top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

ShockWave: Biologische Wapens


ANDROMEDIA COUNCIL

Wij van de Andromedia Council waarschuwen de machthebbers van de aarde om het gebruik van bio-wapens te verbieden.


Het moment komt dichterbij waarbij chemische of bio-wapens ingezet gaan worden. De oorlog waar de Oekraïne een rol in speelt is slechts een afleiding van een ander doel. Wanneer zij deze virussen gaan verspreiden over een groot gebied, ontstaat er een jarenlang dieptepunt bij de bevolking die getroffen wordt. Vanuit verschillende hoeken zijn er gedachten om een wapen te gebruiken waarbij virussen worden verspreid. Vanuit een bepaald punt kan dit zich verder gaan verspreiden, zoals bij de COVID-19 is gebeurt.


Biologische oorlogvoering is een manier van oorlog voeren met gebruik van levensvormen (planten, schimmels, insecten, virussen, bacteriën) of giftige organische stoffen die door levensvormen worden geproduceerd.


De technologie op aarde staat niet stil, wereldwijd worden er grote uitvindingen gedaan op het gebied van virussen en bacteriën. Deze worden deels door drones verspreid. Op deze manier wordt niet alleen de mens getroffen, maar ook de aarde zelf. De aarde kan uit balans raken en haar herstel zal heftig verlopen. In geen enkel scenario zal de aarde vernietigt worden, de aarde blijft doorgaan met haar evolutie. Dit is vanuit het Goddelijke Plan neergezet, het planetair bewustzijn kan onmogelijk op deze manier aangetast worden.


Immuniteit

Zorg voor een natuurlijke immuniteit, waarbij een gezonde levensstijl hoort en het geloof in een diepere laag van liefde. Zonder liefde is de wereld leeg en doelloos. Vul dit niet op met kunstmatige stimulaties. Er is nog genoeg tijd om jezelf helemaal opnieuw neer te zetten en los te komen van al het negatieve.


CONFEDERATIE VAN PLANETEN EN OMNIVERSA

De waarschuwing die wij, de Andromeda Council namens de Confederatie van Planeten en Omniversa afgeven is dringend. Wij spreken namens vele lichtsferen. Wij allen zijn aangesloten bij een universeel 'offensief' en zullen ingrijpen. Onze manier van ingrijpen komt vanuit een heel andere hoek, dan de oorlogsvoering tussen machthebbers op aarde. Wij staan niet achter vernietiging, maar wij zullen de levensvormen beschermen daar waar nodig is. Dit is een universele Goddelijke afspraak die de lichtsferen met elkaar hebben gemaakt. De universele wetten van balans en harmonie mogen niet verstoord worden.


De Goddelijke creaties mogen niet aangetast worden, deze maner van negatieve beïnvloeding naar andere levensvormen is onzuiver. Deze formules zijn uit balans en veroorzaken misvorming, levensvormen die lijden aan ziekte en pijn.


De Goddelijke evolutie gaat verder en het fotonenlicht gaat zich in een hogere frequentie op aarde verspreiden. Het kan niet getolereerd worden, wanneer dit alles met onstabiele virussen wordt vertraagt of grote groepen van mensen en dieren uitgeschakeld worden. De aarde gaat geboren worden in een lichtsfeer van de vijfde dimensie. Dit is nu gaande.


Wij staan in een alerte staat van zijn, klaar om zodanig in te grijpen dat de schade minimaal gehouden wordt.


DIEPTEPUNT OORLOG

De oorlog zal tot een dieptepunt gaan komen, de agressie onder machthebbers zal zich op een mensonwaardige manier tot uiting komen. Dit punt wordt binnenkort bereikt en wij zullen de mensheid op tillen en beschermen. Richt je op de aarde en haar lichtkracht, in jouw innerlijke lichtkern ben je veilig. Bescherm je met liefdesenergie.


DIEPTEPUNT EN POSITIEVE OMSLAG

Na dit dieptepunt zal er een positieve omslag komen. Op dat moment wordt er een totaal andere koers ingezet, zodat er weer rust kan komen.


Het dieptepunt zal een shockwave teweeg brengen. Waardoor omringende machten welke buiten de oorlog staan, in gaan grijpen en een duidelijk standpunt gaan innemen. Vanuit die beweging komt er spoedig een andere wending in deze oorlog waarin de Oekraïne het middelpunt is. Deze spannende toestand zal in totaal drie volle manen voltrekken. Daarna komt er weer een tijd van ontspanning.


DRIE MANEN

Deze eerste volle maan van maart geeft de opbouw weer in dit conflict. De tweede volle maan (van april) zal dit dieptepunt laten zien. De derde volle maan (van mei) zal alles tot een andere wending brengen. In de zomer zal de rust wederkeren en dan zullen er vele onwaarheden boven komen vanuit allerlei hoeken.


Weet dat jij lief mens, vanuit het licht geboren bent!


De lichtsferen zijn jullie werkelijke thuis, er zijn vele verschillende levensvormen die vanuit liefde samenwerken. Je mag beroep op hen doen en hulp vragen, geloof in je eigen Goddelijke Lichtkracht en je zult zien: "Jouw innerlijk licht gaat stralen." Het duister in alles wordt aangepakt en omgezet.


FOTONENLICHT EN KUNSTMATIGE WERELD

Er gaat zich veel licht ontwikkelen, dit fotonenlicht gaat de aarde omarmen en binnenkort is het licht gestabiliseerd. Tot die tijd proberen de manipulators vele te beïnvloeden om op het pad van dualiteit te blijven lopen.


De lagere vibraties willen via een zeer grote groep mensen een kunstmatige wereld opbouwen, dit noemen zij de Big Reset. Hoe meer zielen zij tot zich winnen, hoe groter de kans van slagen is dat dit concept tot realisatie komt. Zij willen een namaak wereld bouwen, waarin de mens kunstmatig emotioneel gestuurd wordt. Vrijheid van meningsuiting is hier niet welkom, je ziet dit al langzaam ontstaan. Weet, de mens heeft de touwtjes in handen. Ga er niet in mee, dan zullen zij dit concept niet kunnen uitvoeren.


CO-CREËREN

Zorg dat je naast dit kunstmatige concept wat jullie wordt opgedrongen, een andere natuurlijke wereld opbouwt en verwezenlijkt. Droom jezelf vrij door alle neerwaartse spiralen te ontmantelen via het Goddelijke Licht. Zo werk je samen met de Goddelijke creatie. Co-creëren via de Goddelijke Eenheid. Het levende licht en water, waar alles uit liefde is opgebouwd en harmonie geboren wordt.


Dit was de COUNCIL VAN ANDROMEDA


Wij groeten het Licht in je hart


Adonai


19 maart 2022


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.


Comments


 ARCHIEF
bottom of page