top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

De Tweede Golf : SARS 3 en 5G, De kosmische noodklok

ASHTAR:

Dit bericht geef ik door als een signaal van hoop in moeilijke tijden en tevens als een voorbereiding voor de komende tijd, zodat elk mens sterker wordt. De Goddelijke liefde staat centraal en tegelijkertijd stroomt het door je heen als een grote kracht. Niemand kan aan deze liefde sleutelen, zeker niet vanuit egoïstische doeleinden. Deze kracht kan enkel gedeeld worden vanuit eenheid en dat is wat wij doen. Dat is mijn en onze opdracht vanuit het Licht.


Helaas is de aanval op de mensheid nog niet voorbij. Zo arrogant de machthebbers en overheden zijn: begrijpen zij nog steeds niet waarom de piek die zij verwachte uitbleef.

De universele Lichtkrachten hebben massaal geholpen om de grote piek die de N.W.O. wilde laten ontstaan, in de kiem te smoren. Wij blijven jullie helpen om de criminaliteit van jullie machthebbers te ontmantelen. Zij realiseren nu een tweede golf: SARS 3.


INSPIRATIE

Wij inspireren jullie op vele fronten, om zo een houvast te bieden en de misleidende illusie te doorzien. Er is een rode draad die Ariadne spint in moeilijke tijden. Deze rode draad is de uitweg uit een labyrint van overheersing. Het leid jou naar een wereld zonder angsten. Jullie bevinden zich in een vreemd labyrint. Althans dat is de bedoeling van de beleving die in jullie geest wordt neergezet. Is dit de echte werkelijkheid? Weet ook dat ieder zijn eigen realiteit kan scheppen, via de geest van de nieuwe tijd. Laat je niet neerdrukken en schep de nieuwe aarde: bevrijd jezelf uit dit benauwde labyrint.


Na Ga Nea Hi-o-Lea

*N.W.O. versus VRIJHEID

De dwang en onderdrukking komt in het geding, jullie machthebbers voelen dat de macht die zij ooit konden inzetten, verdwijnt. Hun manier van werken is op dit moment zo uit koers geraakt, dat de universele Goddelijke wetten worden aangetast. Op dat moment komen vele hogere dimensies en levensvormen in actie. De noodklok beweegt inmiddels en slaat alarm. Een groot Goddelijk plan gaat nu in werking. Deze gigantische heilige onderneming staat al een tijdje klaar om de mensheid te ondersteunen tijdens deze noodsituatie.


Dit bericht is om jou te waarschuwen, zodat je bent voorbereid en om los te komen van de angstverspreiding die opnieuw opstaat. Blijf niet in de bevroren toestand staan, maar ga wat doen. De eerste golf die zij corona-crisis noemde is onderbroken, nu willen zij een nieuwe golf introduceren en zoals je al kan raden, willen zij veel angst en verwarring gaan verspreiden. Om jouw geest vast te zetten. Zij weten dat de geest van de mens niet gevangen kan worden, tenzij de mens zelf toestemming geeft. Zij willen nu iedereen raken op dat punt, waar inspiratie op is gebaseerd.


Zij zullen proberen om nog meer binnen te gaan dringen in jouw geest. Weet dat dit slechts een illusie is, want elk mens heeft een eigen persoonlijke heilige ruimte waarmee de vrije wil is verbonden. Laat je niet misleiden, denk hieraan als je dit voelt opkomen. Ze kunnen je niet beïnvloeden of vastzetten. Jij bent de baas over jezelf!


DIEREN

Het ondermijnen van gezond voedsel wordt als sinds W.O.II in gang gezet. De dieren zullen nu verder meegenomen worden in deze corona-hype van angst en manipulatie.

Al eerder werd er verteld dat het corona-virus vanuit een vleermuis was ontstaan. Dit klopt niet, althans er waren experimenten op dit vlak. De bio-industrie is een groot experiment. De voedselindustrie waarin dieren als machines inzet worden. Zonder gevoel en zonder vreugde om de omzet te vergroten, maar is meer aan de hand. Het welzijn van de geest van het dier wordt genegeerd. Daar ligt de werkelijke start van deze corona-crisis. Dit gebeurt inmiddels ook met de planten, d.m.v. manipulatie van het zaad. Overal wordt onbalans gekweekt. Om de geest te manipuleren, maar de geest is onderdeel van de Goddelijke ziel. Dat is wat zij willen overnemen. Dat gaat niet lukken.


Deze onbalans is onnatuurlijk en brengt overal schade, verdriet en pijn. Ziektes ontstaan en de dieren en de planten worden zwak. Maar ook de mens.


