• Arthura Hector

Lockdown: Trauma's & (Innerlijke) Verzet

ASHTAR: PERSOONLIJKE LOCKDOWN & BEVRIJDING INNERLIJK KIND

LOCKDOWN

De lockdown (Nederland) heeft een ongezonde richting aangenomen. Deze wending om het virus te vermijden is onlogisch en was niet noodzakelijk. Er worden onnatuurlijke eisen gesteld. Deze koers is nog niet ten einde, maar weet, ook de macht van de politiek is niet oneindig. Ze kijken gewoon hoever ze kunnen gaan. Het wordt tijd voor een tegengeluid. Maak jullie gezamenlijke stem tot één geluid! Het is jullie universeel recht.


Ziekmakende Maatregelingen

Vele maatregelingen zijn onnatuurlijk en zorgen voor een schijnveiligheid op wereldwijd niveau. Jullie machthebbers brengen verwarring en chaos in jullie mentale gezondheid. Versterk je weerstand en volg je gevoel van overleving. De politieke benadrukking over het belang van essentieel en niet essentiële bronnen, zorgen voor een grote tegenstrijdigheid. De focus op de essentiële zaken zoals het promoten van voedsel en medicatie leveren voor het individu en de kleine ondernemer grote problemen op. Dit zet aan tot een ongezond leefklimaat.


Stel jezelf steeds deze vraag:

'Zijn dit de (basis)behoefte die mijn lichaam en geest nu nodig hebben en wat heb ik werkelijk nodig'?


Wordt geen Ongeleid Projectiel!

Elk mens heeft een overlevingssysteem wat signalen uitzendt en wanneer jij in de gevaarzone komt: 'Volg dan deze signalen, ze houden je gezond'. Ik doel niet op grote agressie en ongeleide destructie. Als dit zover is gekomen, dan is het beest in jouw ontwaakt. Ga dan hulp zoeken. De machthebbers willen ongeleide projectielen in de media laten zien, zodat de wereld verdorven lijkt. Voed dit systeem niet.


De lockdowns veroorzaken een afzwakking van de economie, een ongezonde overheid en de ondermijning van jouw gezondheid. De basis van jouw bestaan wordt aangetast. Zorg dat jij het gevoel volgt van de innerlijke stem, zodat jouw geest niet vast komt te zitten in een persoonlijke lockdown.


INNERLIJK LICHT

Een persoonlijke lockdown kan zoveel stress opleveren dat sommige mentaal doorslaan, het beest komt vrij. Laat de lockdown van buitenaf niet de lockdown van binnenuit worden, zodat er een nieuw trauma ontstaat. Laat de huidige pijn van het innerlijk kind, niet door nog meer angst verzwaard worden.


Fysiek contact maken en troost ontvangen vormen de essentiële voeding in het leven van een mens. Een gedwongen isolement is niet bevorderlijk voor het immuunsysteem, zeker niet zonder goede reden:' Want het virus neemt af.' Het weinige licht wat je nu binnen krijgt mag op een natuurlijke manier aangevuld worden. Een gezonde overheid brengt hoopvolle berichten om het volk te beschermen. In de omliggende landen van Nederland is er geen lockdown. Jullie worden gestraft en het innerlijk kind denkt iets verkeerd te hebben gedaan, dit is het psychologische spel wat zij neerzetten. Ze raken het innerlijk kind aan en brengen het in de war, waardoor het steeds opnieuw malende gedachten veroorzaakt: "Wat heb ik fout gedaan"? Twijfel niet aan jouw identiteit. Zij maken de fouten, niet jij!


PERSOONLIJKE LOCKDOWN OPHEFFEN

De ongezonde maatregelingen maken jouw energie dood en donker. Depressie en zelfdoding komen nu meer dan ooit voor. Later worden deze cijfers vrijgegeven, maar intussen verstrijkt de tijd en vele slachtoffers vallen door deze gestoorde machten. Doe er nu wat aan en red jezelf, want je bent niet machteloos.


DIGITAAL VIRUS

Hun wereldwijde macht willen zij doordrijven, zodat er een digitale noodzaak komt. De mens verzwakken en de machteloosheid oproepen, vormen een juiste basis om de digitale wereld te laten groeien. Deze (kleine) groep multimiljardairs willen alles blijven beheersen, zij voelen zich als een god over de mens. Laat je niks wijsmaken. Jouw innerlijk Licht gaat open wanneer jij dit aanzet en je verbind met deze liefdevolle Oer Bron. Open dit Licht tijdens een lockdown wanneer er veel duisternis wordt neergezet, zodat je gezond blijft en sterk. Jouw licht kan ten alle tijden stralen. Dat is hun grootste angst, daar ligt een enorme kracht.


