top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Kristaltijd: Digi-taal en Natuurlijk Bewustzijn

ASHTAR: Natuurlijk en Kunstmatig

Vanuit het natuurlijk bewustzijn, kan de kristallijne energie binnenkomen. Zij doorstroomt jouw hart om genezing te brengen. Jouw ziel weet dit en diep vanbinnen reageer jij hierop. Er gaan signalen af. Deze signalen zijn triggers en lossen de schaduwvelden op, zodat jij niet langer in de illusie blijft hangen. Jij mag weer gaan communiceren met de Goddelijke vonk. Dit is de grote kracht achter de mens.


Het kunstmatig bewustzijn staat ook op. De machthebbers van jullie wereld willen hun oude macht behouden in de nieuwe wereld. Zij willen nu een grote overkoepelende macht op wereldwijd niveau neerzetten. De vraag is of dat gaat lukken? Kunnen zij de liefdeskracht en de Goddelijke vonk doven in de mens? Waar kies jij voor..


DIGI-TAAL

De machthebbers willen hun macht nu gaan vergroten via een DIGI-TAAL portaal? Zij kunnen niet zomaar inbreken in het leven van de mens, dus zoeken zij naar andere vormen van misleiding. Dit verloopt via een nieuw angstscenario, de afleiding is het nieuwe virus. Zij spreken vanuit hun hoofd. Hoe kun je verwachten dat zij het hart openen voor jouw problemen? Hun ego is te groot voor mededogen. Via het digitale systeem proberen zij nu de gehele wereld over te zetten naar een andere modus. Zodat er in de mind kunstmatige draden worden gemaakt via de DIGI-taal. Dit is de eerste stap naar een DIGI-maatchappij. Een vreemde onnatuurlijke taal die de mens moet leren. Deze onbekende symbolen programmeren jullie communicatie systemen, het stimuleert het rationele brein. Het spreken via een natuurlijke taal is mens eigen. De taal van het hart bevat een natuurlijk ritme voor de mens, het zit verweven in elk levend wezen op aarde en daarbuiten. Het is een Goddelijk element welke via de Godsvonk werkzaam is. Helaas wordt deze verzwakt en vele raken vervreemd van hun menselijke natuur.


Hoe activeer je de natuurlijke taal?

Stem je af op het natuurlijk bewustzijn, zoals de taal van de natuur en activeer deze weer opnieuw. Opnieuw de symbolen en tekens gaan begrijpen via het innerlijk hart en ook via de droom. Wees kunstzinnig en vertaal het in eigen creaties. Het is een simpele oplossing die iedereen kan realiseren. De aarde roept elk mens op, om weer contact te maken met het hart. Want via het hart kun je de aarde weer horen spreken. Het geluid wat zij voortbrengt is helend. Geen enkel wezen kan zonder interactie met zijn natuurlijke leefomgeving.


SOCIAL MEDIA

Waarom is social media ingevoerd? Sociale interacties zijn van levensbelang voor de mens. Social media verplaatst het natuurlijke sociaal leven naar een DIGI-taal, een kunstmatige interactie. De draden van contact worden nu gemaakt via de DIGI-wereld. Tijdens het nieuwe virus: SARS-3 kon deze wereld zich weer verder ontwikkelen.


Hoe meer de mens loskomt van de natuurlijke staat, hoe meer DIGI-denkers ontstaan. Dit lijkt een ongeloofwaardig groot experiment, nietwaar? Om het kunstmatig leven te laten slagen, is iets groots nodig. Het nieuws van het virus werkt zodanig in op jou, dat het andere bijna ongemerkt ingevoerd wordt. Is dit de grootste verleidingstruc ooit? Er is zelfs blijdschap over de digitale mogelijkheden in deze tijd van isolatie. Dit klopt deels, want aan alles zit een tegengestelde zijde.


Maar wat blijkt?

Het is niet genoeg voor de mens, het is niet genoeg voor jouw hartentaal. Het is te beperkt en maakt vele depressief en eenzaam. De gevolgen van gevangenschap en de DIGI-TAAL worden nu duidelijk. Dit gaat open en deze kennis zal confronterend zijn, maar tegelijkertijd is deze waarheid helend. Het leid een grote groep mensen terug naar het natuurlijk bewustzijn en naar de natuurlijke genezing van ziekten. Waardoor er een nieuwe wereld van compassie kan opstaan, welke samengaat met een totaal nieuwe vorm van leven.


DE DIGI-TAAL

Vanuit liefde en compassie kan het digitale ingezet worden om de wereld te verruimen, zo kan men het etherische en virtuele veld verkennen. Zo werkt het kristallijne veld door in het bewustzijn, creatief en met vele nieuwe mogelijkheden. De groei en evolutie van de aarde gaat gewoon door. Eerst dient de taal van de natuurlijke aarde weer gesproken te worden. Deze natuurlijke kennis mag de boventoon en de basis gaan vormen voor een nieuwe wereld van liefde. Kristallen en het reizen naar de kosmos worden nu in een ander daglicht geplaatst. Er komt een nieuwe kennis vrij welke gecombineerd wordt met het hart, via de poort van de Goddelijke vonk. De mens zal de Goddelijke liefde weer gaan ervaren zoals eerst, voor de val van de aarde. Dit ontwart alle illusies. Dit schept balans in alle velden.