Nu willen zij de menselijke geest via het bewustzijn van het dier en de plant gaan beïnvloeden, om dit alles vast te zetten in een zeer grote matrix van manipulatie. Onwetendheid bij de mens is hun sleutel tot jouw geest. Laat hen niet binnen en zeg tegen hen: "Ik geloof jullie niet, blijf buiten mijn geest en lichaam."Medicinale planten

De genezende kracht welke via een plant aan de mens gegeven kan worden verdwijnt, als de mens dit toe gaat laten. Daardoor zwakt het immuunsysteem van jou af. Toch mag je zo niet denken, ga er niet in mee! Via de geest kan er een kracht vrijgegeven worden. Individueel of via een groepsgeest kan deze direct in werking worden gezet. Laat je niet in de hoek drukken doordat je wordt uitgelachen of vanuit agressie. Het lachen vergaat als ze zien hoe jij hier doorheen gaat komen. Richt je op jezelf en op je gezondheid, wat er ook om je heen gebeurt of gezegd wordt. Volg je gevoel. Achter deze wereld van illusie ligt een gezonde nieuwe aarde en daar mag jij deel van uit maken. Ondanks alles, blijft de aarde zichzelf helen en in balans brengen.


5G

Het 5G systeem wat neergezet wordt is slechts een negatief actief deel, wanneer er een enorme angst wordt neergezet rondom dit onderwerp. Observeer en blijf in de realiteit van liefde. Kijk goed wat er gebeurt en handel volgens jou gezond weten. Werk niet mee aan angst verspreiding, maar wees reëel in wat je kan. Pas wanneer je ziek en angstig bent en jezelf verzwakt zal de 5G een extra duwtje zijn om je vast te zetten in de nieuwe illusie van het nieuwe normaal. Jouw hoge trilling is veel krachtiger. Manipulatie is opgedeeld in verschillende onderdelen en deze zorgen los van elkaar dat jij verzwakt en steeds meer hierin gaat geloven. Ontkracht steeds die kleinere delen van manipulatie in jezelf, blijf sterk en stap door. Wanneer je weet hoe dit werkt, kun je andere helpen. Doorbreek 5G via een hogere trilling, zet een groot veld van Licht om je heen.

Lagere golven kunnen niet door een hoger veld heen breken, maar andersom wel. De hogere golven kunnen de lagere golven doorbreken en oplossen. Spiegel je hogere trilling en geniet van moeder aarde.


VOEL EN HERKEN

Wanneer vele in de angst van de 5G gaan leven, hebben de machthebbers hun doel bereikt. Zij willen in alle onderdelen angst neerzetten: in de spirituele groepen, in de alternatieve denkers en ook bij de nieuwe wetenschap en de medische wereld van gevoel. Probeer je negatieve problemen goed waar te nemen: negeer dit niet, maar zet het om naar een eigen persoonlijke kracht. Neem vooral de tijd om ernaar te kijken, want paniek zorgt voor overhaaste besluiten. Wees sterker dan de welke angst ook. Train jezelf hierin.


Besef het is een psychologische oorlog. Jouw geest is de inzet, maar een gezonde geest kan niet gekraakt worden. Bescherm je kinderen en dieren in een halo van Licht.

SPIEGELING

Voel goed wanneer je in een spanningsveld komt, herken het. Laat het bezinken en ga op zoek naar het ont-spannen van dit probleem. Je weet hoe de eerste golf van de corona-crisis is neergezet. Gebruik deze kennis en laat het voor je werken, niet tegen je. Draai het om, zoals in een spiegeling alles weerkaatst en de omgekeerde realiteit laat zien. Laat je geest niet vangen, bevrijd deze.


In de spiegeling van de geest kun je de oplossing zien ontstaan vanuit de andere zijde. Je kunt ook in een spiegeling jouw gevoel kwijt van liefde. Toon deze andere kant aan jezelf, juist in tijden van angst en onbalans. Visualiseer een mooie wereld.


VRIJHEID: jezelf bevrijden

Door steeds in beweging te blijven en je geest gezond te houden, kun je "het zelf" gaan bevrijden. Het hoger zelf speelt hierin een rol, maak contact en bevrijd je aardse geest via dit deel. Visualiseer hoe je dit wilt doen, wat is je wens op dit moment? Je bent vrij om te kiezen en om te bewegen naar welke kant dan ook. Niemand kan jou beheersen of besturen, dat kan alleen jij. Geloof niet wat ze jou vertellen over wat moet gebeuren. Zij willen jou een schuldgevoel aanpraten.Voel wat vrijheid voor je betekend

en ervaar vrijheid in je gevoel


Stijg op naar de wereld van je dromen en wees bewust van je eigen manifestatie kracht. De angsten in jezelf beperken jouw geest. Fantaseer je vrij in de hoogte van de nacht en daal weer neer op de aarde om te werken aan een nieuwe dag.


Ik groet het Licht in je hart.


Adonai, Ashtar14 juni 2020


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron:

© Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.
(*N.W.O.= Nieuwe Wereld Orde)


コメント


 ARCHIEF
bottom of page