top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

VERKIEZINGEN: Grote ommekeer in Energie

Ashtar: Verkiezingen in Nederland

In de lente van 2021 staat er iets bijzonders te wachten. Een grote energetische schoonmaak in het collectief bewustzijn en deze zal doorwerken tot op zielsniveau. Vanaf de nieuwe maan (13 maart 2021) gaat deze golf in beweging komen. In het jaar 2020 werden de schaduwen en trauma's geopend via een nieuw angstscenario. Het corona (SARS-3) virus deed haar intreden. Dit alles heeft een grote impact op iedereen en de gevolgen daarvan komen tevoorschijn. De grote schoonmaak welke in alles doorwerkt staat op. De voorbereidingen van deze golf ontstonden in januari en februari. Er zal een doorbraak ontstaan in de lente, welke tot ver in de zomer tot een omslag zal leiden.


VERKIEZINGEN

Zoals in een vorig bericht is vermeld (dec 2020), zullen de verkiezingen in Nederland alles op zijn kop gaan zetten. Vele ontevreden geluiden worden sterker en sterker, de verkiezing stimuleert deze onvrede en dient als uitlaadklep voor al het ongenoegen. Het voorjaar kondigt een grote opstand aan in het gevoelsleven van de mens. De behoefte naar vernieuwing wordt steeds sterker gevoed en het kan hier en daar wat grimmig verlopen.


UITSLAG VERKIEZINGEN

De uitslag van de verkiezingen zijn het startsein van ontevreden gevoelens en diepe frustraties. Rond de volle maan van 28 maart zal dit zichtbaar worden. Vele zijn het beu om de verklaringen aan te horen van de machthebbers die spreken vanuit oude formules. Ze zijn nog nooit zo doorzichtig geweest met hun uitleg en deze herhaling van feiten leiden tot psychische overprikkeling. Een geestelijke en fysieke vermoeidheid staat op. Dit is de spiegel waarin de vele fouten die zij steeds maken worden gereflecteerd.


MANIFESTATIES

De veranderingen in het hart blijven op de achtergrond doorgaan, zij ontwikkelen zich in de vorm van een nieuwe visie naar vrijheid. Deze ommekeer stond al zachtjes te pruttelen op het vuur, maar zal nu krachtig in beeld gaan komen. Door het ontbreken van een nieuwe overheidsvisie, gaan vele mensen deze zomer twijfelen aan hun regering. Zij willen nieuwe oplossingen, wanneer deze ontbreken gaan zij zelf aan de slag. Nieuwe oplossingen worden vanuit particuliere initiatieven neergezet. Het delen van nieuwe concepten zal wereldwijd ontstaan. Wanneer de machthebbers geen gehoor geven aan deze nieuwe ideeën, dan zullen vele in grote getalen in opstand komen. Dit alles zal zich bij elke volle maan van 2021 gaan uitbreiden en de kracht van vernieuwing neemt toe. Eind 2021 is de energie van vernieuwing zo sterk in het hart, dat de drang tot manifesteren zeer groot wordt.


TEVREDENHEID EN HOOP

De illusie van een dreigend virus, gaan vele nu doorzien en de politiek vervalt in herhaling. De mensen willen andere mogelijkheden horen en raken gefrustreerd. Een grote energetische bezem wordt door de oude plannen gehaald. Via deze grote schoonmaak kan het achtergebleven vuil weggehaald worden, zodat de diepere lagen en geheimen zichtbaar worden. De hoop en tevredenheid die de mens vanuit het kristallijne veld mag gaan ontvangen, zijn helend.


OVERLEVINGSDRANG: DERDE GOLF

De derde golf is een illusie. Ondanks de starre beweging in de politiek en het blijven dreigen met maatregelingen gaat de mens vanuit overleving naar een oplossing zoeken. Het zal voor veel ophef zorgen, waardoor het restje geloof in de machthebbers volledig verdwijnt. Nieuwe burgerinitiatieven moeten nu wel op gaan staan, want wie wil nog blijven hangen in deze onzinnigheid.


De stilstand wordt opgeheven, men wil weer vrij zijn en bewegen


De chaos die ontstaan rondom de verkiezingen en bij het formeren van een nieuwe coalitie zal de sleutel tonen naar een nieuwe ingang. Een andere vorm van kijken. Deze periode zal moeizaam verlopen voor de gekozen regering. Tijdelijk geen regerende macht? Door veel ophef en tegengestelde meningen kan dit ontstaan. Het oude kabinet was al gevallen, maar nu dreigt er een ander gevaar voor de komende machthebbers: Het volk is niet meer zo volgzaam.


Grote gevechten in de politiek komen tot uiting in de media


Er gaat een onrust komen vanuit de media. Het oude programma wordt overduidelijk afgespeeld voor de ogen van vele miljoenen mensen. Ook de reguliere media beseft dat het zijn programma moet bijstellen. Sommige die nog geloofde in de oude oplossingen, gaan nu ook over stag. Oneerlijkheid wordt tentoongesteld als een oud museumstuk, waarmee de machthebbers pronken. De onthulling ervan is voor vele schokkend. Deze shockwave maakt het bewustzijn open en nieuwe groepen mensen vinden elkaar in verschillende sectoren. Hulpverlening, economie, wetenschap, kunst en cultuur, bedrijven en binnen relaties en het gezinsleven. Zij gaan op zoek naar de waarheid en komen elkaar tegen. Deze samenhorigheid laat zien hoe krachtig de mens is en brengt nieuwe oplossingen tevoorschijn. Alles mag nog uitgewerkt worden in het fysieke, de materie is wat traag, maar eenmaal dit pad ingeslagen is er geen teruggaan meer aan.


KRISTAL HELDER BEWUSTZIJN

De nieuwe energie vanuit het kristallijne bewustzijn gaat nu zo sterk stromen, dat ieder mens zich daarvan bewust gaat worden. Door de energie van opschoning komt het hart tot leven en deze wordt kristalhelder. Het hart gaat steeds meer spreken vanuit empathie.


Volg je gevoel en kijk verder dan de uitslag van de verkiezingen. Alles gaat veranderen en dit is niet tegen te houden. Uiteindelijk (2022) zullen de machthebbers zwichten en formeel toegeven dat het virus niet langer een bedreiging vormt. Het ego en de grootspraak snakken naar meer macht. Dit is een primitieve drift van overwinning die in de machthebbers verborgen ligt. Dit maakt hen koppig en dwars in hun overtuiging. Laat de Aquarius energie binnenstromen in het hart en maak de balans op.


Laat je niet meeslepen of negatief beïnvloeden, blijf je eigen intuïtie volgen. De kracht die opstaat wordt zo groot, draag het met liefde en compassie. Blijf vertrouwen houden in de Goddelijke liefde welke door het kristallijne veld van Aquarius heen stroomt,

stem je daarop af en bepaal zo je stem.Ik groet het licht in je hart


Adonai Ashtar14 maart 2021


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtar-rose.com © All rights reserved.Commentaires


 ARCHIEF
bottom of page