top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Vrouwelijk Christusbewustzijn en de Kristallijne Energie

ASHTAR: Magdala Energie

Het christusbewustzijn is de liefdevolle omarming van eenheid. Waarin alle angsten worden opgeheven en helderheid overwint. Het vrouwelijk christusbewustzijn gaat opstaan in vele creaties. Zij is de moeder van de roos, Maria Magdalena. De bloemenkracht van co-creatie met God. De Magdala. Wanneer de angsten overwonnen worden en je in de pijn durft te kijken van het trauma, wordt je bevrijd van de illusie. Je ontwikkeld een rijk empathisch vermogen. Dit vermogen wordt uitgediept door de eigen ervaringen in het leven. Het christusbewustzijn loopt parallel met het kristallijne bewustzijn. Beide omarmen de heelheid en de Goddelijke liefde, waaruit de drie-eenheid geboren wordt. De scheppende kracht in alles.


De vijfde dimensie bestaat uit kristallijne energie


Wanneer Aquarius open gaat in het hart, ontstaat de verbinding tussen jou en het kristallijne veld. Je wordt opgetild boven de schaduwen. Het kijken vanuit het kristallijne veld is de beleving van pure liefde in jezelf en van de aarde. Deze visie bevat een zuiverheid welke ook in het christusbewustzijn aanwezig is. De balans verkrijgen van het duale wezen, maar ook empathie en mededogen ontwikkelen. Dit alles vormt een mooi pad om een goed en gezond mens te blijven. Wanneer je in het midden staat behoud je het overzicht en balans. Vanuit deze positie kun je jezelf zien zoals je bent, positief of negatief. De illusie zorgt voor veel verwarring, zodat het overzicht verloren gaat en je deze niet meer zuiver kan waarnemen. Alle delen in jezelf zijn onderdeel van het mens zijn. Het licht en de schaduw zijn delen van jou en horen bij wie jij bent als persoon. Hoe schep je harmonie in het hart? Door jezelf te leren kennen creëer je in een duale wereld van chaos, je eigen veld van balans.

KUNSTMATIGHEID

Jouw natuurlijk kompas raakt het spoor bijster, wanneer de liefde is verdwenen. De maatschappij waarin jullie leven is een wereld van macht, ego en gewin. Het hart raakt daarvan in de war, zij wil zich verbinden met liefde. Ontwar de chaos in jezelf en luister naar je innerlijke stem en probeer deze te volgen. De werkelijke Lichtwezens en Engelen spreken door je hart heen, via het innerlijke zelf, de Goddelijke liefde. Zij willen jouw talenten niet verloochenen, maar sterker maken. Zij ondersteunen jou, maar nemen je niet de macht uit handen. Jij bent het die deze mooie kracht mag gaan neerzetten, zij zijn Goddelijke liefde en leven niet op aarde. Daar ligt vaak een verwarring. Het astrale en het fysieke zijn twee aparte werelden en dienen gescheiden te blijven in het hoofd. De fantasie kan op hol slaan, wanneer er teveel vanuit het hoofd wordt gewerkt. Deze materie, eenzijdig via de ratio benaderen brengt disbalans. De kennis die dan vrij komt is beperkt en niet volledig. Er ontstaat op die manier een nevenwereld van stemmen en impulsen die niet zuiver zijn. Alles gaat door elkaar heen lopen. Bijvoorbeeld: "Een virus zodanig uitschakelen waardoor de aarde ten onder gaat is niet de juiste insteek". Ratio en hart mogen samengaan, het hart heeft de leidende functie en de meeste diepgang. Het hartenbrein is oneindig. Laat je hoofdzaken oplossen door de hartenstem. Jouw gedachten veranderen nu en het hart gaat open.


BALANS

Breng balans in je leven en check je rationele denken steeds weer opnieuw via het hart, het gevoel. Door alle gedachten en rationele kennis naar het hart te brengen, filter je de eerlijkheid en op die manier wordt alles zachter en duidelijker. Vanuit het hart leven is niet soft, maar juist heel confronterend. Het is vrij in haar beweging, maar gaat gestaag in eerlijkheid vooruit.


