top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

IMMUNITEIT deel 1: De Cel

ASHTAR

DE CEL

HET EMPATHISCH VERMOGEN

Elke cel heeft een kern van licht, in deze kern van licht bevindt zich een bijzondere informatie. Het DNA. Dit DNA speelt een belangrijke rol en hierin liggen unieke potenties verborgen. Jouw talenten komen hieruit voort om gemanifesteerd te worden. Deze informatie ligt besloten om geopend te worden. Delen ervan openen zichzelf tijdens het volwassen worden en zorgen voor informatie en energie uitwisseling. Een totaal andere activiteit bevindt zich in de laag om de celkern heen. In deze laag bevind zich vooral het water en hier worden de pakketjes informatie in verschillend materiaal verzonden en binnengelaten. Dit deel speelt een rol bij de immuniteit van het lichaam. De celwand zorgt ervoor dat vreemd materiaal, zoals een virus buiten de cel wordt gehouden. De huid is de eerste beschermingslaag waar het immuunsysteem werkzaam is.


Verschillende velden werken met elkaar samen en communiceren onderling. Dit alles wordt ondersteunt door jouw gedachten, positief of negatief. Alles wat jij neerzet aan energie via beeld en woord hebben invloed op de werking van de cellen en op je immuunsysteem.

Alle levende wezens bestaan uit biljoenen cellen en deze communiceren met elkaar. Zij werken samen in het lichaam van een plant, dier of mens. Deze communicatie lijkt wel een wonder, een wonder van het empathisch vermogen. Dit heet empathische communicatie.


ALLE VELDEN WERKEN SAMEN

De natuurlijke immuniteit van elk levend wezen is afhankelijk van de plaats waar deze leeft. Er vind ook een samenwerking plaats tussen de natuurlijke omgeving en het auraveld van de mens. Het morfogenetisch veld ligt om de mens heen en bevat veel informatie. Deze informatie bestaat uit kennis van het verleden op aarde. Inmiddels verandert de natuurlijke omgeving van de mens, het immuunsysteem past zich hierop aan. Tenzij er van buitenaf onnatuurlijke ingrepen plaats vinden. De cel kan zich prima weren tegen allerlei virussen en bacteriën. De cel is een unieke fabriek van levende materie en het laat geen onnatuurlijke elementen binnekomen. Dit is de natuurlijke afweer welke de mens vanaf de geboorte heeft meegekregen.


VACCINATIES

De nieuwste vaccinaties worden kunstmatig gekweekt, het z.g. corona-virus wordt deels nagebootst en dit RNA wordt verstopt in een bolletje, zodat de cel deze toelaat. Waarom wordt dit kunstmatige virus gemaskeerd? De cellen in je lichaam worden dus massaal voor de gek gehouden en nu wordt er fout materiaal in de cel binnengelaten. Wat gaat er nu gebeuren? Wat voor communicatie gaat er ontstaan tussen het natuurlijke proces van de cel en het onnatuurlijke element?


Dit is iets om goed over na te denken, want het kan het immuunsysteem aantasten en meerdere invloeden uit gaan oefenen op de celdeling. Bloedcellen en alle andere cellen van organen kunnen anders gaan reageren.


ZELFGENEZEND VERMOGEN EN IMMUNITEIT

Voor vele mensen is het zelfgenezend vermogen een mysterieus proces. Een proces waar men geen vat op kan krijgen en niet beheersbaar is. De illusie van genezing bevindt zich steeds vaker in een kunstmatig pilletje. De wereld waarin jullie leven is aangetast en tast ook de geest aan. Het voedsel wordt niet langer in een natuurlijke omgeving geteeld. Ook de bouwstoffen, om het voedsel te laten groeien zijn niet langer meer natuurlijk. Alles wordt gemanipuleerd om de verwerking te versnellen. Het water in het voedsel wordt op die manier ook verstoord door de chemische verwerking. De kunstmatige taal sluit niet aan op de hartentaal. Open dit deel en herstel jezelf door middel van de Goddelijke informatievelden. De liefde en jouw compassie helpen je: zend liefde uit naar een naaste. Kijk hoe vaak je positieve gedachten teweeg brengt, waar ligt je balans? Het ontvangen van liefde is een samenspel, een dans van geven en nemen. Het is een vorm van communicatie.


