top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Volle Maan: Magnetische Lichtkracht

ASHTAR: GOLVEN VAN MAGNETISCH LICHT, BUNDEL JE KRACHTEN

De lichtwereld stuurt een goddelijk licht naar de volle maan om de magnetische golven op de aarde te versterken.


Tijdens de volle maan van 7 maart 2023 worden er magnetische stormen vanuit het universum getransformeerd tot een magnetisch veld, waardoor de lichtkracht van de volle maan heel intens en diepgaand doorwerkt.


Deze magnetische golven worden zeer krachtig en dit alles heeft effect op het bewustzijn van de mens. Er kan een slaperig of zwaar gevoel ontstaan, alsof je in een diepe trance raakt.

Magnetische Aarde Krachten

De magnetische kracht van de aarde neemt sterk toe en dit kan gevoeld worden in het lichaam en vooral onder de voeten. De aarde wil graag een verbinding maken met jouw energie en met alles wat leeft op haar zodat er een eenheid gaat ontstaan tussen al het leven. De aarding wordt zeer magnetisch en dit alles is nodig om een grote omzetting in het bewustzijn te maken. Vele bijzondere ervaringen komen als nevenverschijnsel naar boven, wanneer de illusie doorbroken wordt.


TIJDSLIJNEN

De ombuiging van tijd speelt hierbij een rol en daardoor kan er een versnelling plaats vinden. Het fysieke lichaam reageert heel verschillend op het magnetisch veld, door te snel of juist heel langzaam vooruit te bewegen. Weet dat de lichtkrachten door je heen werken en via jouw innerlijke wereld gaan zij spreken.


HERINNERINGEN

Spelen er nog oude storingen die je niet kan plaatsen een rol? Deze oude storingen worden nu opnieuw geopend vanuit het onderbewustzijn, zodat de vergeten stukjes weer boven komen.


Het ingrijpen vanuit het Christuslicht (eenheidslicht) gaat nu tot een vorm komen en deze volle maan werkt door in de magnetische velden. De magnetische energie richt zich vooral naar binnen en opent de innerlijke wereld, zodat er een diepere laag zichtbaar wordt. De hogere frequentie bereikt de verlichting en de opschoning laat het licht in het hart stralen van vreugde.


BEINVLOEDING NEGATIVITEIT

Wordt je geraakt door de mening van je medemens, en voel jij de giftige pijlen diep bij je binnen komen? Sta dan op en creëer een heilige cirkel van licht om je heen. Binnen deze cirkel laat je niemand toe, alleen degene die je liefhebt en vertrouwt. Plaats de lagere emoties buiten de cirkel van licht en zet negativiteit buiten de deur.


TRIGGERS

Is dit niet voldoende en blijf je met heftige emoties achter, dan is dit het teken van een verstorende trigger in je systeem. Blijkbaar raakt het je zo heftig dat de innerlijke laag diep geraakt wordt en het beïnvloed de emoties negatief. Boosheid, haat en walging kunnen ontstaan in de chaos van verwarring. Maak onderscheid tussen de disbalans van de ander en de eigen negatieve emoties. Het negatieve deel wat in jezelf leeft mag aangepakt worden en de negativiteit van de ander zet je buiten. Je hoeft alleen het eigen deel te ontmantelen en met licht en liefde te omarmen.


Liefde en Aandacht

Misschien vind je het niet fijn dat er in jou een gevoel leeft van walging naar de ander? Dit ben jij niet en zo wil je niet zijn. Je duwt dit schaduwdeel steeds verder weg, want je wordt er boos om. Het is nu tijd om deze stukken in de ogen aan te kijken. Ieder mens heeft een duale kant, een negatief stuk wat onzichtbaar gemaakt wordt. Je schaamt je ervoor, maar wegduwen is niet de juiste manier. Dit deel kun je niet zomaar buiten sluiten, het is een onderdeel van jouw beleving. Dit schaduwdeel is nooit gezien of gehoord en het wil positieve aandacht. Het innerlijk kind vraagt om antwoorden en uitleg, want dit schaduwdeel belast het innerlijk kind enorm, omdat dit de energie verzwaard.


Verborgen Boosheid

Een verborgen boosheid die onbewust binnenin je woedt gaat uitgezuiverd worden. De komende periode haalt vele diepe wonden naar boven en vaak worden deze teruggekaatst naar de omgeving. Wanneer je te heftig reageert op andere dan is de pijn nog niet opgelost en deze komt door een te grote overbelasting weer naar boven. Je richt deze emotie naar de buitenwereld, je familie of naar de politiek. Je hebt hier onbewust veel last van, maar je weet niet hoe het ontstaan is. Het vertroebeld je visie.