NATUURLIJK BEWUSTZIJN

De mens is een wonderlijk wezen met vele mogelijkheden, wanneer jij deze talenten weer kan herinneren ontstaat er een grote kracht van manifestatie. De taal van het natuurlijk bewustzijn, mag niet verloren gaan. Er zijn vele kinderen en adolescenten die zijn opgegroeid via de DIGI-taal, hun harten-taal is bijna verdwenen. Er ontstaan vele ziekten wanneer de warmte van het gevoel ontbreken. Niet alleen het lichaam wordt zwak, maar ook de geest raakt verward. Het hart wordt zo eenzaam zonder de Goddelijke liefde, waardoor de geest uitgeput raakt van al de kunstmatige prikkels. Het denken en leven vanuit het hoofd, welke het dagelijkse leven nu opvult sluit het hart. Alleen via het hart kunnen de etherische werelden en contacten opengaan. De kosmos is vol Goddelijk leven en dit wil communiceren met jou. Via de natuur op aarde kan het hart weer geactiveerd worden, want de natuur spreekt via jouw innerlijke stem.


BOMEN

Grote oude bomen zijn verbonden met een etherische wereld en de kennis die daarbij hoort is een pure harten-taal. Kennis over het natuurlijk evenwicht, kennis over het natuurlijk bewustzijn en kennis over het kosmisch bewustzijn. Maar als de harten-taal verzwakt en alles wordt oppervlakkig, dan raken jullie deze natuurlijke taal kwijt. De strijd op aarde tussen het natuurlijke en kunstmatig bewustzijn wordt zichtbaar. De grens van het Goddelijke leven wordt overschreden door de DIGI-taal. Dit kan zeker een gevaar vormen als de machthebbers dit inzetten voor hun manipulerende doeleinde. Er is inmiddels een harde kern gevormd en zij willen dit doorvoeren. Dit is niet onzichtbaar. Zij worden benoemd in jullie media en willen hun macht vergroten ondanks alles. Kijk door het spel heen en blijf rustig.


VERHARDING

De verharding willen zij inzetten, want een pure kunstmatigheid is wat zij uiteindelijk willen bereiken. Sommige willen hun macht vergroten via rijkdom (aanbieders: internet en de kosmos) en sommige via de politiek (gebruikers: cyberoorlogen en cyberwereld). Het word vanaf nu zichtbaar. Jullie zien duidelijk hoe bepaalde groepen uitgeschakeld worden. Dit zijn de groepen waar zij geen macht over hebben en deze vrijheid past niet in hun gecontroleerde DIGI-wereld. Kijk goed en observeer, zonder door te slaan naar een fanatische denkwijze. Daar mag de mens ook over waken, het extreme. Sla niet door in een onwerkelijke fantasie, daar ontstaat ook angst. Blijf vanuit het hart leven en kijk empathisch naar elkaar. Blijf in het midden en realistisch.

DE GROTE KRACHT VAN DE MENS

De grote kracht die de mens bezit, is die van het hart. De taal van het natuurlijk bewustzijn. Door gewoon mens te zijn en via het gevoel te leven, kan dit alles verder ontwikkeld worden, zelfs in combi met de digi-taal. De digi-wereld mag jou niet gaan overheersen, maar jij kan wel gebruik maken van deze wetenschap. Creëer eerst je eigen wereld van liefde en compassie. Leef zoals jij wilt en niet volgens de boekjes van een ongezonde denkwereld van macht. Het manipuleren van jullie geest is al zo lang gaande en nog steeds is de mens niet overwonnen. Dat komt omdat jullie overlevings-impuls heel sterk is en de golven van de aarde door jullie heen vibreren. Welke taal spreekt de aarde? Het lijkt wel een geheime taal. Deze is geheim voor degene die niet volgens het hart kunnen leven. De aarde is heel krachtig en roept haar kinderen via het hart: "De taal van de liefde".


POWER OF LOVE


Goddelijke liefde

De aarde is verbonden met de kosmische liefde van God. Deze kosmische kracht is zo enorm sterk. Om die reden zijn de illusies als een zware wolk neergezet, om jou los te koppelen van het Goddelijk bewustzijn. Deze onnatuurlijke wolk, wordt nu een DIGI-cloud. De menselijke geest kan gevangen gezet worden in een digitale wereld. Dit kan slechts als de mens toestemt, want de wet van de vrije wil is hier van toepassing. Verslaving ligt op de loer. Er is iets bijzonders met het menselijk bewustzijn wat zij niet zomaar kunnen vangen. Het spel is zo groot geworden, omdat de mens een bijzonder krachtige natuur heeft. De Godsvonk speelt daar een grote rol in. Zij willen deze doorgronden en ontmantelen, maar de mens moet toestemming geven. Dus verleiden zij jou.


Jij bent krachtiger dan welke manipulator ook. Een virus, een vaccinatie het is allemaal angst... doorzie dit en overwin dit alles, maar blijf vanuit je hart reageren. Liefde, rust en compassie is het antwoord.


De keuze ligt nu bij de mens, wat willen jullie bereiken op aarde?Adonai Ashtar

Ik groet het licht in je hart6 Maart 2021Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron:

©Arthura Hector www.ashtar-rose.com Al rights reserved.

Comments


 ARCHIEF
bottom of page