Jouw immuniteit komt op de tocht te staan, als je niet meer kan communiceren met het eigen lichaam. Kun je nog geloven in je eigen kracht? De intentie achter de overtuiging werken door in alle lagen van het bewustzijn. Het buiten jezelf leggen van verantwoording, waardoor het wantrouwen naar het eigen zelfgenezend vermogen groter wordt, is niet de oplossing. Een kunstmatige wereld staat langzaam op. Blijf trouw aan het menszijn.


HARTEN-TAAL

Dit alles kan tegengegaan worden, door vanuit het hart te gaan leven en jouw innerlijke stem weer te activeren. Dit is de start van de empathische taal van het universele bewustzijn. Angsten zijn massaal aanwezig, dit zorgt ervoor dat de energie van een anti-christ ontstaat. Non-communicatie gaat nu opstaan in de vorm van een angst-cultuur. De digi-taal wordt onderdeel van een bescherming via monitoring. De hersenen gaan oppervlakkig reageren, met minder diepgang. Andere kunstmatige golven gaan het overnemen. Het platte scherm heeft een beperkte diepte. Tenzij het gevoel wordt ingezet. De verwerking van de negatieve schaduwkanten zijn nodig voor de afvoer van het gif.


Hoe kan een mens nog genezen en immuun worden voor nieuwe virussen?

Is er vanuit de grote machthebbers een noodzaak om immuniteit te ontkrachten? Een zelfgenezend vermogen kost niets. Het is iets wat de mens van nature is gegeven en immuniteit tegen ziektes horen hierbij. Een ziekte is een onbalans: wanneer de vrouwelijke en mannelijke energie niet meer samenwerken staan er verstoringen op. Dit kan hersteld worden.


Nu er een vaccinatie is, welke onnatuurlijk materiaal het lichaam laat binnendringen gaat onbalans tevoorschijn komen. De emotie angst kan de cel in je lichaam zodanig belasten dat het licht diffuus wordt. Dualiteit heeft twee zijden: Terwijl de balans verstoord wordt, kan vanuit liefde nieuwe verbindingen ontstaan om groei en licht tot stand te brengen. Het is zo simpel. Breng jezelf in balans.

HET GEESTELIJK VERMOGEN

De natuurlijke omgeving zorgt voor een harmonieuze balans tussen lichaam en geest. Wanneer de geest ziek wordt, verstoord het de interactie tussen cellen, moleculen en atomen. De gedachten die jij ontvangt of verstuurd, zijn onzichtbaar. Deze gedachten zijn energie-pakketjes met een positieve of negatieve lading. Sub-atomen vormen het kleinste bouwsteentje van ieder chemisch, maar natuurlijk element. Vele atomen samen vormen moleculen en deze creëren prachtige bouwwerken in de natuur. Deze bouwwerken vormen vele soorten levensvormen zoals bomen, dieren en mensen. Alles is groei en zij bezitten een eigen energieveld van communicatie. Alles is communicatie.

Wat is immuniteit?

Immuniteit is onderdeel van een empathische communicatie. Wees bewust van de kunstmatige beïnvloeding van buitenaf. De uitleg die gegeven wordt vanuit de reguliere wetenschap over het immuunsysteem schiet te kort. De informatievelden welke over groei en lichtintensiteit gaan, worden gewoon genegeerd. De stem van het hart wordt verstoord, zo ook haar ritme. Door dit te weten kun jij met een goede overtuiging en de juiste intentie veel herstellen. Spreek je cellen aan en vraag om de balans in je immuunsysteem te herstellen. De heersende macht wil graag jouw kennis over het immuunsysteem beheren. De mens onwetend houden gaat gepaard met verwarring. Eenmaal in de verwarring gekomen is het moeilijk om deze uit te bannen. Jullie worden op het verkeerde been gezet met een reden. Angst speelt een rol in de beïnvloeding van de mens. Het sluit de geest af. Het sluit de informatievelden af die jij om je heen kan inzetten om jezelf te herstellen.


Het universum is een zeer groot informatieveld. Elk levend wezen is verbonden met dit veld en binnenin dit universele communicatieveld bevind zich een grote Goddelijke wijsheid. Zo kun je alles te weten komen over jezelf en het verleden en soms komen er ook stukjes toekomst tevoorschijn. Tijdlijnen zijn als een bol, zij dragen de informatie van het verleden, heden en de toekomst, gekoppeld aan een emotie.