Een negatieve fantasie veroorzaakt een illusie

Zorg dat het trauma los wordt gekoppeld van een negatieve fantasie, het monster wordt zo steeds groter en gemener. De achterliggende oorzaak is een groot verdriet, de kinderogen zagen de schaduwen op de muur, maar begrepen deze niet. Waar komen zij vandaan? Er werd niets uitgelegd en de negatieve emotie bleef hangen, deze groeide uit tot een onbegrepen angst omringt door negatieve (kinder)fantasieën.


Een duale wereld heeft ook schaduwkanten en nu koppelt het (innerlijk) kind de eigen demonen aan de schaduwen van deze wereld. De leegte in het hart zorgde voor een grote pijn en omdat het niet begreep waarom dit zo moest gaan, richtte het de schuld naar zichzelf en naar de buitenwereld. Het schuldgevoel zorgde voor een blijvende verstoring en de angel van de pijn werd niet verwijdert.


LIEFDE EN AANDACHT KIND

Kinderen die wel aandacht en liefde krijgen koppelen een positieve fantasie aan hun trauma, zodat er een creatieve uitlaadklep ontstaat die als overbrugging doorwerkt in hun leven. Een positieve reset, die zij steeds kunnen herhalen bij moeilijkheden. Een herhaling van het trauma hoefde niet meer plaats te vinden. Zij ontwikkelde een positief zelfbeeld en accepteren de duale wereld waarin ze leven vanuit empathie en balans. Het hogere bewustzijn wordt bereikt.


NEGATIEVE STORING

De negatieve storingen in het systeem kunnen opgelost worden, duw het niet weg maar geef het aandacht. Het wil gezien en gehoord worden. Haal het lelijke deel naar boven en bekijk het eerst vanuit een afstand, misschien ben je er bang voor? Het is immers het monster in de kelder. Voel wat er boven komt en besef: "Is dit de waarheid of de verwrongen visie van een gekwetst mens of kind?" Een mistig plafond houd het bewustzijn laag en door een oud patroon te doorbreken filter je de negatieve beïnvloeding weg.


Geef het de aandacht en de uitleg die het nodig heeft, ook al roept het een vervelende herinnering op van iemand die hier mee verbonden is. Luister naar dit ongeziene deel en koppel de negatieve fantasie los. De negatieve lading is veel te groot geworden en niet reëel. Soms heb je hulp nodig om de angst die het omhult te doorbreken. De angst is gekoppeld aan een negatieve emotie waaruit een illusie voort komt. Daardoor wordt de angst nog groter en wordt het leven in deze chaotische tijd als zeer onveilig ervaren. Er ontstaat een vijandig gevoel tegen alles wat jou belemmerd en je kunt het niet meer los zien van het goede, omdat je deels vecht tegen je eigen schijnwereld.


HSP EN HB

Vooral hooggevoelige en hoogbegaafde personen dragen vaak beelden bij zich die verbonden zijn aan een pijnlijke ervaring. Zij ervaren het trauma heel intens, het overgevoelig zenuwstelsel reageert vanuit een diepe laag. Wanneer deze beleving wordt omarmt en wordt uitgelegd, kan deze sneller verwerkt worden. Stap uit de lagere vorm van dualiteit. Zij lijden onnodig, omdat de natuurlijke visie vanuit een kosmische blik wordt tegengehouden. Ze leren duaal te denken en verliezen hun kosmische waarheid.


Het sterrenkind groeit op en begrijpt deze wereld niet en zij worden niet begrepen door deze duale wereld, laat staan de heftige emoties waar zij doorheen gaan. De intensiteit van de positieve en negatieve beïnvloeding in de jeugd mogen onder de loep gelegd worden. Een juiste begeleiding kan rust geven, zodat het verschil tussen illusie en een helende fantasie wordt onderscheiden. Alles mag een plaatsje krijgen, zodat er een veilig gevoel hen omringd.


MAGNETISCHE RESET

De magnetische lichtgolven vanuit de maan zorgen voor een reset in het magnetisch veld. Het bewustzijn wordt hierbij versterkt en opgeschoond. Vele kunnen nu de onbewuste storingen zien en deze opheffen, zodat het hogere deel weer ervaren wordt en de frequentie omhoog kan gaan. In de komende volle manen worden er andere delen gereset. Stap voor stap wordt het complete doel van de heelheid bereikt.


Gebruik je Lichtkracht en Filter in je systeem de Illusie van de Waarheid, want De illusie ligt niet alleen buiten jezelf. Welke mist houd jouw energie laag? Zodra je de eigen lichtkracht kan inzetten, verdwijnt de storing en jouw Helderheid komt weer boven.

Adonai Ashtar

Ik groet het licht in je hart


7 maart 2023


Dit bericht mag gedeeld worden vanuit een liefdevolle intentie en onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.Commenti


 ARCHIEF
bottom of page