top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

BORE-OUT of BURN-OUT?

VERVEELD EN MOE ZIJN

Het leven zo saai vinden dat je er werkelijk ziek van wordt, bestaat dat? Jawel en vooral bij mensen die hoog sensitief zijn. Zij kunnen gewoonweg niet leven in een sleur. Zij hebben afwisseling nodig en de juiste prikkels. We hebben ook benoemd dat zij juist overprikkeld kunnen raken, dus hoe zit dit nu? (zie pagina HSP) GEZONDE PRIKKELS Zij raken overprikkeld door de verkeerde prikkels. Wat zijn goede en verkeerde prikkels? De goede prikkels stimuleren hun passie. Elk mens wordt gezonder van werken in een juiste omgeving waar je jezelf kunt zijn en je talenten kan inzetten. Prikkels van liefde, schoonheid en creativiteit geven energie. Een saaie werkomgeving waar alles steeds herhaald wordt, zonder eigen inbreng en variatie, levert voor Hoogsensitieve mensen niet alleen een verveeld gevoel op. Het maakt hun ziek. Zij raken depressief en moe van de eeuwige herhaling die geen uitdaging biedt. Misschien heb je ooit het advies gekregen om een leuke hobby naast je baan te gaan doen. Een leuke hobby is niet voldoende. Hun gevoeligheid mag uitgedaagd worden en zij gaan graag de diepte in. Niet onder druk, maar juist vanuit vrijheid.