De ratio brengt structuur en dit is nodig. Doch wanneer de emoties teveel worden ingeperkt ontstaat er gevoelloosheid. Teveel aan emoties en drama verhitten het hoofd. Voer deze oververhitting af naar de aarde via de voeten. Maak regelmatig de beweging vanuit het hoofd naar het hart. Ervaar hoe deze balans aanvoelt en kijk welke meerwaarde het brengt.


CHRISTUSBEWUSTZIJN

Het christusbewustzijn omvat zoveel kracht en liefde, dat het hart ervan overloopt. Jouw omgeving zal dit merken en hierop gaan reageren, want zij voelen nu iets wat zij lang niet mochten voelen. Er komen emoties en reacties vrij. Neem het niet meteen persoonlijk, maar blijf in het midden staan en laat het maar gebeuren. Door trauma's te verwerken komen triggers van pijn niet direct meer bij je binnen. Zij worden omgeleid en jouw geest weet nu: "Ik weet wat er gebeurt, de ander heeft pijn". Jij herkent het. Het empathisch vermogen staat op en vanuit mededogen help je de ander om deze pijn om te zetten. Er is geen gevecht of ego-strijd meer nodig. De zwaarte verdwijnt. Het innerlijk kind mag weer vrij zijn en zij of hij reageert natuurlijk. Je kunt nu eindelijk vanuit een volwassen visie reageren, naar jezelf en naar anderen. Je staat stevig en je mag genieten.


Emoties komen en gaan en dat hoort bij het mens-zijn. Het leren omgaan met emoties kan op verschillende manieren. Het afsluiten van emoties of het vrij laten gaan van je gevoelens, is een keuze welke op dat moment genomen kan worden. Iedere situatie is anders. Kijk wat goed is en wat niet. Voel vooral de energiestroom, blokkeert deze of juist niet. Mensen met een hogere gevoeligheid reageren vaak spontaan. Zij houden van eerlijkheid en vechten tegen onrechtvaardigheid. Zij raken snel getraumatiseerd in de duale wereld van macht, omdat de liefde ontbreekt.


EMOTIE EN UITSTEL

Wanneer je zover bent dat de emotie uitgesteld kan worden of in een verzachte vorm gedeeld kan worden, wordt alles anders. Je gaat er anders mee om en beheerst de emotie op een juiste manier. Je hebt inmiddels veel paniek en wanhoop omgezet en zo schep je ruimte voor beide partijen. Dit is een volwassen manier van communiceren met elkaar. Respect tonen voor de mening van andere getuigt van een diep inzicht. Zelfrespect en dicht bij jezelf blijven maken je sterk, ondanks alle chaos.

VROUWELIJKE CHRISTUS

De vrouwelijke christusenergie is lang verbannen geweest en mag weer ontdekt worden. Emoties horen daarbij en in het tijdperk van Aquarius staat vooral het gevoelsleven op. Iedereen kan getriggerd worden of een situatie oneerlijk vinden. Jij hebt recht op je eigen gevoelens, maar je wilt geen onenigheid. De balans-brengers weten hoe dit op een juiste manier neergezet kan worden. Vele worden nu ondergedompeld in de vrouwelijke christusenergie, om de balans tussen het mannelijke en vrouwelijk neer te zetten.


Kies jij voor macht of kracht?


De angst voor emoties, de onuitputtelijke bron van liefde en de stille kracht van het vrouwelijke element worden nu vaak als vijandig ervaren. Er ontstaat een soort stille afkeer, een taboe of ontkenning als de vrouw (of man) deze inzet. De beheersing ervan kan tot spirituele volwassenheid leiden en een goede trigger zijn voor de huidige maatschappij waar de illusie overheerst. Het ware hart, het ware gevoel, liegt nooit. Deze is puur. Daarentegen kan de ratio bij misbruik van macht via ingewikkelde constructies, alles wat krom is recht maken.


De balans van beide is nodig om tot een totaal overzicht te komen. Groei en kennis komen vrij om een nieuwe wereld neer te zetten, waarbij de aarde niet wordt aangetast. Iedereen en alles doet mee, ook de kosmos.


Ik groet het Licht in je hart

Adonai Ashtar5 Maart 2021


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtar-rose.com ©All rights reserved.


4 weergaven
 ARCHIEF
bottom of page