top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Karakter van het Virus en de Nieuwe Tijd

ASHTAR

De aarde waarop jullie leven gaat veranderen. Er is een vreemde beweging ontstaan die de geest choqueerde. Het virus trad jullie wereld binnen en heeft zich op verschillende wijze laten zien. Zoals alles, ontwikkeld een virus zich ook. Alles wat leeft groeit. Een mutatie is ook vooruitgang, al lijkt het nu even niet zo. Groei laat een verandering zien en staat nooit stil. Alles in het universum wordt bloot gesteld aan een levende energie. Deze levende energie is bijzonder en schept in samenwerking met andere levensvormen, vele soorten Goddelijke creaties. De aarde is onderdeel van deze levende energie en werkt samen met dit levende deeltje. Hoe mooi zou het zijn als alles in harmonie zou samenwerken.


Een mutatie is ook vooruitgang, al lijkt dat niet zo. Het virus zal een verandering ondergaan en het ziekteproces verloopt voor vele rustig. Wees niet bang voor het virus. Alles in het universum groeit. De mens gaat ook over naar een andere kristallijne fase. Deze levende energie is bijzonder en schept vele Goddelijke creaties. De aarde is onderdeel van deze levende kristalenergie en zij is in harmonie met alles wat leeft. Hoe mooi zou het zijn als de mens in harmonie zou samenwerken.


HARMONIE EN DISHARMONIE

Helaas wordt er nog steeds veel disharmonie neergezet en vanuit vele kanten wordt de mens overvallen door nieuwe ervaringen: negatief en positief. Het is de kunst om dit alles gade te slaan en het goede eruit te halen. Zodat jij, lief mens verder groeit ondanks alle angsten. De aarde ontwikkeld zich naar een bijzonder mooi stadium en dit alles wordt versluierd door de ellende die neer wordt gezet door jullie machthebbers. Vele strijders vormen een eigen kamp en volgen een eigen agenda.


VERSNIPPERING OF NEUTRALITEIT

Op deze manier ontstaat er een versnippering van energie en dat is funest. Kijk goed om je heen en merk op: "Help je mee aan een versnippering of blijf je neutraal "? Neutraliteit betekend niet dat je laf bent of geen mening hebt. Integendeel. Vorm je mening en ontwikkel deze steeds verder. Laat zien wat je bedoelt en overleg met andere. Luisteren naar elkaar schept een band. Verdeeldheid is wat de machthebbers willen bereiken. Mensen gaan met elkaar in gevecht en verliezen de focus. Je mag de focus richten op een nieuwe aarde en het Aquarius Tijdperk, maar vooral op jouw ascentie.


RONDE TAFEL CONFERENTIE

Zoveel meningen en agenda's. In elk mens ligt een overlevingsmechanisme en deze staat op wanneer er chaos dreigt. Verandering en vernieuwing brengen dit met zich mee. Het is een bijzondere tijd en wanneer je de schoonheid kan ervaren, ondanks de chaos, dan bezit je een rijke geest.


Probeer steeds weer het midden te bereiken van jouw krachtpunt en wanneer vele meningen op gaan staan: Vorm dan een ronde tafel conferentie. Dit is een goede manier om harmonie te scheppen in plaats van versnippering. Alle stemmen mogen gehoord worden. De kern van waarheid ligt in ieder mens verborgen. Kijk en voel goed voordat je iets overboord gooit. Extreme krachten staan op en het eigen innerlijke proces wordt nu zeer belangrijk.


Treed niet teveel naar buiten toe, wanneer de chaos hoogtij viert. Sluit je deels af als het te bizar wordt. De wereld vergaat niet, misschien wel jullie huidige beschaving op aarde. Deze beschaving van manipulatie die nu wereldwijd wordt gevoed door een angst-virus heeft zijn kracht verloren. Zo ook het virus zelf. Het virus lijkt een speelbal te worden van vele groepen: Een projectiel wat heen en weer wordt geschoten, van links naar rechts.


