This is your About Page. It's a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

 Brainwaves

understanding-g5675daf93_1920.jpg
understanding-g5675daf93_1920.jpg

 

Hersengolven de sleutel tot succes?

  Er zijn 5 verschillende frequenties brainwaves die continu door je hersenen gaan. Dit kun je meten met behulp van het electro-encephalogram (EEG).

De meesten van ons focussen zich op emoties om gelukkiger te worden. Maar je brainwaves en onderbewuste mind spelen hier echter een nog belangrijkere rol in.

In dit blog leg ik jou uit wat de 5 soorten hersengolven zijn, welke frequenties ze hebben en het allerbelangrijkste natuurlijk wat voor effect ze hebben in jouw dagelijkse leven en werk.

WAT ZIJN HERSENGOLVEN?

Hersengolven worden geproduceerd door de elektrische impulsen van heel veel neuronen die onderling met elkaar communiceren. Er zijn 5 typen brainwaves: delta, theta, alpha, beta en gamma waarbij delta de langzaamste is en oplopen gamma het snelst.

Gedurende de dag/nacht veranderen je brainwaves, afhankelijk van wat je doet, denkt en voelt.

 Electro Magnetische Golven

 

Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen. Licht, radiogolven en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling. Alle soorten elektromagnetische straling planten zich in vacuüm voort met de lichtsnelheid.

Magnetische velden beschermen de aarde en zijn van levensbelang…

“De magnetische energie is de elementaire energie, waarvan het hele leven van het organisme afhangt”, aldus Professor Werner Heisenberg, winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde. Ofwel, zonder magnetisme zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Het aardmagnetisch veld beschermt het leven op aarde tegen geladen deeltjes van de zonnewind, die na uitbarstingen van de zon in de richting van de aarde worden geslingerd. Als deze deeltjes de atmosfeer van de aarde teveel zouden binnendringen, zou dat het leven teniet kunnen doen. Soms gebeurt dat toch in beperkte mate en dan ontstaan ‘magnetische stormen’ – voor ons zichtbaar als een wonderlijk natuurverschijnsel: het Noorderlicht.

Elektrische stromen

Ook werkt het aardmagnetisch veld in op de processen in elk atoom. Een effect dat ontstaat doordat in ieder organisme ionen bewegen. Deze elektrisch geladen deeltjes genereren elektrische stromen, waardoor magnetische velden ontstaan, die meetbaar zijn op de huid. Simpel gesteld, ook de mens is magnetisch.

Een afname van de kracht van magnetische velden rondom aarde beïnvloeden het natuurlijk evenwicht op onze planeet.

 Electromagnetische Straling

 Schuman Resonantie

 De aarde is omhuld met het aardmagnetisch veld. Dit natuurlijke veld is een basisvoorwaarde voor al het leven op aarde. Elektromagnetische velden gemaakt door mensenhanden verstoren de balans van de natuurlijke elektromagnetische velden. Proeven met bijen, vissen, roodborstjes, ratten, muizen en waterkers hebben aangetoond dat het verstoren van de elektromagnetische velden, ernstige gevolgen kan hebben voor alles wat leeft op aarde.

Er zijn ook helende stralen en deze kunnen jou systeem beschermen. Het is een kwestie van de balans behouden.

Mediatie of Energetische Ionisatie

zorgen voor een natuurlijke ballancering. 

Ook naar kunstmatige straling.

new beginning © Arthura

 Energievelden

  

Toni Bunnell (1997) geeft aan dat de verbonden energievelden tussen aarde en reikigever deze laatste mogelijk in staat stelt de ‘oneindige energiebron’ of het ‘universele energieveld’ aan te spreken door middel van de Schuman Resonantie.

En in hun verhandeling ‘the Matter Myth’ (1991) schetsen prof. Paul Davies en dr. John Gribben vanuit de quantum fysica het beeld van een ‘levend universum’ waarin alles verbonden is in een ‘levend web van onderlinge afhankelijkheden’. Dit alles biedt een mogelijke verklaring voor de subjectieve eenheidservaring en bewustzijnsverruiming die wordt ervaren door velen die regelmatig reiki ontvangen of zichzelf ermee behandelen.

Het grote pulserende biomagnetische veld dat door de handen van energetische therapeuten vloeit terwijl zij werken, is verder onderzocht door Zimmerman (1990, USA) en Seto (1992, Japan). Zij ontdekten dat de pulsen zich voordoen in dezelfde frequenties als hersengolven, dat ze variëren tussen de 0,3 en 30 Hz, en dat de focus het meest ligt in het gebied tussen de 7 en 8 Hz, de alfa staat.

Niet alleen door reiki, maar ook via gedachten(golven) kunnen er veranderingen in het energie veld ontstaan. Telepathie en andere golven kunnen op afstand energievelden herstellen.

  Kunstmatig opgewekte magnetisme

Dit zijn elektromagnetische velden gemaakt door mensenhanden, ook wel technische straling genoemd.

 

Welke bronnen veroorzaken elektromagnetische velden?

Elektromagnetische velden komen van nature op aarde voor, onder andere door stromingen in het binnenste van de planeet en door bliksemontladingen. Elektromagnetische velden kunnen ook kunstmatig worden opgewekt door activiteiten van mensen. Er zijn twee soorten kunstmatige bronnen van elektromagnetische velden en die kunnen verschillende effecten op het lichaam hebben. In de eerste plaats kunnen de velden ontstaan als bijproduct van de opwekking, het transport of het gebruik van elektriciteit. Voorbeelden daarvan zijn hoogspanningslijnen, elektromotoren en lasapparatuur. In de tweede plaats kunnen elektromagnetische velden bewust worden opgewekt om materialen op te warmen of informatie te verzenden. Voorbeelden daarvan zijn inductieverwarmers en zendinstallaties voor mobiele telecommunicatie.

Welke effecten hebben elektromagnetische velden?

De effecten die elektromagnetische velden op het lichaam hebben hangen af van de frequentie en de sterkte van de velden. Velden met relatief lage frequenties, zoals die van hoogspanningslijnen, kunnen zintuigen of zenuwen prikkelen als ze sterk genoeg zijn. Velden met relatief hoge frequenties, zoals die van zendmasten voor mobiele telecommunicatie, kunnen het lichaam of delen daarvan overmatig opwarmen als ze sterk genoeg zijn. Wetenschappelijke organisaties hebben daarom limieten opgesteld, waaronder deze effecten niet optreden. Overheden kunnen zulke limieten overnemen in regelgeving. Wetenschappers onderzoeken of langdurige blootstelling aan velden zwakker dan  die limieten ook tot gezondheidseffecten zou kunnen leiden.

Lees verder: Ashtar Rose

 

Ashtar Rose logo 2020 © Arthura Hector.png

 Lumen Internum