LICHTINTENSITEIT

De complexiteit om de natuurlijke immuniteit te onderzoeken via lichtintensiteit, is nog onmogelijk voor de mens. De huidige wetenschappers op aarde experimenteren slechts vanuit de stoffelijke biologische kant en niet vanuit het totale beeld. Zij sluiten zich hiervoor af, maar hier komt verandering in. Licht bevat informatie en ritmische golven. Het totale beeld van immuniteit gaat over een bijzondere communicatie, dit brengt een soort samensmelting teweeg. Een eenheid van kracht, waardoor het lichaam van de mens immuun wordt tegen aanvallen van buitenaf. Deze bescherming heet: communiceren vanuit liefde en empathie.


PSYCHE EN EMOTIES

De bestudering van immuniteit kan pas begrepen worden als het gevoel ingeschakeld wordt. Processen vanuit het stoffelijke gezien zijn belangrijk en dienen te worden nageleefd, anders ontstaan er storingen. Goed eten, slapen, bewegen en sociale interacties horen daarbij. Daarnaast spelen gevoelens en emoties een grote rol in de psyche van de mens, maar ook in het immuunsysteem. Vele psychische problemen kunnen nog niet worden verklaard en worden daardoor genegeerd door jullie wetenschap. Onzichtbare velden werken door in alles. Dit is het belangrijkste deel van het natuurlijke genezingsproces. Immuniteit sluit daar direct op aan.


Een trauma kan een grote stoorzender zijn voor jouw immuniteit.


Er komt een nieuwe manier om trauma's snel op te lossen. Daarin mag het reguliere systeem zich open gaan stellen voor een andere benadering van trauma's. Energetische informatievelden van herstel mogen toegelaten worden, waarbij de communicatie met het trauma via het hart mag verlopen. Het wegduwen van angst mag plaats maken, voor het toelaten van inzicht om zo bewust te worden.

Alles wordt in een vernieuwing geplaatst en dit komt door het kristallijne veld wat inmiddels werkzaam is op aarde. De lichtintensiteit wordt groter en groter.

ALLERGIEËN

Allergieën ontstaan wanneer er foute pakketjes materiaal worden toegelaten in de cel. De informatieverwerking verloopt niet goed. Het lichaam gaat zichzelf aanvallen. De nieuwe vaccinaties kunnen allergieën veroorzaken, let dus goed op. Dit is een verstoring van de natuurlijke communicatie tussen de cellen in het lichaam!


Vaccinatie: Door de cel voor de gek te houden wordt er nu een kunstmatig gevormd deeltje van het virus 'hamerdeel in een vetbolletje' in jouw lichaam gespoten en de celwand neemt het op. Een vreemd materiaal komt in de cel! De natuurlijke opbouw van moleculen kunnen anders gaan reageren. Zij kunnen andere verbindingen gaan maken, ook allergieën kunnen ontstaan.


LICHTINTENSITEIT

De licht-intensiteit in elke levende cel bevat lichtfotonen. Dit is het ware levende deeltje wat een mysterieuze groei veroorzaakt, verbonden aan de Goddelijke interacties. Binnen de grote lichtvelden kan iets tot leven worden gewekt. Tussen de lichtkern en de andere lagen in de cel, bevindt zich een levend buffer van water. De waterfunctie en de eiwitverwerkingen bevinden zich hier. Water staat symbool voor het gevoel en wanneer hier een verstorend element wordt geplaatst kan het lichtje met het water niet meer communiceren. Het kernlicht van de cel wordt vanuit een andere impuls beïnvloed. Wat gaat dit doen met het natuurlijke immuunsysteem en met jouw gevoel?


Wordt het immuunsysteem uiteindelijk kunstmatig bestuurd en wat houdt dat in? Op dit moment wordt er een wereldwijd experiment uitgevoerd op de mens. Het licht in de mens en haar communicatie worden bestudeerd. Elk mens is uniek en reageert op een eigen manier, een wetende geest kan alles herstellen. Laat je leiden door het hart, zij spreekt de waarheid.


Voel goed welke keuze jij gaat maken.

Wacht bij twijfel nog even af.... tot het duidelijk wordt.

Neem die ruimte. Jij bent het waard.

Spreek met je lichaam en voel welke signalen het jou geeft.

Jij mag zelf de keuze maken..

Wees wijs.Adonai, Ashtar


Ik groet het Licht in je hart


21 mei 2021Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com all rights reserved.


Arthura: Dit is een drieluik en deze delen volgen nog: Immuniteit deel 2: Het Licht

Immuniteit deel 3: Het water
Comments


 ARCHIEF
bottom of page