"Hou het hoofd koel en het hart warm"


POLITIEK EN TERRORISME

De politiek heeft wereldwijd, een gebalde vuist gemaakt tegen de groei van de nieuwe aarde. Zij willen hun macht niet verliezen, maar beseffen wel dat er een verandering gaat plaats vinden. Wanneer zij van koers veranderen, staat hun controle onder druk. Terroristische aanvallen staan inmiddels weer op de agenda, om nogmaals de angst wereldwijd verspreiden. Voordat het virus uitgewerkt is, zullen zij naar een ander middel grijpen.


LICHTWERELDEN KOMEN SAMEN

Wij, het Ashtar Command en de vele Lichtwerelden staan nu krachtig op. Wij proberen zoveel mogelijk wereldleiders te bereiken via een persoonlijk gesprek. De dominante gedachten van jullie wereldleiders zijn niet zomaar naar een andere richting om te buigen. De keuze ligt bij de mens. Ook bij jou. Wij proberen in deze tijd van chaos en extremiteit, inzicht te geven en de consequenties die kunnen ontstaan zichtbaar te maken.


POSITIVITEIT

De mensheid, het volk en de machthebbers mogen beiden opstaan om het leven op aarde een andere wending te geven. Niet iedereen kan dit in één keer behappen. Daar is tijd en ervaring voor nodig. Alleen vanuit het hart kan er een nieuwe harmonieuze beweging opstaan, deze nieuwe beweging zal totaal iets nieuws gaan uitdragen. Een grote confrontatie gaat nog opstaan. Uit de diepte van het moeras worden waarheden naar boven gehaald, waardoor er een diep inzicht gaat ontstaan. Dit kan even wat angst losmaken.


De Lichtwereld bestaat uit een liefdevolle samenwerking. Door onze levenswijze als voorbeeld te stellen, kan de mens kiezen hoe verder te gaan. Er is zoveel mogelijk. Wij brengen slechts hoop en misschien komen jullie daardoor op nieuwe ideeën? Wij zijn geen autoriteit. Niet in onze Lichtwereld en ook niet op aarde. De mensheid mag zelf de keuzes bepalen, ooit hebben wij dat ook mogen doen. De koers die jullie nu uitgaan, kiezen jullie zelf. Vele eonen later zullen jullie terugkijken naar een vruchtbare periode, waar veel nieuwe kennis door ervaring is ontstaan. Als wij, lichtwezens dit voor jullie zouden oplossen, dan ontnemen we jullie iets kostbaars.


BESCHERMING

Er bestaat een grote kracht vanuit de Goddelijke Bron, deze biedt de mensheid bescherming. Niemand staat alleen in het universum. Wij allen, dragen dit mooie universum samen en wij, lichtwezens beschermen onze Lichtdimensies met ons hart. Wanneer de aarde verandert, verandert alles. Het heeft effect op de gehele kosmos, daarom komen we naar jullie toe. Om een liefdevolle ondersteuning te zijn in moeilijke tijden. Vanuit de chaos zal er iets moois ontstaan, wees daarom niet bang. Het universum staat bol van liefde en wij, lichtwezens willen jullie omarmen. Geruststellende boodschappen zijn nodig, want er wordt teveel angst gezaaid. Probeer in die liefde te blijven en voel deze. Leer te voelen wat Aquarius inhoud en ga daar naar leven. Je zult zien, deze stroming zal heel groot worden. Veel groter dan degene die versnippering brengen. Uiteindelijk zal iedereen op aarde dit gaan inzien. Uiteindelijk wordt de mensheid een onderdeel van het universele bewustzijn.


Wij vormen samen met jullie één grote kosmische familie.Adonai


Ik groet het Licht in je hart,


Ashtar


21 Oktober 2020Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron:

©Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved
Comments


 ARCHIEF
bottom of page