top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Manifestatiekracht Kristaltijd: 'De Aarde-Engel


ASHTAR

Elk Goddelijk wezen draagt de energie van het Engelen-licht. De Engel in de mens mag nu actief gaan deelnemen aan de fijnstoffelijke realiteit van Aquarius. De manifestatiekracht gaat open in de nieuwe wereld. De kristallijne tijdlijn van het aardse fysieke lichaam wordt gerealiseerd, zodat de Aarde-Engel gecreëerd kan worden. Wat betekend dit? Alles wordt via gedachten gemanifesteerd in de stof. Wees creatief met je energie en zendt positiviteit uit naar de Engel in het hart. Via het stilte proces kan de Engel ervaren worden. De Engel-mens creëert vanuit dualiteit, het schaduwrijk en het Goddelijk Licht, de wereld van eenheid.


ACTIVATIE ENGEL-MENS

De Engel-mens gaat zich nu vertonen en jij mag dit deel zelf gaan activeren. Alleen de mens kan dit deel in het eigen hart openen. Richt je gedachten op: " De genezing van jezelf, genezing van de kinderen, genezing van de Engel en het schaduwdeel ". Door het volgen van oude dogma's raakte de mens in verwarring. De mens geloofde niet meer in manifestaties, zij geloofde niet meer in de eigen kracht en vele plannen mislukte. De droom van het paradijs werd niet meer gerealiseerd. De mens voelde zich machteloos en alleen, maar de grote verandering is nu aangebroken. Zend je mooiste dromen van kristal naar het nieuwe paradijs, want de problemen die je nu ervaart kun je hiermee verlichten.


NIEUWE AARDE KINDEREN

De nieuwe aarde kinderen mogen goed begeleid worden, naar een wereld waarin zij werkelijk kind mogen zijn. Daar waar zij hun fijngevoeligheid vrij kunnen ontwikkelen en waar hun hogere talenten veilig zijn. Hun kwetsbaarheid moet beschermd worden.


PROBLEMATIEK EN DUALITEIT

In de huidige tijd zijn er vele moeilijke situaties ontstaan en overwonnen, ondanks grote tegenwerking. Problemen in de dualiteit zijn er om opgelost te worden. Het besef dat er een helende gaven in het hart verborgen ligt komt naarboven. Toevalligheden ontstaan niet toevallig en mooie ontmoetingen geven moed. Vanuit de hemel en vanuit de aarde worden helende lijnen verzonden. Juist naar de kinderen. Diep in jou verborgen liggen de herinneringen aan een aards paradijs. Open deze herinneringen van heilige energie welke jou gaan bevrijden en de hogere gaven activeren.


Durf deze hogere gave te herkennen en toe te passen in je huidige leven. Jouw leven wordt weer harmonieus, ondanks alle beperkingen vanuit de politieke machten. Er zijn vele situaties ontstaan waarin je werd vastgezet, deze grauwe werkelijkheid maakte je klein. Een wolk van eenzaamheid en bevriezing kwam over de wereld heen. Terwijl dit gebeurde besefte je dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Toch heb je deze periode goed benut. Je hebt iets ondervonden en nu weet je dat er iets bijzonders nodig is om het leven te verrijken. Je bent met je neus op de feiten gedrukt.


De innerlijke stem van de Engel


Wat echt niet kan, dat weet je nu. Wat echt wel moet, gaat nu komen. De tijd is rijp om weer te gaan geloven. Geloof in jezelf en in de innerlijke stem van de Engel, deze is omver geworpen. Richt je gedachten op de dingen die wel kunnen en manifesteer, vanuit passie. Gooi het roer om en omarm de Engel in je hart.


TOEKOMSTLIJNEN

Nodig de manifestatie kracht uit en de Engel in je hart staat op. De toekomstlijnen worden nu gesponnen om de richting aan te geven naar het paradijs. Het oude en het nieuwe lopen nog wat door elkaar heen, maar de chaos zal uiteindelijk oplossen.


HOGERE TALENTEN

De Engelenkracht in het systeem van de mens werd afgesloten. Slechts een deel kon ervaren worden in dromen of in bijzondere (levensbedreigende) situaties. Dit was de oude tijd. Een andere tijd breekt aan. Het volledig benutten van deze kracht kan nu samengaan met de energie van het kristallijne veld. Zo worden de 'hogere talenten' tevoorschijn getoverd. De komende volle maan van 28 maart 2021 gaat het nieuwe paradijs-pad zuiveren. Toekomstlijnen worden doorspoelt met frisse energie en de zon verwarmd jouw ziel, het geeft vreugde aan de mens. Deze warmte opent je hart en de Engel daalt neer via de Goddelijke vonk. De herkenning van thuiskomen ontstaat. De aarde wordt weer een veilige plek voor vele goddelijke wezens. Jouw talenten kun je nu gaan inzetten. Dit fenomeen verloopt via bepaalde ritmes. Een kracht vanuit de hemel die neerdaalt op aarde. De golven van licht vanuit de kosmos activeren de Engel in jou. Manifestatie mag nu in de fysieke stof geopend worden.

AARDE ENGEL

De Engel van de nieuwe aarde is nog pril van oorsprong, maar het besef ervan versneld het proces. De chaos op aarde vormt een tegengestelde energie, welke in de dualiteit nog uitgewerkt mag worden. Er is een oude programmering die de mens steeds bevriest. Het nieuwe kristallijne pad heeft tijd nodig om zich te manifesteren. Het duurt even voordat alle puzzelstukjes op de juiste plaats zijn neergevallen. En dan zal jij lief mens, jezelf opnieuw mogen gaan neerzetten. Niets verloopt zonder jou toestemming. Jij bezit het geboorterecht als ziel, om de aarde te bewonen, zoals jij dat wilt. De aarde is de moeder waarmee de mens samenleeft vanuit vrede, via deze liefdesvibratie toont zij jou het helende pad van harmonie. Daar waar de nieuwe mens samenkomt om de nieuwe aarde te bewerken, zal het paradijs worden gevestigd. Het aardse paradijs is niet ver meer verwijdert en in je dromen komt zij naderbij.


Vanuit de Goddelijke kracht is deze sleutel (key) gegeven aan de mens, om in jou het paradijs te openen. Een vredig oord van eenheid waar alles mogelijk is en de fontein van overvloed stroomt.Ik groet het Licht in je hart


Adonai Ashtar


19 Maart 2021


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtar-rose.com © All rights reservedComments


 ARCHIEF
bottom of page