top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Lockdown Winter: Verankering van het Licht

ASHTAR: De Voorbereiding

Er is een punt van vrede in elk mens. Wanneer jij, lief mens deze kan openen ontstaat er de toegang tot een enorme kracht. Deze kracht is uniek en stijgt boven alle chaos uit. Een nieuwe lockdown is blijkbaar nodig om jou helend licht te onderdrukken. De agenda van de deep state bevat een goed uitgekiend plan en weer maken zij een stap, om jouw perceptie om te vormen naar een realiteit waarin zelfherstel onmogelijk wordt.


Vrees niet voor deze lockdown

Ondanks dat een deel van de mensheid meegesleurd word in een afgrond van angst. Kunnen andere zich voorbereiden en doorzien wat hun plannen zijn. Op die manier wordt de tweede golf een ander verhaal en de nieuwe lockdown komt niet zo hard aan: "Blijf in je kracht staan".


Blijf helder van geest

Sommige komen in een boosheid terecht en dit verzet kan nodig zijn om door deze periode heen te komen. Deze emotie is tijdelijk en mag worden omgezet, zodra er een doorgang wordt gemaakt naar het diepe punt van vrede, komt er acceptatie. De maanenergie maakt dit deel weer ontvankelijk en opent een oude kennis van vrede. Heel diep in jezelf ligt dit anker van rust en evenwicht. In het begin kan deze omzetting nog wat onbalans geven. Probeer de focus te blijven houden op vrede en liefde, ondanks de vele emoties die voorbij komen. Ook als er vanbuiten af druk op je wordt gelegd. Relativeer.


PUNT VAN RUST

Deze kracht heeft men verzegeld met conditioneringen uit het illusieveld. De illusiewereld wilt zich verspreiden en vergroten, juist nu! De chaos is de afleiding om jouw te blokkeren in het vooruitstappen naar dit punt van rust. Er staat veel op het spel voor jullie allemaal. Dit rustpunt is in de maan gelegen, in de energie van het vrouwelijk bewustzijn, diep verborgen. Dit punt van rust zal je alles geven wat je nodig hebt:


EEN TOTALE VRIJHEID


De overgang naar rust en liefde geeft een enorme verschuiving in je hele systeem.

Zowel intern als extern. Er vind een verschuiving plaats van perceptie, wanneer realiteiten veranderen en waarheden worden ontmaskerd kan dit tot een totaal andere insteek leiden.


DE GROTE VERSCHUIVING

De grote verschuiving zal komende winter plaats gaan vinden. Vele verbreken hun oude illusie zegels van manipulatie en stappen door naar een wereld van liefde. Deze wereld van liefde is verbonden met het natuurlijk bewustzijn, welke door het Goddelijk principe wordt bevrucht. Deze liefde stroomt vanuit de kosmos naar moeder aarde en zij brengt deze stroom van ware liefde naar haar oppervlakte, waar jij en alle levende wezens aangeraakt worden. Zij bereikt haar punt van rust in haar nieuwe energie, welke enorm verhoogt is in de laatste decennia. Zij zal zichzelf genezen, lief mens en jij mag erin mee gaan.


UITLEG

Zie deze verschuiving van energielagen als verschillende lagen in de ether. Er bestaan vele verschuivingen van warme en koude lucht en deze stijgen of dalen. Wanneer er een hoger en lager veld ontstaat krijgen we een botsing tussen twee elementen. Onweer en bliksem komen hieruit voort.

TIJDSSPRONG

Vergelijk dit natuurfenomeen met wat er de komende wintermaanden gaat ontstaan, maar dan in de energie van de tijdslijnen. De nieuwe tijdslijn gaat nu dwars door het oude heen en maakt een grote sprong voorwaarts. Verschillende krachten: positief en negatief, zullen in kracht toenemen en gaan botsen en maken een tijdssprong. Wanneer een Goddelijke liefdeskracht zich opent, zal deze alles omarmen. Deze botsing leidt tot een explosie van vernieuwing en verwijdert alle zegels van illusie die op het hart bevestigd waren. De mens wordt nu echt wakker!


Richt je aandacht en liefde op deze zegels welke jou blokkeerde, want in de donkerste maanden kun je werkelijk je eigen licht openen. De eerste groep die door het grote Lichtportaal stappen worden wakker in een nieuwe laag van bewustzijn. Zij kunnen andere weer meenemen in deze nieuwe laag.


In de nieuwe laag van bewustzijn vind men het punt van rust, de kern van bevrijding en de vrede. Om los te komen van de illusie, mogen er vele transformaties ontstaan. Niet alle transformaties zijn makkelijk, eerder heftig en pittig. Waarin duidelijke keuzes gemaakt mogen worden.


