top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Poorten Augustus: 'Zuivering Gedachten Collectief

ASHTAR

In de afgelopen weken van augustus werden de lichtportalen geopend. Het grote zonlicht kwam de aarde binnen en dit zuivere licht maakte een reset in de ether en in de gedachtevelden. Waardoor de vele sluiers, oud of nieuw weer fijnloos worden opgelost. De zonnepoorten vormen een grote disclosure op aarde. Wij, wezens van de liefde, gaan gestaag door met het zuiveren van alle gedachteportalen in het grote collectief bewustzijn. Wij brengen licht in de duisternis.


ZON-PORTALEN AUGUSTUS

De Leeuwenkracht en zuivere Engelenenergie komen samen vrij in één groot portaal van transmutatie: POWER OF LOVE VIBRATION


Na de volle maan van 3 augustus, werden in de Leeuwenkracht de portalen van de 8 geactiveerd: op 8-8-2020, 17-8-2020, 26-8-2020 en daarnaast in de Engelen-energie in, de portalen van de 4 neergezet: op 4-08-2020, 13-08-2020, 22-08-2020 en 31-08-2020. Deze zuiverende liefdeskrachten wisselen elkaar af in een opklimmende energie van heelheid. Een super portaal van zuivere liefde ontstaat. Waarin de acht en de vier samen komen in de cirkel van 12, wat tevens het kosmische vrouwelijk deel vertegenwoordigt.


Een zeer complex portaal en voor de menselijke geest amper te bevatten. Een groot energieschild van hoog licht ontstaat uiteindelijk en deze glijdt de komende periode over de aarde heen. De activatie is die van het derde oog, welke in deze energie sterk geopend word (volle maan van september 2020).


De zonkracht staat hierin centraal

Tijdens de kracht van de zomer waarin de groei van de natuur op haar volst is en de zon op zijn hoogst staat, helpen deze elementen mee om de poorten compleet te maken. Een hittegolf kwam langs in jullie fysieke wereld. In dit zuivere Licht van transmutatie worden alle gedachte aangeraakt om het collectieve gedachteveld te transmuteren. Waardoor de nieuwe gedachtestructuren het collectief bewustzijn veranderen. Op die manier komt er meer ruimte vrij om de liefdesgolf toe te laten. Het is voor elk van jullie noodzakelijk om liefdevolle gedachten te verzenden, ook naar jezelf. Zodat de zend en ontvangstkanalen geopend worden voor deze krachtige liefdesstroom.


ANGST VIBRATIES OPHEFFEN

De mensheid is gewend om een verbinding te maken met angstige gedachten. Jullie antennes van zenden en ontvangen selecteren de gedachten en deze staan op de stand van de automatische piloot. Jullie automatische piloot van zend en ontvangst energie is eerder afgestemd op angst en oorlog, dan op vrede en rustgevende gedachten. Train jezelf en transformeer dit. Meditatie zorgt ervoor dat de rustgevende golven weer herkent worden. Vele kunnen rust en meditatie nog niet goed verdragen, hun hele systeem draagt onrust uit. De training voor hen is: "Dans-meditatie" (of andere bewegingen), zodat de onrust via deze actieve methode wegstroomt. Op die manier ontstaat er ruimte voor nieuwe kristalgedachten.

GEDACHTEN ZUIVEREN

De vraag aan de mensheid is: "Om de eigen gedachten te gaan zuiveren en alle overbodige rommel te verwijderen. Gooi deze uit je systeem! Het is hoog tijd om alle resten vanuit het verleden los te laten en te elimineren. Voer ze af naar de Aarde en de Aarde zet deze om. Deze resten vormen een vervuiling in je systeem. Het kost jullie enorm veel energie om deze te onderhouden. Het is niet meer nodig om deze oude kennis te koesteren. Laat alles los ".


KARMA EN MANIFESTATIE

Het karma kan totaal worden losgekoppeld, denk niet meer in termen van karma, maar in de oplossing van de bevrijding. Verrijk jezelf met gedachten over vrijheid en hoe mooi deze zijn. En wanneer je een bepaald punt bereikt in je eigen bevrijding, kunnen deze liefdevolle gedachten een reeks zuivere beelden gaan vormen in de jouw geest. Op die manier open je de poort van kristal en via de ether stroomt het kristalbewustzijn bij je binnen. Zo kunnen er bijzondere visies gaan ontstaan. Jouw innerlijke kennis wordt steeds sterker en krachtiger. Jij staat op als een verlicht mens: Maak van deze heldere gedachten: Heldere beelden om uiteindelijk een heldere manifestatie neer te zetten.


