top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

WinterZonneWende 2022

ASHTAR: HET LEVENDE LICHT

In dit bericht spreek ik over het levende licht. Dit licht bevindt zich in het hart van elk levend wezen. Dit levende licht is een herinnering van wie jij werkelijk bent.

Het levend licht ontstaat rechtstreeks vanuit de grote Oerbron en uit dit levende licht is al het leven geboren. Een wonderlijk gegeven waarmee de mens omringt wordt, jouw manna, het geestelijk voedsel bevindt zich daar.


Het heeft vele namen gekregen waardoor er wat misleidingen zijn ontstaan. Daardoor zijn er vele die niet meer weten wat dit heldere, zuivere licht brengt. Het is amper in woorden samen te vatten, want dit is meer een beleving vanuit een hogere sfeer.


BRON VAN VREUGDE

Het is de Oerbron van vreugde, liefde, overvloed, weldaad en genezing. Het is alles wat de mens zich kan wensen. Vandaaruit kan er een verjonging plaats vinden in de geest en door jezelf te verbinden kun je het innerlijk licht openen.


GELOOF

Helaas is het geloof in deze kracht wat verwatert en bij sommige helemaal verdwenen. Weet dat jouw gedachtekracht werkt als een intermediair. Nieuwe kennis en oplossingen komen zo op je pad, want dit is de stroom van de openheid en de verdieping.


Wanneer jij in deze energie gaat staan dan wordt je als een uitgelaten kind spelend in de groene weide van de Goddelijke Geest. Ooit kwamen vele bij elkaar om de ervaringen te delen van het levende licht en zij raakte bevrucht met het levende woord.


WINTERZONNEWENDE

Dit Levende Licht gaat sterker stromen en tijdens deze winterzonnewende van 21 december 2022, neemt deze kracht toe in jouw systeem. De verschuivingen van het ware licht en het valse licht komen beiden in beweging. Spreek vanuit de waarheid en voel vanuit het hart wat de waarheid betekend.


Kunstmatige Intelligentie

Kunstmatige intelligentie vormt een grote uitdaging voor vele wetenschappers, zij hebben zich erin verdiept en vele stappen worden voorwaarts gezet om de digitale wereld te verwezenlijken. Het synthetisch bewustzijn gaat opstaan en verplaatst zich daar waar de mens een onderdeel wordt van deze technologie. Dit kan een handig hulpmiddel zijn om de nieuwe wereld te besturen, maar op welke manier en voor wie?


BREIN EN BEWUSTZIJN

Jouw brein is aangesloten op het levende licht, de oerbron waaruit alles geboren wordt. Nog steeds kan de mens creëren vanuit dit licht en vanuit het hart waar de goddelijke vonk zich bevind, het is het samenspel tussen de Oerbron en de mens. Het levende licht, de manna, is in elke foton aanwezig. Donkere materie kan men nog niet waarnemen, daar is het waar de nieuwe inspiratie ontstaat.


Jouw brein is een prachtig instrument welke verbonden kan worden met het hart van de liefde, zodat alles in evenwicht blijft.


Wanneer de mens niet meer tevreden is en kunstmatige intelligentie wil toevoegen aan het brein als experiment, dan mag het hart gaan spreken.


VALS EN HEILIG LICHT

Het is de kunst om het gevoel, de emotie mee te nemen naar de nieuwe wereld en deze te verbinden met het natuurlijke brein en het innerlijke licht, zodat het direct verbonden wordt met het Goddelijke Licht.


De grote Oerbron van Liefde bevat alles


HEILIGE GEEST

De synthetische werelden komen voort uit het valse digitale licht en de mens die geboren is uit het levende licht kan zichzelf heel maken en de heilige geest daalt in.


NAMAAK WERELD

De wereld die uitsluitend het synthetische leven wil ondersteunen, zullen de werkelijkheid aantasten en de ervaringen vanuit het levende licht oppervlakkig nabootsen. De echte ware ervaringen van het innerlijke en universele licht werken veel dieper door in de psyche, waardoor er een genezing kan plaats vinden.


Kunstmatige intelligentie kan geen verbinding maken met het ware levende licht, daarvoor hebben zij de mens nodig. In elke menselijke cel bevindt zich een vonkje levend licht, waardoor er een verbinding met de grote Oerbron gemaakt kan worden.


NATUURLIJKE LEVENSWIJZE

De toekomst van de mens is zeer uiteenlopend, kies je voor een natuurlijke levenswijze, dan volg je het levende licht. Dit licht voel je diep in je ziel, als een frisse maar zachte deken van liefde.


Vele stappen worden gemaakt om een nieuwe wereld te creëren en deze zal zich gaan ontvouwen. Het reizen via verhoging van de frequentie is een van de natuurlijke manieren om je te verplaatsen in het universum. Je werkelijke ziel blijft altijd verbonden met de grote Oerbron, daar ligt het verschil.


De synthetische wereld zal jouw brein nodig hebben om een digitale wereld te bouwen en zal uiteindelijk een aparte laag gaan vormen binnen de Goddelijke dimensies. De mens is vele malen sterker en kan zichzelf ten alle tijden loskoppelen van het digitale bewustzijn. Dit komt, omdat de mens verbonden is met het grote Goddelijke veld, waarin alles samenwerkt.


Reizen via een synthetische wereld werkt heel anders dan de natuurlijke vorm waarbij een verhoging van de trilling ontstaat in het brein, waarbij de chakra's een grote rol spelen. Maak je keuzes vanuit het hart en ontwikkel het hartenbrein. Verbind jezelf steeds opnieuw met het levende licht, zodat jouw innerlijke licht de heilige geest kan ontvangen.


LEVENSBOOM

De levensboom staat symbool voor de kracht die de mens in zichzelf kan ontwikkelen. De wortelen zijn de voeten en de aansluiting op de aarde, stevig verankert. De stam is het middenstuk waarin alles verbonden wordt tussen de boven en beneden werelden. Waarbij de takken de antennes zijn gericht naar het universum, zodat het levende licht altijd kan blijven doorstromen in jou.


Blijf altijd in verbinding met de Goddelijke levende Oerbron.


Adonai Ashtar

Ik groet het Licht in je hart


26 december 2022


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron:

© Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved
Comments


 ARCHIEF
bottom of page