Laat je niet misleiden in dit doolhof van illusie, maar stap verder en stijg op. Kijk van bovenaf waar jou bevrijding ligt. Volg je gevoel en intuïtie, alleen zo kun je deze verschuiving naar het nieuwe volgen. Stem je af en bereid je voor op deze bijzondere verschuiving van energie, die in vele lagen tegelijkertijd plaats vind. Zowel buiten jezelf als binnen in je hart starten de omzettingen op hetzelfde moment. Er zijn twee cirkels van transformatie, de een van interne gevoelens en de andere van externe beleving. Deze twee bewegingen zullen in de auralagen doorwerken en als spiralen van vernieuwing open gaan. Jouw energie gaat door een regenboog van kleuren heen, als een toverbal van licht.


VOORBEREIDING KOMENDE PERIODE

Stem je tijdens deze periode af, op hetgeen je het meest vertrouwd. Een liefdevolle herinnering of een mooie toekomstdroom. Maak een wandeling in de natuur en verbind je met alles wat leeft.


KUN JE NIET NAARBUITEN?

Verzamel alles wat jou kracht geeft aan beelden en geluid. (Arthura: Video's, CD's, boeken).

Plaats schilderijen daar waar je oog meteen op valt. Alles wat het hart raakt kun je nu gaan "verzamelen", zoals een hamster zich voorbereid op de koude wintermaanden en haar winterslaap. Zo kan jij je nu gaan verbeelden in wat je nodig hebt, om wakker te blijven. Vind daarin een balans. Jouw manifestatie kracht leidt je precies daar naartoe, in wat je echt nodig hebt. Vertrouw daarop, want het hoofd beslist vaak anders.


VOEDING

De verschuiving zal veel processen activeren. Dit kan leiden tot chaos en emotionele miscommunicaties. Kies je eigen pad in wat je aan kan. Kijk dus goed welk soort "voedsel" je nodig hebt in deze donkere maanden van grote omzetting:


Is het een fysieke honger die je dient te stillen of wordt het een geestelijke nood die je mag voeden?


Voor ieder is dit anders dus stem je af op je innerlijk kompas en maak ruimte voor een stiltemoment. Worden je emoties te groot, deel deze dan. Wie kan je vertrouwen als je het moeilijk hebt?

TWEEDE GOLF EN LOCKDOWN

Deze periode gaat gepaard met een stevige lockdown, welke de vorige overstijgt. In de donkerste maanden zal dit alles versterkt worden, want de zonkracht is laag. Daar hebben zij, de deep state agenda, speciaal op gerekend. Toch kan dit weleens anders uit gaan pakken. De kracht die zich opent en de verschuiving die daardoor plaats vind is enorm. Bereid je voor op dit alles en laat je niet shockeren, zoals tijdens de eerste lockdown.


Het is mogelijk dat deze verschuiving van energie doorwerken in de fysieke laag. Wanneer letterlijk: "De stoppen doorslaan", kan dit iets teweeg brengen. Een tijdelijke storing in het elektrisch netwerk. Maak je geen zorgen, wij van het Licht en het Ashtar Command vangen dit op. De lichtwereld staat paraat en ondersteunt alles waar de mens hulp bij vraagt. Degene die geen directe hulp willen ontvangen, respecteren wij. Wij van het Licht bereiken vele mensen en via hun medemens, kunnen zij dan toch het licht ontvangen.


Maak van je huis een comfortabele cocon waar jij en de andere zich veilig kunnen terugtrekken. Zorg voor vermaak en hou jezelf bezig, maar geniet vooral van dit ontstane rustpunt. Besef: "Het is maar tijdelijk".


LENTE 2021

De lente van 2021 zal veel vernieuwing brengen. Vernieuwing en verfrissing van jou geest na deze innerlijke quest. De ontwaking zal groot zijn. Transcedente ervaringen van licht en goddelijkheid komen op je pad. "Het virus", zal nu in een totaal ander daglicht worden geplaatst en niemand kan hier nog omheen. Vanuit de donkere maan(d)en wordt er een waarheid geboren welke niemand had verwacht.


Heftige, maar mooie tijden breken aan voor degene die verder willen ascenderen. De aarde neemt haar kinderen mee in dit proces van verlichting.


KEEP UP THE GOOD FAITH


Er zal een verankering plaats vinden, diep binnen in jezelf. In een volgend bericht zal ik, Ashtar, over de binnenaarde gaan uitweiden. De energie van de binnenaarde wordt één met de Lichtenergie van Aquarius.


Dit was Ashtar en ik groet het Licht in je hart


Adonai


11 Oktober 2020


TIP ARTHURA: Degene die gaan of willen verhuizen. Zij kunnen tijdens deze donkere maanden hun nieuwe plek gaan visualiseren. Zodat er in de lente, in een volgende periode, een passende plek op aarde tevoorschijn komt.
Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtar-rose.com ©All rights reserved ART-hura
Comments


 ARCHIEF
bottom of page