De wet van karma diende om de aardse wetten te handhaven. Voor een deel zijn deze nog werkzaam, maar alleen als jij deze nog bevestigt. De mens gelooft in vele wetgevingen en deze zijn verbonden aan een dogmatische kennis. Zolang je deze oude dogma's (onbewust) voed, worden deze nageleefd en kan er geen vernieuwing ontstaan. Er zal dus eerst een uitzuivering mogen plaats vinden in je hart en gedachten. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen lichaam en geest. Observeer je eigen gedachten een week lang en kijk dan hoe vaak je nog verbonden bent aan de oude dogma's en overtuigingen. Deze vormen blokkades.. en werken de vernieuwing tegen. De innerlijke kennis kan zo niet boven komen.


OUDER EN (INNERLIJK) KIND RELATIE

Wees dus waakzaam en keer de spiegel naar jezelf en kijk erin. Start met het elimineren van de leugens uit je jeugd. Waarom draag je deze nog bij je, is er nog veel angst om deze los te laten? Vele angsten worden nu getriggert door de maatregelingen COVID-19, welke door de overheid en machthebbers zijn neergezet. Gevoelsmatig neemt de overheid de positie in van het "ouderlijk gezag" om zo een veilige situatie te creëren voor de burger. Is dit werkelijk zo?


Wat gebeurt er nu met jou? Neem jij de positie in van het weerloze kind? Het is nu heel belangrijk om oude jeugdpatronen verder uit te werken en deze om te zetten naar volwassenheid. Gebruik deze ervaringen als een omzetting en een uitzuivering van alle negatieve gedachten, welke automatisch bij je blijven opkomen wanneer er bedreigende situaties ontstaan. Dit zijn zeer subtiele vibraties, welke vaak over het hoofd worden gezien. Gebruik "de maatregelingen van de overheid" om jezelf gezond te maken. Dit klinkt tegenstrijdig, maar kijk wat er gebeurt als je het innerlijk kind vrij laat spelen.. Op die manier overleef je deze waanzin op een positieve manier en groei je verder uit tot een krachtig volwassen lichtmens.


BAN DE ANGST UIT

Elke vorm van manipulatie is onderbouwt met angst, wanneer voel je weer de angst opkomen? Duw het niet weg, hoe groot of klein je missie ook is. Het is gezond om deze angst uit te spreken en te herkennen. Op die manier kan dit angstvirus niet verder in je systeem doordringen. De nieuwe illusie van angst wil graag terrein winnen. De nieuwe illusie wil bij je binnendringen op allerlei manieren. Er over spreken is niet makkelijk, vooral nu je wilt opstaan en sterk wilt zijn. Het ego sputtert tegen en wil zich niet laten verzwakken. Maak tijd om met elkaar over de nieuwe (of oude) angsten te spreken. Je zult zien dat het oplucht en ruimte geeft. De nieuwe kristal-energie kan je helpen om dit te overwinnen. Het slaat een brug tussen alles wat duaal is. Nodig het kristalbewustzijn van de aarde uit en vraag om zuivering en balans om je geest te verfrissen met kalmte..


Om de nieuwe angst aan te pakken, dient er over gepraat te worden. Geef uiting aan deze angst. Maak deze zichtbaar, dat verkleind de manipulatie. Vooral voor de mannelijke energie is dit wat moeilijk te accepteren. Jullie zijn geprogrammeerd om alles op te lossen d.m.v. overwinning. De mannelijke krachten willen graag beschermen wat hun lief is en dit oplossen door de strijd aan te gaan met de buitenwereld. Dit is slechts de eerste poort van bevrijding, de tweede poort is liefde geven, aan alles wat je tegenstaat en de derde poort is die van creatie: de angst in jezelf keren, door op een creatieve manier uiting eraan te geven.


ROUWPROCESSEN

Het ophalen van angsten:

Het uitwerken van angst (oud of nieuw) zorgen dat je deze oplost en een plaatsje geeft. Deze angstgedachten hangen om de illusie heen. Zo lost elk mens een deel van de illusie op. De totale mensheid is beland in een collectief rouwproces. Daar horen processen bij van shock, boosheid en verdriet, ook het schuldgevoel speelt hier in mee. Het triggert oude wonden en deze kunnen nu geëlimineerd worden diep in de kern, tenminste als de mens er voor openstaat. Het wegduwen of ontkennen van de angst zorgt ervoor dat deze zich verplaatst. Deze plopt op (mind-pops) wanneer de overheid je weer in een nieuwe "onbekende" onderdrukking plaatst.


Een gewaarschuwd mens telt voor twee!


Weet dat elke golf die nu ontstaat, de mens verder wakker maakt. Je kunt ermee spelen, maar de slachtofferrol innemen is niet de beste positie. Wij geven op tijd aan wanneer er iets staat te gebeuren, zodat je voorbereid bent en het je niet plots overspoelt. Zo kun je rekening houden met plotselinge veranderingen en deze tijd positief benutten:

"De nieuwe illusie van angst omvormen tot een veld van liefde".


De ascentie versneld zich.
Dit was een bericht van Ashtar en ik groet het Licht in jullie hart


Adonai


28 Augustus 2020Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron:

©Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved
Comments


 ARCHIEF
bottom of page