijk aan, een opstapeling van negatieve ervaringen met een daaronder gelegen trauma. Op die manier wordt er nooit aan het werkelijke trauma gewerkt.

(Reageer flexibel, maar houdt een rode draad in het oog tijdens deze begeleiding). Controle freaks willen graag de controle houden, juist ook over de therapie. Zij stappen vaak vroegtijdig op, omdat zij zich onveilig gaan voelen. Geef hen dan nog een laatste afsluitende feed-back mee, zodat ze dit alles mee kunnen nemen en op een ander moment wel kunnen aangaan.


TIME-OUT

Voor een hooggevoelig persoon waarbij de overgevoeligheid tijdens een therapie nog dieper wordt aangeraakt, is het een noodzaak om op tijd een time-out in te lassen. Zodat zij al deze aanrakingen tot rust kunnen laten komen. Hier ligt het verschil van coaching en begeleiding van hoogsensitieve personen. In het reguliere systeem wordt dit vaak niet gezien en overgeslagen. Er moet binnen een bepaalde tijd worden afgerond of succes worden behaald. Pas je aan en voel goed wat er nodig is, maar wel met structuur. Indien je werkt met een bepaalde methode, voer dan af en toe die time-out in om te kijken voor jezelf en voor de cliënt, hoe de zaken erbij staan. Reflecteer de situatie.


Ook het overstappen naar een andere vorm van therapie, zoals klank of creatieve therapie kan heel goed zijn voor de ontlading en ontgifting. Energetische behandelingen om de vele prikkels weer tot rust te brengen helpen het energetische systeem, waar zij ook zo gevoelig voor zijn. Hier komen de prikkels als eerste binnen vanuit de omgeving.. Of blijven hangen in hun gedachtegangen en blokkeren dan alles. Meditatie en stilte momenten inzetten, het interne deel activeren om het externe aan te kunnen.


INTERACTIE

De interactie met de omgeving veroorzaken veelal extra prikkels die zij niet aan kunnen.

De omgeving snapt vaak niet waarom zij dit niet aan kunnen en reageren vaak vanuit onbegrip. Deze afwijzing zorgt ervoor dat zij zich heel alleen voelen. Er ontstaat nog meer overprikkeling. Eigenwaarde en zelfrespect worden heel laag. Dit kan zodanig heftig worden, dat zij een crash maken. Dan is er zoveel overprikkeling dat zij doordraaien. Paniek, hyperventilatie en crisisgedrag komen dan tevoorschijn.


CRASH

Uitputting en oververmoeidheid spelen dan een rol, rust is de enigste oplossing in de eerste fase. Deze rusttherapie kan het beste in hun eigen vertrouwde omgeving plaats vinden. Verandering van omgeving geeft immers weer aanpassing en overprikkeling. Tijd en ruimte voor rust wordt in onze maatschappij vaak niet als therapie gezien. Actie en beweging zijn de toegepaste methode. Praten en veel doen werken in die eerste fase averechts. Fixen, het altijd maar bezig zijn om alles te fixen, op te lossen. We leven in een "effe fixen" maatschappij. Een mens is goed in staat de eigen gevoelens te verwerken, wanneer daar de ruimte voor is. Teveel geknutsel aan iemand die iets heeft meegemaakt zorgen juist voor een overbelasting. Geef dit aan, aan je therapeut of andere begeleiders: " Laat me even met rust!" geef aan dat je een HSPer bent. Weten ze niet wat dit is, dan mogen ze dat gaan opzoeken. Verwijs hen naar een HSP therapeut of coache. Neem desnoods een HSP coach mee naar het gesprek.


