top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Politiek en Integriteit: 'De onderste steen komt boven'

ASHTAR: De Innerlijke Waarheid staat voor Integriteit.

De energie waarin integriteit wordt aangewakkerd bij de mens, zal de onderste steen boven halen. Het collectief bewustzijn gaat de waarheid opeisen. Dit is de grote kracht achter de verandering en vele gedachten maken dit waar. Het geloof in de kracht van de mensheid wordt groter.

POLITIEK EN INTEGRITEIT

Integriteit opent de ogen. Als een olievlek breidt de chaos zich uit over heel de wereld. Vooral in de politiek zal de chaos toenemen en dit alles begint vanuit een simpele punt. Al spoedig worden deze punten, middelpunten. In deze olievlek van chaos zijn de regenboogkleuren zichtbaar. Deze kleuren komen vrij en geven aan dat er iets moois op gaat staat. Voor vele nog niet geheel zichtbaar, maar weet dat er binnenin de chaos een vernieuwing plaatst vind. De regenboogkrachten bevinden zich op vele plaatsten. De fontein van licht activeert de regenboogkracht. Wees gerust, de stilte beweging is in gang gezet en zij worden zichtbaar.


SPOEDBERAAD EN GROTE OMMEKEER

Op een bepaald moment, zal er een crisis management ontstaan, belangrijke machthebbers gaan samenkomen voor een spoed beraad. Er ontstaat een wereldwijde crisis. De precieze tijd kan nog niet gegeven worden, omdat dit afhankelijk is van vele situaties. Wanneer het spoedberaad bekend wordt, weet dan, dat dit het punt gaat worden van een grote ommekeer.


HEILIGE RADEN

Vanuit de aarde gaan de Heilige Raden met elkaar in beraad. Deze invloed zal enorm worden. Zij beschermen en ondersteunen de aarde in haar evolutie. De aarde kan alleen evolueren via het natuurlijk bewustzijn. De strijd tussen het natuurlijk en kunstmatig bewustzijn is vanaf de val van de aarde bezig. Vanuit het Christusbewustzijn zijn er leringen verspreid, maar ook weer verstoord. Deze verstoorders dragen geen belang bij een matriarchaat. De verbanning van het vrouwelijke, zorgt voor een onzichtbare distantie. Deze 'verwijdering' mag ontbonden worden en de mannelijke en vrouwelijke energie gaan weer samenwerken. Dit kan via vele creatieve uitingen tot stand komen. Het ontdekken van de natuurlijke mannelijke en vrouwelijke energie, zal voor vele tot een bevrijding leiden. De tegenstanders van deze heelheid, plaatsen de integriteit op een laag niveau. Laten we zeggen, zij zijn 'integer' wanneer zij deze rol aannemen. Het is een spel van leugens en misleiding.


REFLECTIE VAN GOD


Vanuit de goddelijke reflectie kan de dualiteit opgeheven worden. De broederschap van distantie is verbonden met oude tijdslijnen en dogma's. De plannen die zij smeden doorkruisen de zuivere heelheid. Door de reflectie van God, kan het hart opengaan. God is de spiegel en reflecteert jouw innerlijk licht, stap dwars door de chaos heen en deze zal je niet meer deren. Hoe ontstaat deze reflectie van God? Door stiltemomenten in te lassen, want jij bént die reflectie van God. Laat jouw Goddelijke reflectie niet vertroebelen door de chaos..


HEEL ZIJN EN DE HEL?

Heel zijn geeft de verbinding met de Goddelijke reflectie weer.

In de hel zijn geeft verwijdering: 'De wankeling in de dualiteit schept een distantie'. Wanneer de heelheid vertrekt ontstaat er een helling. Deze helling kan vele laten afglijden naar een diepte van onmacht. De onderdompeling van chaos en het uit elkaar gescheurd worden zijn de ervaringen van een aangetaste geest. De psyche is ontkoppeld van de aardse realiteit en hedendaagse tijdslijn. De routeplanner in het hoofd wordt gestoord door kunstmatige patronen. Zij geven verstoorde impulsen af, die niet synchroon meer lopen. De distantie is zodanig, dat de verbinding niet meer kan ontstaan. De geestelijke onbalans zorgt voor een fysieke disbalans. Deze persoon heeft vaak last van een geestelijke verarming vanuit een verledentijdslijn.


Jezelf opnieuw in het NU plaatsen en het contact herstellen met de natuur zorgen voor de juiste verbindingen. Een creatieve uiting kan de verwijdering zichtbaar maken, zodat deze weer gezond kunnen worden.


METAFOREN

De hel is slechts een metafoor en de angst speelt een grote rol in de verbeelding. Angst geeft een ander beeld van de waarheid en de integriteit is ver te zoeken. Zonder angst is er geen hel, maar slechts een tijdelijke onbalans en deze is goed te overwinnen. Elk mens is voorzien van een zelfregulerend energieplan. Dit zelfgenezend vermogen is bij iedereen aangelegd en de Goddelijke vonk is hier een onderdeel van. Deze kracht is zo enorm, het redt levens en het maakt jou weer heel. Hoe verder de mens afdrijft van dit genezende deel, hoe meer pijn en trauma de overhand nemen. Daarom spreken wij vaak over het herstellen van een trauma. De regenboogkrachten werken diep door in jouw systeem. 2021 is het jaar van grote inzichten. De zuivering gaat door in alle diepte lagen. De vlucht in een verslaving mag nu aangepakt worden, want de beerput gaat open: 'De onderste steen komt boven'.


TIJD VAN DE PARADOX

De paradox is een soort terugkaatsing van energie vanuit het verleden. Is er veel pijn geweest, dan wordt deze teruggekaatst. Is er veel liefde geweest, dan wordt ook deze teruggekaatst. Beide zijn mogelijk. Kijk goed naar wat er op je pad komt en laat de paradox oplossen, zodat deze tot in de diepte hersteld kan worden. Op die manier kan Aquarius zuiver opstaan. Je stapt door de poort van heelheid, daar ben je veilig. Vele zijn bang en wantrouwen alles en iedereen. Paranoia staat op. Het kost tijd om dit alles te herstellen. De mens heeft genoeg tijd, maar blijf niet te lang dolen. De verleidingen zijn overal aanwezig en vertragen het proces. Groei is een keuze, geen verplichting.


De tijd van de paradox kan niemand omkeren. Iedereen gaat er doorheen. Sommige raken tijdelijk in shock, worden boos, verward of juist liefdevol en (tijdelijk) verlicht. De botsingen tussen oude en nieuwe lagen ontstaan, neem dit alles waar en zie het als een momentopname. Elke situatie is een momentopname, waarin je tijdelijk bent neergezet en deze verdwijnt weer. Je creëert je eigen werkelijkheid:


'Na Ga Nea Hi-o-Lea'


Raak niet in paniek. Deze oude tijdlijn komt ten einde en een nieuwe is inmiddels gestart. De mens wordt opgevangen in een veilig vangnet. Maak je de draai van verandering door? Dan ervaar je het loslaten van de angsten als een bevrijding.


Een nieuwe werkelijkheid staat op.


Ik groet het Licht in je hart,


Adonai,


Ashtar


3 April 2021


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: ©Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.Comments


 ARCHIEF
bottom of page