top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

GROTE GOLF: ZONNEVLAMMEN

ASHTAR: ER KOMT EEN ENORME ELEKTRO-MAGNETISCHE GOLF NAAR DE AARDE

GROTE ZONNEVLAMMEN

In de komende periode worden de zonnevlammen nog actiever dan voorheen. Zij worden groter en groter met intervallen van rust. Het totale Zonnestelsel wordt op die manier voorzien van een enorme zee van Goddelijke kosmische energie. Planeten en sterren komen daardoor in een hoger energieveld terecht. Het kan zelfs zover gaan dat er sterrenvlammen ontstaan.


Vele 'Hittegolven' gaan ontstaan op aarde en in de kosmos.

Deze grote elektro-magnetische golf zal de aarde gaan raken, waardoor de wereld en de mens letterlijk in een ander daglicht wordt geplaatst.


Dit bijzondere effect zal de onwaarheden opheffen en de disbalans vereffenen. Daarnaast opent deze grote kosmische golf het kosmische bewustzijn van de mens. De opbouw van deze krachtige golf wordt laag voor laag neergezet in de komende maanden. Trapsgewijs wordt er steeds meer energie vrij gegeven via de steeds groter wordende zonnevlammen. Het veld wat ontstaat door de grote zonnevlammen wordt uitgezonden door de gehele kosmos. Het zal alles in een hogere frequentie plaatsen.


GODDELIJKE ENERGIE VAN CREATIE

Dit fenomeen brengt een grote verandering teweeg in het veld van de donkere materie, wat uiteindelijk uitmondt in een grote golf van hoog geladen *proton-deeltjes. Deze zal de aarde gaan bereiken over een aantal maanden en een grote zuivering in het elektrisch-magnetische veld veroorzaken. De hersengolven worden opgetild naar een hogere thèta-golf.


THÈTA-GOLVEN EN HET KOSMISCH BEWUSTZIJN

Thèta-golven: 4 tot 8 Hz. Deze hersengolven kunnen worden geassocieerd met creativiteit, inspiratie, dromen en 'beeldend denken'. Thèta-golven komen zowel tijdens lichamelijke activiteit, als tijdens de remslaap voor. De nieuwe kennis wordt via deze thèta-golf gedownload.


KOSMISCHE KENNIS

Vanuit deze kosmische golf werken de proton-deeltjes door in het bewustzijn en openen het kosmisch bewustzijn. Lichtwerkers worden zich bewust van de kracht van de kosmos, de invloed op de aarde en de mens. Dit opent vele nieuwe kennis. Bij een speciale groep starseeds wordt het kosmisch DNA geactiveerd, zij gaan een hele nieuwe laag verkennen. In de komende maanden zal de frequentie van de schumann (aarde) resonantie verhoogd worden als voorbereiding op de grote elektro-magnetische golf die de aarde gaat bereiken deze zomer.


EFFECTEN DIE VERWACHT KUNNEN WORDEN

De natuur gaat reageren op deze hoge golf door middel van hittegolven, stortregens en onweer. De elektriciteit kan verstoord raken op aarde.


Op psychologisch gebied zal er een opschoning plaatsvinden met betrekking tot het loskoppelen van oude psychische velden. Oud karma en negatieve familielijnen worden direct doorbroken. In het energetische deel van de mens zal er een herstellende opwaartse beweging plaatsvinden.


ZOMER VAN VREDE

Vanaf de volle maan van mei zal er een liefdesgevoel gaan stromen en tijdens de komende maanden zal er in de energetische lagen een bevrijding plaatsvinden van oude denkpatronen. Tijdens de zomermaanden wordt er veel uitgewerkt op emotioneel vlak. Een vredelievend gevoel komt daar uit voort. De vrede wordt geboren in de geest en in de zomer zal dit tot uitdrukking komen. De oorlog in Europa zal beëindigt worden en dit verloopt in fases. (Zie vorige berichten).


WETENSCHAP

Wetenschappers buigen zich al geruime tijd over het 'God-Deeltje'. De donkere materie is voor hen een ongrijpbaar iets. Daar gaat spoedig verandering in komen en de kennis zal zich gaan openbaren aan hen die de vernieuwing omarmen. Dit alles zal leiden tot meer kennis naar de onzichtbare dimensies, waar de oorsprong van de sterrenwezens en vele onbekende levensvormen op aarde uit voort zijn gekomen. De tijdgeest verandert dit jaar in snel tempo en dit zorgt voor vele diverse ervaringen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een samenwerking tussen wetenschappers van vele verschillende landen en naties.


Deze grote elektro-magnetische golf zal alles overspoelen en dringt door in elke atoom, elke cel en door elk onbekend deeltje. De erkenning van het bewustzijn van de elementen wordt een feit.


De duistere zijde die steeds hun oude macht wilt behouden zal afzwakken en zich steeds meer terugtrekken. Zij vormen uiteindelijk een eigen afzonderlijke kern. Richt je op het voorbereiden van een nieuwe beschaving op aarde. Droom van een vredig paradijs, want de kennis gaat komen om dit neer te zetten.


DE BINNEN-AARDE

De wezens vanuit de Binnen-Aarde, dragen een grote kennis en deze oude, heilige kennis gaat over de schepping van het aards paradijs: Shangri-la of Shamballha. Het is nu de tijd dat deze kennis gedeeld mag worden. Vele contacten gaan telepathisch ontstaan.


De Tempels van de Binnen-Aarde zijn zich aan het voorbereiden op de grote golf die gaat komen. Deze Tempels dragen allen een verschillende trilling. De resonantie van de aarde kunnen zij beschermen en uitbalanceren. Nu de mensheid wordt opgetild naar een hoger level zal ook hier ondersteuning worden gebracht.


De oude natuurlijke kennis van eenheid is nodig om zich te koppelen aan de nieuwe kennis van Aquarius, zodat de vernieuwing vanuit verbinding gaat ontstaan.


OUDE TIJDSLIJNEN LOSSEN OP

Er ontstaat een opschoning in de negatieve tijdslijnen bij het oplossen van oud karma. Het schaduwdeel in het verleden wordt verlicht en trilt nu door in een hogere toon. Deze vernieuwde energie golft helemaal door naar het heden, zodat er een parallelle nieuwe tijdslijn ontstaat. Wanneer je wilt ascenderen, dan is het noodzaakzakelijk om het oude los te koppelen. Deze delen zijn niet meer nodig in de nieuwe trilling, ze zijn te zwaar en trekken je naar beneden.


EMOTIES

De emoties die je voelt opborrelen ontstaan vanuit een natuurlijke oorsprong en worden weer snel losgelaten. Vele onbekende herinneringen zullen bovenkomen, zodat de blinde vlek van onwetendheid oplost. Een zuivere herinnering is nodig om vooruit te komen in het verleden en om de nieuwe kennis te omarmen. Stap uit het oude programma van manipulatie en laat je hart weer stralen.


Adonai Ashtar


Ik groet het licht in je hart10 mei 2022


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.
*ZONNEVLAMMEN EN PROTONEN

Een zonnevlam is een explosie op het oppervlak van de zon, die ontstaat door het plotseling vrijkomen van de energie die wordt vastgehouden in de magnetische velden. Er ontstaat straling over het hele gebied van het elektromagnetische spectrum.


Een proton is een heel klein natuurkundig deeltje dat straling afgeeft. Bestraling van buitenaf gebeurt meestal met fotonen. Fotonen zijn elektromagnetische golven die straling bevatten. Zonlicht bestaat uit fotonen.
コメント


 ARCHIEF
bottom of page