EXTERN

De meningen en oordelen die vanuit de buitenwereld komen werken vaak averechts voor hoogsensitieve personen. Vele overgeprikkelde personen draaien door. Vaak zijn dit overgevoelige mensen die steeds maar verder afdalen in deze wereld waarin we leven. Ze horen nergens thuis. Instellingen zoals sociale diensten en andere uitkerende instanties dragen hun wetgeving op een zeer ongevoelige manier uit. Het negatieve oordeel wordt overgedragen naar de HSPer. Zij passen niet in deze verharde maatschappij en houden dit maar even vol. Niet werken dan ben je bent lui. Je moet gedwongen worden! Er is geen vertrouwen in mensen die dit anders oplossen. Het systeem van een HSPer werkt nu eenmaal anders. Geef ze de kans om het op hun eigen manier te doen. Dat betekend wel dat zij eerst weer vitaal dienen te worden en dan kunnen zij weer bij hun talenten. Hun passie kan weer gaan stromen. Is hier ruimte voor?


ONBEGRIP VAN BUITENAF

De mening van de wel werkende mensen die goed in deze maatschappij passen, worden beïnvloed en onbegrip staat op: " Zij moeten toch ook werken voor hun geld." De muur van onbegrip sluit de hoogsensitieve mens, puber en kind af om door te gaan en zij blijven hangen en komen in een neerwaartse spiraal terecht. Zij worden geïsoleerd van de rest van de maatschappij en: "dat is hun eigen schuld". Depressie staat niet zomaar op.


HET STILLE LIJDEN

Als HSP-ouder kom je in een wereld terecht waar je uiteindelijk niet meer uit komt. Het stille lijden komt op je pad. Voor niemand is deze manier van leven positief. Voor de HSPer zelfs zeer ondermijnend. Je zwijgt erover en je zelfwaardering daalt enorm. De negatieve externe overprikkeling mag niet te lang duren, anders kan een HSPer deze niet meer omzetten. Vele raken verslaafd om deze druk even niet meer te voelen.


Zij hebben veel liefde en positieve gedachten nodig. Zodat hun gevoelige systeem weer kan opladen. De verharding in onze maatschappij neemt toe. Negatieve beïnvloeding komt steeds vaker voor. Dit is zeer ziekmakend voor een hooggevoelige ouder en ook voor hun kinderen.


VITALITEIT

Wij allen dragen deze maatschappij. Ook de misstanden en het machtsmisbruik van onze maatschappij. De hooggevoelige mens wordt als zwak afgespiegeld, maar zij worden zwak gemaakt. Iedereen moet in eenzelfde vakje passen, ook al pas jij daar niet in. Ook al word jij daar heel ziek van. Hun vitaliteit wordt ondermijnt en zij krijgen niet de kansen die zij nodig hebben en daar ligt een heel gevoelig punt. Het tegengestelde van vitaliteit wordt ingezet. Geestelijke onderdrukking en uitsluiting van de maatschappij is misschien nog wel de ergste vorm. Hoogsensitieve mensen voelen zich toch al zo alleen. Hier moet echt begrip voor komen en ruimte om het anders te doen.


VOOR WIE IS VITALITEIT?

Vitaliteit is slechts voor degene bereikbaar die het goed voor elkaar hebben en volgens de maatschappelijke normen en waarden kunnen leven. Laten we ons hoofd niet afwenden en weglopen van dit probleem. We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel.


Gezondheid en vitaliteit staan loodrecht op de beweging die in onze maatschappij zich afspeelt. De stille onderdrukking is voor vele nog niet zichtbaar, deze bevind zich in een stille modus. Het zal uiteindelijk iedereen gaan raken, HSP's lopen hierop vooruit.


Een vitaal leven moet voor iedereen bereikbaar zijn. Armoede gaat gepaard met de aantasting van een vitale levensinstelling. Het gebeurt gewoon... hoe kan dit?


Ga voor een vitaal leven en kijk waar je tegenaan loopt, daar mag verandering komen.

Sta op voor elkaar.


Arthura Hector

4 januari 2019


©ART-hura all rights reserved


Dit bericht mag gedeeld worden in het geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector website: https://ashtarcommand.wixsite.com/vitaliteit/blogComments


 ARCHIEF
bottom of page