top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

12de Kristallijne Activatie: Kosmisch Vrouwelijk

ASHTAR: Nieuwe Codes

Het kosmische vrouwelijke bewustzijn wordt hersteld door de twaalfde kristallijne activatie. De verbinding met de aarde en het kosmisch vrouwelijke deel zal vele nieuwe codes openen. De twaalfde kristalactivatie is bijna afgerond en gaat over in de dertiende activatie van het mannelijke kosmische deel.


Dit betekend dat de aarde nogmaals opstijgt in haar trilling en onderdeel wordt van een groter geheel: Het Omniversum. Na de val van het aards paradijs kwam de aarde in een fysieke dualiteit terecht. Nog steeds zijn er levensvormen op aarde welke graag in de derde dimensie willen verblijven. Dit zijn de strijdende machten die steeds opnieuw een oorlog ontketenen. Zij gebruiken deze periode van evolutie, om via vele kunstmatige experimenten de aarde vast te houden in haar oude vorm. Dit is onmogelijk! In principe bestrijden zij zichzelf. De aarde is een natuurlijke bron van liefde en stijgt verder op in haar bewustzijn.


STRIJD EN LIEFDE

Hoe de mens dit alles gaat beleven hangt af van de intentie. Hoe diep ben jij verbonden met de liefde en hoe diep ligt deze in jou verweven?

De mens kan deze omschakeling makkelijk maken, als zij niet steeds word afgeleid door angst en sensatie. De programmeringen werken door via de angst. Liefde verlost en verbreekt alle sloten van elke gevangenis. Wees je bewust hiervan. Angst lost niets op, dus blijf niet steken in het oude. De energetische vooruitgang van deze bijzondere evolutie is een feit en deze gaat uiteindelijk zichtbaar worden.

Hoe kan de mens de omschakeling maken naar een liefdevolle omarming?

Steeds weer proberen wij van de Lichtdimensies uit te leggen, dat liefde de enigste manier is om in een verhoogde trilling te komen. Voor wie al zo lang misleid is, lijkt het moeilijk om uit het kunstmatige programma stappen. Althans dat denken velen op aarde, toch is dit niet waar. De Goddelijke vonk is nog steeds actief diep in het hart. Het is de eenzijdige beïnvloeding van kennis welke jouw visie vertroebeld. Grote misleidingen zijn neergezet, ook nu weer tijdens het virus. Hoe benader je een probleem? Daar ligt het in verborgen. Hoe liefdevoller jij de zaken kan oplossen, hoe dichter je bij de grote verandering staat van jouw eigen wezen, als mens. Vele levensvormen in het universum hebben deze ontwikkeling doorgemaakt. Zij dragen deze kennis bij zich en zij proberen dit uit te zenden naar het collectief bewustzijn van de aarde. Degene die vastzitten in de derde dimensie zijn eigenlijk te betreuren. Hun zieke geest begrijpt niet waar het om gaat, het zijn de marionette van onbekende machten met een lege ziel. Wees empathisch.


Hoger Zelf en het kosmisch vrouwelijk deel

De activatie van de twaalfde kristallijne energie is verbonden met het kosmisch vrouwelijk deel. In deze activatie bevindt zich de kennis van de onvoorwaardelijke liefde. De kern van de aarde is hier al eonen lang mee verbonden, maar nu wordt deze weer geactiveerd in andere lagen. Niet alleen haar kern gaat nogmaals veel krachtiger schijnen, heel de aarde wordt een stralende ster van liefde. Het etherisch deel wordt weer hersteld, zodat de mensheid deze weer kan gaan waarnemen. Het etherisch deel van de mens is verbonden met het Hoger Zelf, dus dit alles komt weer tot leven in het bewustzijn van de mens. Het collectief bewustzijn neemt deze kosmische kennis nu volledig in haar op en verspreid dit alles aan wie dit wil ontvangen. Uiteindelijk zal iedereen op aarde dit voelen en ervaren. Dit zijn grote stappen voorwaarts.

