top of page

 ASHTAR

 Ashtar contactees zijn o.a.  George van Tassel, Tuella en vele andere. 

 HISTORIE

Giant Rock Space Conventions 

Van Tassel hield wekelijkse channeling-sessies op Giant Rock waar mensen "vragen konden stellen" en "antwoorden kunnen kanaliseren" van buitenaardse wezens. Volgens Jerome Clark voegden deze bijeenkomsten de verspreide subcultuur van contactpersonen samen tot een herkenbare beweging in januari 1952. Dit leidde tot de jaarlijkse Giant Rock Spacecraft Convention, georganiseerd door Van Tassel, die begon in het voorjaar van 1953 en nog minstens 24 jaar duurde. Het markeerde Van Tassel's belangrijkste rol in de UFO-geschiedenis. In 1959 woonden tot 11.000 mensen deze conventies bij en hoorden gechannelde berichten die beweerden uit de ruimte te komen. De meeste van de bekende UFO-contactpersonen woonden deze conventies bij als sprekers en channelers. Melton stelt dat bijna alle contactpersonen uit de jaren vijftig betrokken raakten bij de twee oecumenische structuren die ofwel door Van Tassel ofwel door Gabriel Green werden opgericht. De meeste van de vroege berichten die Van Tassel beweerde van Ashtar te hebben ontvangen, werden voor het eerst aan het publiek gepresenteerd tijdens deze evenementen.

Vroege vermeende berichten van Van Tassel van Ashtar bevatten veel apocalyptisch materiaal, dat zich richtte op zorgen over de ontwikkeling van de binnenkort te testen waterstofbom. Er werd beweerd dat Ashtar op 18 juli 1952 het zonnestelsel binnenging als opperbevelhebber van het Ashtar Galactische Commando om de mensheid te waarschuwen voor de gevaren van het laten ontploffen van de H-bom, inclusief de vernietiging van de planeet. [18] In de berichten stond dat het ruimtecommando was vastbesloten dat mensen de aarde niet zouden vernietigen door verkeerd gebruik van kernenergie en dat het commando de mensheid hielp. Van Tassel beweerde ook dat Ashtar specifieke berichten had verstrekt die hij naar verwachting zou doorgeven aan de Amerikaanse federale overheid met betrekking tot de mogelijke negatieve effecten van de voorgestelde aanstaande bomtests. Na de daadwerkelijke explosie van de H-bom door de Amerikaanse en Russische regeringen beweerde de channeling dat de ruimtetroepen de planeet hadden geholpen om de bomtests te overleven.

Bewijs is nu aan het licht gekomen UFO conferentie 2022, zie Awaking News : UFO Congres 2022.

Terwijl de wekelijkse channelingssessies op Giant Rock doorgingen tot het begin van de jaren vijftig, werd het concept van een "Ashtar Commando" toegeëigend voor gebruik door een aantal prominente vroege contactees en channelers, gebaseerd op de figuur van Ashtar, oorspronkelijk gepromoot door Van Tassel. Robert Short (ook bekend als Bill Rose), redacteur van het UFO-tijdschrift "Interplanetary News Digest" uit de jaren vijftig, was lid van de groep van Van Tassel. Hij begon de berichten populair te maken, maar omdat Van Tassel het er niet mee eens was dat andere Ashtar-berichten authentiek waren, maakte Short zich los en begon zijn eigen groep genaamd "Ashtar Command".

Tegen het midden van de jaren vijftig was het concept van Ashtar en een galactische federatie die een op handen zijnde redding van de mensheid voorbereidde, goed ingeburgerd en omvatte het verschillende bekende, esoterische channelers van het tijdperk. Elouise Moeller voorspelde bijvoorbeeld dat er in de nabije toekomst een ruimtevloot zou komen; en Adelaide J Brown beweerde dat er bloeiende beschavingen bestonden op de andere planeten in het zonnestelsel.

  
 Hoe wordt Ashtar waargenomen?
Hij wordt omschreven als een etherisch lichtwezen, een liefdevolle intelligentie en hij bestaat uit puur Licht en werkt met de helende regenboogkleuren.  De waarnemingen zijn verschillend maar komen overeen.
Het zijn weerspiegelingen via de mens en een hoger wezen, een communicatie die wij nog niet helemaal begrijpen.

Ik heb zelf het idee dat wij hem nog niet in zijn totale originele staat kunnen waarnemen. Het bewustzijnsveld waar hij zich bevindt, is zeer hoog van frequentie.

Vanuit een golf van liefde heb ik Ashtar mogen ontmoeten. Deze openbaring van het Licht opende mijn kosmisch bewustzijn. Wanneer dit gebeurt dan laat hij je kijken voorbij de sluiers. Dat kan confronterend zijn, maar ook erg mooi. Talenten die onbewust waren gaan weer resoneren.
De ware herinnering aan wie je werkelijk bent komt boven.

  Ooit was de mens een prachtig wezen met heel veel Lichtkracht en bijzondere talenten. De herinnering aan een Aards Paradijs is geen fantasie en ligt bij iedereen diep in het hart verborgen. 
Een zeer intens verlangen gaat nu opstaan om dit alles weer te herenigen tot heelheid. 

© Arthura 

De ET's (UFO) zijn onder ons en binnenkort zal er bewijs komen, inmiddels is de onthulling begonnen Engeland en VS: zie Awaking News UFO Congres 2021/2022.

 
Informeer jezelf en ga op onderzoek uit.
KLIK HIER: INFO UFO'S OP DEZE WEBSITE


DOCUMENTAIRES OVER DIT ONDERWERP
History Channel: 'Ancient Aliens' en Discovery Science:
'NASA's Unexplaned Files'.  (You Tube).
bottom of page