INNERLIJK KIND

Laat je innerlijk kind niet langer brainwashen en vind een gezonde weg door dit alles heen. Wandel om het zieke doolhof heen en negeer de onlogische eisen. De politiek draait door en zij vormen het grootste ziekmakende virus ooit. Maak je niet druk om de vraag of zij dit opzettelijk doen of niet. Deze gekte is niet met het gezonde verstand te volgen. Gebruik je (emotionele) intelligentie op een gezonde manier, en bevrijd je van deze onzin. Sla het pad van de liefde in en geniet. Zij willen jou de schuld geven, waardoor het schuldgevoel bij vele zo zwaar aan het worden is, dat het ondragelijk wordt.


De psychologen en specialisten mogen nu ook op gaan staan, zij zien dat hun patiënten er onder lijden. Het bedreigt hun patiënten om weer gezond te worden. Op alle vlakken gaan de (politieke) machthebbers veel te ver. Jij bent niet machteloos. Kies een pad van vrede en volg de signalen die jouw lichaam en geest aangeven. Maak jezelf sterk, mentaal en fysiek. Jouw gezondheid is hun bedreiging. Zij zijn bang voor de kracht die in elk mens huist. Maak van deze lockdown een innerlijke bevrijding.


TROOST JOUW INNERLIJK KIND

Er zijn oplossingen waar je zelf aan kan werken, door jouw persoonlijke lockdown op te heffen. Verwerkt zoveel mogelijk angst die binnenkomt door de politieke lockdown. Wat zij willen is dat er een donker monster in jouw gaat groeien, wat steeds groter wordt. Genezing komt van binnenuit en zeker wanneer de machthebbers hun zieke geesten voeden, zij dragen geen voorspoed uit. Laat dit alles jouw systeem niet aantasten. Pak het schaduw monster aan en reset het, laat het Goddelijke licht in je stromen.


FRICTIE

Machthebbers houden feestjes, terwijl jij in een isolatie zit weg te kwijnen? Dit geeft een psychische frictie. Sociopaten doen dat ook. Ze spelen met de gezonde geestelijke vermogens en laten je twijfelen door ziekmakende eisen te stellen, waar zij zich niet aan hoeven te houden. Zij houden vol dat het normaal is wat zij doen en wijzen naar jouw gedrag. De (straf)maatregelingen die zij geven worden toegepast in gevangenissen. Jij bent geen delinquent, maar een vrij mens. Dus nu moet jij gaan opstaan voor jezelf, verwerp de tralies die nu zijn ontstaan en verwerp alle barrières die er in je leven zijn neergezet. Dit wordt jouw moment van bevrijding.


Ga niet nadenken over dit warrig spel dat zij spelen, dit doolhof van geestelijk gebroken settings. Zorg nu juist goed voor jezelf. Het is nu tijd om je innerlijk kind te troosten en jezelf vrij te maken. Omhels en heal de pijn die het innerlijk kind is aangedaan. Transformeer dit en laat het innerlijk kind volwassen worden.


HERINNERING TRAUMA LOCKDOWN

De herinnering aan een trauma kan opstaan tijdens de lockdown, het symboliseert een gevangenschap. Het innerlijk kind wil liever vrij spelen, heb jij dit ooit gekund of tast het alleen nù je vrijheid aan? Zijn dit opzettelijk gevormden valkuilen of niet? Probeer het niet te begrijpen, want je verspilt je energie. Laar deze frictie los. Ruim je eigen trauma op en start nu met een bevrijdingsplan.


2022

In het jaar 2022 wordt het trauma opgelost door middel van bevrijding. De ongezonde maatregelingen worden aangepakt. Vele gaan dit voelen en worden wakker in het deel wat hun treft. Zo meegaand vele waren, zo onstuimig zal het nu gaan worden.


Vele voelen een innerlijke weerstand, doordat er een collectieve bewustwording aan het groeien is. Deze gaat zich vormen door heel 2022, want de maat is vol!


Ik groet het Licht in je hart,

Adonai Ashtar


12 januari 2022


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron:

©Arthura Hector www.astar-rose.com All rights reserved.PS: Dit is de energie die nu gaat opstaan:


Met dank aan de politieke machthebbers, het werkelijke virus:

'Ik heb mijzelf bevrijd, omdat duidelijk werd dat ik al zeer lange tijd gevangen zat. Dankzij het gestoorde systeem wat nu is neergezet, zijn mijn ogen geopend en heb ik mijn innerlijk kind weer bevrijd. Ik ga daarom niet meer mee in de neerwaartse spiraal waarin jullie mij duwen, want ik verbind mijn innerlijk licht liever aan een liefdevolle Goddelijke bron die mij heeft gecreëerd. Ik had het zonder jullie niet kunnen verwezenlijken, dus dank je wel minister president en uw achterban: Mij ben je kwijt.'

Afzender,

Een wakker en wijs mens

Iemand die de vrijheid naleeft, want mijn hart vind het niet meer kloppen!