TRANSFORMATIE PROCESSEN

Wanneer er om je heen onnatuurlijke dingen gebeuren, reageert de psyche op deze beelden. Een emotie komt vrij, soms vanuit frustratie of angst. Daardoor ontstaat er een bijzonder proces. Laat het maar gebeuren en stap in de liefde. Alles wat nu opstaat zal groter worden dan ooit. De beelden vanuit de media dringen diep tot je door. Blijf alert, maar zet direct alles om vanuit de intentie van de liefde. De gedachten en frustraties, van niet meer vrij zijn, komen heel duidelijk bij je binnen. De belemmeringen die je nu ervaart zijn echt. Wat ga je hiermee doen, waar ligt voor jou de poort van bevrijding? Door te kijken naar de buitenwereld en bewust te zijn van de misleidingen die zij neerzetten. Nu is het moment om via de stilte alles te genezen. Laat het Goddelijke licht in je hart weer schijnen, hoe mooi is dat. Het vrouwelijk kosmisch bewustzijn geeft je extra kracht en inzicht. Zij helpt je hier doorheen.


KOSMISCHE KENNIS KOMT VRIJ

De angst lost op als de kosmische kennis vrij komt. Via jouw innerlijke stem en intuïtie komt er een ware kennis vrij. De kennis van bevrijding. De aarde roept haar kinderen op om mee te gaan in de kristallijne energie, maar de mens kiest zelf. Het holografisch geheugen van de aarde wordt door de kristallen gezuiverd. "Verkeerde" interpretaties van deze kosmische kennis worden hersteld en worden heel gemaakt. Leugens worden ontmaskert: Probeer een gevoel van vrijheid en liefde neer te zetten, zodat de leugen wordt ontkracht. Het masker is niet het probleem, het zijn de negatieve intenties via gedachten die een gevangenis vormen.


Deze volle maan van 30 november 2020, zal een bijzondere opening bieden aan degene die verder willen in hun groei. Deze opstap geeft overzicht en grote inzichten vrij. De twaalfde kristal activatie geeft de mens de mogelijkheid om verder te kijken en het heft vele beperkingen op. Het zal de leugens ontmaskeren. Diep vanbinnen in de stilte van het hart, worden nu gevoelens geboren die de waarheid gaan zien. Uiteindelijk als alle twijfel is weggenomen, zullen er vele op gaan staan. 2021 zal het jaar worden van de ontluiking.


KOSMISCH VROUWELIJK: NIEUWE VISIE

Het kosmisch vrouwelijk deel ontsluit de codes van de vele leugens over het mannelijk en vrouwelijk bewustzijn. De verbinding tussen deze twee kunnen nu weer hersteld worden. Het deel wat het vrouwelijke bewustzijn kunstmatig programmeerde zal opgeheven worden. Dat betekend dat er veel energie vrij komt. Lichtexplosies. Het kosmisch vrouwelijk bestaat uit pure liefde. Deze nieuwe kennis heeft de aarde nodig om de mensheid aan te raken en te informeren over de nieuwe oplossingen. Nieuwe creaties en mogelijkheden ontstaan spontaan. Dit deel zal eerst werkzaam zijn in de laag van de aarde, waar veel schade is aangericht. De mensen die hier bij betrokken zijn, komen in en heel ander bewustwordingsproces en hun visie om de aarde te "redden" vernieuwd zich. Zeer mooie ideeën staan op. Laat de angst maar los en richt je op dit mooie nieuwe fenomeen. Laat deze nieuwe kennis in je komen en geef dit door via de stilte.

Dertiende kristalactivatie

Vanaf 30 december wordt het kosmisch mannelijk geactiveerd in de aarde. Wanneer dit punt wordt geraakt, zullen de lagere vibraties diep worden omgezet. Het mannelijk bewustzijn is kunstmatig geprogrammeerd om te strijden en oorlog te voeren. Om de machten te dienen op een slaafse manier. Dit zal nu overgaan in een andere beleving, het mannelijk deel gaat opstaan vanuit een nieuwe visie zoals: "bescherming bieden". Een liefdevolle begrenzing vanuit het natuurlijk bewustzijn gaat dan open. De dans van de mannelijke en vrouwelijke energie vormen een helende beweging in de aarde. Het heilig huwelijk vind weer plaats. Wanneer je deze intentie neerzet tijdens de tweede lockdown van december 2020, gaat je energie stromen. Laat de energie voor je uit werken en verander de codes vanuit een liefdevolle omarming, voel de kracht in je stromen die nu de aarde binnenkomt: Een zeer grote explosie van Licht gaat dan plaats vinden.Dit was Ashtar,

Adonai

Ik groet het Licht in je hart


16 December 2020


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel, met de link en bronvermelding:

©Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reservedComments


 ARCHIEF
bottom of page