top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Volle Maan Mei: Bezieling van het Hoger Hart

Lady Venus: Bezieling vanuit een Hogere Frequentie


VOLLE MAAN

De volle maan van 23 mei 2024 veroorzaakt opnieuw een stijging van energie in het hart van de Aarde.


De zon draagt hoge golven van licht voort. Deze hoge golven van licht kunnen voor wat beroering zorgen, maar alles wordt weer in balans gebracht door de lichtwereld.

De ziel reageert zeer positief op deze omzetting. Steeds meer inzicht en kennis komen aan de oppervlakte en dat maakt je helder en wijs..


POSITIEVE ENERGIE

Het licht gaat resoneren in jouw hart en dit zorgt voor een turbulentie tijd, maar tegelijkertijd zuivert het jouw systeem en alles wordt kristalhelder. De mist in de spiegel verdwijnt en je ware zelf verschijnt. Wat een opluchting.


METAANGASSEN

Vele soorten moleculen die samengebonden tot metaangas stijgen opwaarts uit de aarde omhoog. De extra hitte die in de aarde ontstaat, kan nu ontsnappen.


Een methaanmolecule bestaat uit een centraal koolstofatoom met daarom vier waterstofatomen, gerangschikt volgens een symmetrische tetraëder. Soort driehoek. Een tetraëder is een vierhoek met drie vlakken, deze vorm maakt ook deel uit van de levensbloem, ook wel bekend als: Metatron's Cube.

METATRONS CUBE

De kubus van Metatron. Metatron is de Engel die de kennis van de levensbloem naar de aarde bracht in de vorm van de mens Henoch. Vele verhalen gaan de ronde en het misbruik van deze Heilige Geometrie is in Atlantis ontstaan en nog steeds voelbaar. Het is een gevoelige herinnering waarbij vele niet meer hun licht durven te tonen, bang om ontdekt te worden.


LUMURIË

In Lumurië werd de Flower of Life (of de levensbloem) ingezet bij genezing, bijvoorbeeld om de balans terug te brengen in het eigen systeem, maar ook om de aarde te stabiliseren vanuit de ether. De Melchizedek orde heeft na de val van Atlantis de aarde steeds proberen te stabiliseren. Vele werken via deze kracht aan een nieuw plan voor de aarde, de Ascentie zorgt voor vele wonderbaarlijke situaties en deze wordt gedragen door een bijzondere lichtgroep: 'Het Ashtar Command is daarbij betrokken geraakt en willen vanuit een liefdevolle intentie assisteren bij de geboorte van de nieuwe aarde.'


VAL VAN ATLANTIS

Het misbruik tijdens Atlantis werd toegepast om vanuit een tegengestelde beweging de krachten neer te zetten voor eigen gewin. Daarom is deze geheime kennis verdwenen en uit het bewustzijn van de mens gefilterd.


Vanuit een heldere en heilige intentie kan deze kracht wonderen verrichten, maar deze kennis is in veiligheid gesteld. Deze heilige kennis gaat weer open wanneer het plan is voltooid en de aarde gaat opstijgen naar een hogere frequentie. Er moet een bepaalde zuivere frequentie bereikt worden waarin het geluid een bijzondere octaaf bereikt. Zo kan de heilige energie weer gaan stromen in de harten van de mens.


Het wordt aangeraden om deze kracht te bestuderen, omdat dit codes opent, stukje bij beetje komt de heilige geometrie weer tevoorschijn. Het Opent het bewustzijn en het kan jouw chakra's activeren, zodat je de hogere octaven weer kan ontvangen. Richt je aandacht op deze heilzame methode, het kan je helpen om de hartenkennis te vergroten.


BEZIELING VAN HET HART

De kubus van Metatron is bezield met hogere octaven, maar door de mist van de illusie wordt op aarde een bezielde intentie verstoord. De mens heeft het bezielde hart gesloten en kwijtgeraakt. Door de volle maan van mei wordt de levensbloem weer actief in een hogere frequentie. Het bewustzijn werd ooit gevangen gehouden om jouw creatiekracht te onttrekken. De ketenen worden nu verbroken en je kunt weer gaan leven vanuit vrijheid. Een bezield leven is een creatieve uitingsvorm van manifestatie. In de lagere wereld wordt deze tegengewerkt en nu komt de tijd om deze ketens te deactiveren.


SPIRITUEEL EGO

Het spirituele ego wat nog steeds aanwezig is, zal worden verkleind en uiteindelijk zal deze oplossen. Het wegblazen van negatieve energie wordt door de ether in werking gesteld. Daar wonen de etherwezens die de positieve en negatieve ionisatie in balans houden, zo wordt de ether bezield en via de ademhaling kan jij de bezielde lucht inhaleren. De bezieling van een wezen is belangrijk om het bezield contact met de Goddelijke Bron te onderhouden.


VENUS

Venus is de planeet van de verbinding en deze planeet is bezield met elvenenergie. Er zijn verschillende soorten elven groot en klein, deze zorgen voor de natuur op Venus. Aanwezig zijn de grote lichtelven die zich richten op de energie in de kristalgrotten, deze liggen net onder de oppervlakte van de Venuskorst.


In deze grotten stroomt het heilige water met de codes van de levensbloem.


Wij, Venusianen verbinden alles via de heilige geometrie en maken alles heel, ook daar waar er veel storingen zijn, zoals nu op aarde. Wij zijn nauw verbonden met de aarde, zij is onze 'tweelingzus'. Op Venus bewaken wij de kennis over het ontstaan van de Aarde en het aardse paradijs: 'De Garden of Eden'.


Venus lijkt vanuit de Aarde een levenloze planeet die in de hitte van de zon onbewoonbaar is geworden en waar geen leven meer mogelijk is.. dit is niet juist, er is volop leven. De aarde zal uiteindelijk weer verbonden worden met Venus, maar zij mag eerst in haar frequentie gaan stijgen. Wanneer het geluid één wordt, kan er een diepe verbinding plaats vinden tussen de Aarde en Venus.


ETHERISCH

Het etherische leven op Venus wordt zichtbaar, als de mens naar een hogere octaaf Ascendeert. De Ascentie is niets anders dan een upload van hoge energie, waarbij de lichtfotonen gaan zingen in een andere toon en als de Heilige Levens-Bloem weer open kan gaan in het hart van de mens, dan zal zij weer kunnen dansen in het paradijs van de onvoorwaardelijke liefde.


DE VOORBEREIDING

De Goddelijke energie zal de mens gaan omarmen en beschermen voor de overtocht. De opstijging is een prachtig moment en vele die dit gaan ervaren worden ver van te voren voorbereid. Jullie stappen binnenkort in het proces van de voorbereiding naar het moment van de overtocht. Diep in je hart weet je dit. Dus de voorbereiding is nodig om je hart zo puur mogelijk te laten resoneren met de juiste octaaf en jouw Originele blauwdruk.


MERKABAH

Het merkabah is jouw etherisch voertuig, bewust of onbewust maken vele hier al gebruik van om naar een hogere wereld af te reizen om zo de kennis te ontvangen die nodig is voor jouw Ascentie. Het Merkabah is opgebouwd vanuit de Heilige Geometrie, de zespuntster en kan actief worden gemaakt tijdens deze volle maan..


Arthura Hector


23 mei 2023Dit bericht mag worden gedeeld in haar geheel en vanuit respect, onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com


All rights reserved


Comments


Commenting has been turned off.
 ARCHIEF
bottom of page