VERVELING IN HET ONDERWIJS Sensitiviteit is leven volgens het gevoel en onze maatschappij bestaat grotendeels uit herhaling en werken in een structuur die je niet zelf mag bedenken. Je mag alleen maar volgen en uitvoeren. In een bepaald tijdsbestek. Dit is niet de goede prikkel voor de Hoogsensitieve mensen en kinderen. Ook op school is er veel verveling te bespeuren. Jammer, want zo worden kinderen al heel jong verkeert opgevoed, doordat zij hun echte talenten niet mogen ontwikkelen. Zij leren af, wat goed voor hen is. Onbegrip wordt op jonge leeftijd in hun leven geïntroduceerd. Onzekerheid staat op en daarnaast veel verveling met de nadruk op presteren. CREATIVITEIT EN AFWISSELING Creativiteit in het oplossen van problemen, geeft meer uitdaging aan je leven en ook op de werkvloer. Het geeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid. HSP's dragen van nature een grote verantwoordelijkheid voor hun omgeving met zich mee. Hoe kun je dit positief inzetten en de wereld helpen? Vele HSP's zetten daarom een eigen bedrijfje op. Daar kunnen zij hun eigen ritme neerzetten en hun talenten vormgeven. Ideaal...maar ook hier kunnen zij vastlopen, door de hoge werkdruk van buitenaf. Wanneer zij vanuit een zakelijke manier een bedrijf runnen, kan er uiteindelijk een BURN-OUT optreden. Het alsmaar doorgaan en doorgaan is niet de juiste vorm om vanuit je gevoel te werken. Gevoel heeft geen vaste structuur, maar is net als water, steeds verschillend. Wanneer het gevoel teveel wordt genegeerd, worden zij ziek. Zie hun gevoelswereld maar als een muziekinstrument, een zeer uitgebreid instrument met vele tonen. Wanneer zij maar enkele snaren kunnen bespelen, gaat hun gevoelig instrument defect. Het instrument loopt vast. De overbelasting van alleen de bovenste snaren, zorgen voor een disbalans. Het geluid is te eentonig. Zij raken verveeld en onderprikkelt. GELUID Geluid is zeer belangrijk voor het hoogsensitieve kind, de puber en mens. Daarmee helen zij zichzelf. Dit werkt alleen wanneer de tonen heel vrij en verschillend mogen zijn. Wanneer er zelf gekozen mag worden op welk moment zij dit mogen uiten. Op dat moment gaan er gezonde prikkels in hun lichaam vibreren, dat werkt helend. Zeer onbegrijpelijk voor de psychiater die vele problemen heeft ontdekt bij deze mens en het boekje erop na houdt. Wonderen kunnen zij niet bevatten, maar wonderen zijn de wereld nog niet uit en dat zal de HSPer jou wel tonen. Als zij mogen... Vele luisteren daarom graag naar muziek. Niet om deze wereld te ontvluchten, maar juist om deze wereld te kunnen verrijken met hun gevoeligheid. ZELFGENEZEND VERMOGEN Elk mens heeft een zelfhelend vermogen en de HSPer weet precies hoe dit werkt. Ook hier geldt vrijheid en rust om dit te mogen bespelen. Teveel gepusht vanuit de buitenwereld, kan hun hele systeem ontwrichten. Op psychologisch gebied worden zij op het verkeerde been gezet en niet juist behandeld, waardoor zij in een neerwaartse spiraal terecht komen, waak daarvoor. Zij willen hun eigen genezing graag delen, maar wel zelf leiden. Dat is een natuurlijke impuls, vaak wordt dit gezien als dominantie of traumatisch gedrag. Onbegrip staat weer op. Op alle gebieden ontstaat dit en het reguliere circuit is dan niet de juiste oplossing. Alles gaat te langzaam en is te saai. Hun psyche raakt onderprikkelt en dit wordt niet herkent. Zij verwachten van hun psycholoog een ondersteunende functie, waarmee zij kunnen brainstormen. Eenmaal thuis gaat dit door, hun brein is geactiveerd. Op een natuurlijke manier ontstaan er dan oplossingen, mogelijkheden voor hun blokkaden. Dit wordt niet vaak omarmt door de psycholoog of hulpverlener, helaas voelt de psycholoog zich eerder nutteloos. BALANS De juiste balans vinden tussen de overprikkeling en de onderprikkeling is waar het om draait. Zij kunnen heel snel leren, als zij maar vrij mogen zijn en de juiste begeleider krijgen die hen op gevoelsniveau kan volgen en dat het vooral klikt met elkaar. Zij leren niets als er een communicatiestoring ontstaat en wrijving is hun grootste vijand. Hun systeem loopt vast als er spanning optreedt. Stress is voor hen dus een negatieve prikkel. Liefde is hun uitgangspunt, daar draait alles om. Daar kunnen zij alles mee opbouwen. Wanneer de basis van liefde ontbreekt, kunnen zij dit maar even volhouden. Het liefst lopen zij keihard weg als de energie negatief wordt uitgespeeld, of zij worden zo gehard dat zij helemaal vervreemd worden van hun gevoel en ja dan...worden zij soldaten zonder geweten. Dit is hun ergste nachtmerrie en zij kiezen liever voor een andere weg. Door hun diepe liefde voor hun medemens, richten zij de opgedane negatieve energie eerder naar zichzelf door middel van een bore-out, burn-out of een depressie. Er mag een wereld opengaan die de HSPer kan ondersteunen. Die hen de vrijheid geven om vanuit liefde dit alles uit te dragen en dan gaan zij gigantisch groeien. Dan vormen zij een belangrijke basis voor onze maatschappij. Vele van hen zijn zo uniek! wanneer zij dat door kunnen geven, raken zij iedereen aan. STRESS Stress levert vaak een BURN-OUT op. Letterlijk vertaald OPGEBRANDT zijn. Er zijn verschillende soorten stress. Stress vanuit teveel druk. Overbelasting van buitenaf, maar ook van binnenuit kan er stress ontstaan door juist te weinig uitdaging. Dan kan er i.p.v. een BURN-OUT, een BORE-OUT ontstaan. Het kan een reactie zijn op een te lage druk van buitenaf en je verzand in een anticlimax. Uiteindelijk kan je gewoon niet meer ontspannend genieten. Wanneer je dan ontspant, raak je zo moe en uitgeput dat je totaal uitgeteld raakt. LEES VERDER BLOG BORE OUT/BURN-OUT


Comments


 ARCHIEF
bottom of page