top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Ingrijpen Licht: Ongewone Lucht Objecten

ASHTAR: WIJ WORDEN UIT JULLIE LUCHTRUIM GEWEERD

In de afgelopen periode zijn er opmerkelijke objecten in jullie luchtruim waargenomen en neergehaald. De lichtvoertuigen komen daar tevoorschijn waar grote onbalans heerst en vele slachtoffers vallen.


INPACKT

De machthebbers zijn tijdig op de hoogte gesteld van de veranderingen op aarde. Zij mochten hogere kennis ontvangen en daardoor dragen zij nu de verantwoordelijkheid in het veilig stellen van de mensheid en de taak om iedereen op de hoogte te brengen over het kosmisch contact met de lichtdimensies, waarbij de overgang naar een hogere frequentie gaat plaatsvinden. Vele kosmische heilige raden zijn bijeengekomen en hebben na lange tijd besloten dat er geen verandering optreed in de misleidende aanpak op aarde. Integendeel de onbalans gaat gewoon door en de mens wordt nog steeds uitgebuit. De lichtdimensies hebben besloten om een andere koers in te zetten en zij gaan ingrijpen.


Het Sein is op Groen Gezet


Wederom zijn er vele afspraken niet nagekomen en zelfs geboycot. Wij hebben vroegtijdig aangekondigd dat er een grote verandering gaat komen vanuit de grote universele zon. De manier hoe de aardse overheden omgaan met de aarde, kan niet langer geduld worden. Zij putten alles uit voor hun eigen gewin. De oorlogen die zijn ontstaan blijven gevoed worden door extra kernwapens die een zeer verwoestend effect kunnen hebben. Wij zijn alert en grijpen direct in daar waar het fout dreigt te gaan. De duistere kern zullen wij gaan omzetten en we helpen degene die vastzitten in het web van manipulatie. De mensheid wordt volledig ondersteunt in deze voortgang van evolutie.


ZOMER

De komende zomer zal er een immens grote golf van kosmisch licht de aarde binnenkomen, zodat er nogmaals een zeer grote zuivering gaat plaatsvinden. Wij zullen massaal in jullie luchtruim aanwezig zijn, maar vaak onzichtbaar, omdat vele nog niet op de hoogte zijn over onze aanwezigheid. Wij, die komen vanuit het sterrenlicht dalen neer vanuit liefde. Wanneer jullie overheden dit alles gaan gebruiken als misleidingen om extra angst neer te zetten, dan trekken wij ons terug en verschijnen op een ander moment. Weet wel dat tijdslijnen flexibel zijn en dat wij daarin doorwerken.


DISCLOSURE

Het openbaar maken van het universeel contact gaat erg moeizaam, daar liggen nog vele afspraken die niet nageleefd worden. Dit alles wordt nu omgebogen en gaat via een andere manier tot uiting komen.


Het ingrijpen van het licht gaat langzaam maar stevig opstaan en in de zomer van 2023 staan er vele activaties klaar die van grote invloed zijn op het handelen van de machthebbers. In grote getalen staan wij klaar en direct naast ons staan de onzichtbare schakels om dit plan mede uit te voeren in het fysieke. Zij brengen veel tot stand in de aardse verbindingslijnen.


Ten eerste zal er een grote lichtgolf ontstaan die de hardnekkig leugens wegvagen, de nevels die nu nog in stand worden gehouden zullen verdwijnen. Ten tweede zal deze golf in het collectieve bewustzijn van de mens doorwerken, zodat er een reset van nieuwe zuivere gedachten ontstaan. Ten derde worden de 'onzichtbare' schakels op aarde voorbereidt en neergezet. In vele lagen zijn wij werkzaam en druppelsgewijs gaat dit van start, het is een zeer grote onderneming welke nauwkeurig wordt gevolgd door de hogere dimensies.


Waarom Werkt het Licht in de onzichtbare Laag?

Wij bevinden ons in de hogere frequenties en deze zijn vaak onzichtbaar voor de grofstoffelijke wezens, de mens. Sommige van jullie kunnen ons waarnemen of horen, want zodra de overstap naar een hogere frequentie mogelijk is kunnen vele ons zien. Het is de angst en de pijn die alles vertroebelt in de geest. Vele geloven niet meer in hun eigen goddelijke kracht en daarom herhalen we steeds weer: ' Blijf in de liefde.'


LIEFDESENERGIE EN HOGERE FREQUENTIE

De liefdesenergie vormt in de hersenen een hoge frequentiegolf en deze vindt haar weerspiegeling in de vele trance-ervaringen. Via de slaap kunnen de sterrenlichtwezens bij je komen, zodat men in de hogere dimensies de energie kan herstellen. Het fysieke lichaam blijft dan achter en kan via deze energetische reset weer vernieuwd worden. Het gaat vaak in stapjes, maar dat is meestal voldoende. Elk levend wezen heeft nu eenmaal een eigen taak te vervullen, maar in deze grote overgang mogen wij van het licht daar helpen waar teveel tegenwerking ontstaat vanuit een negatieve zuiging.


LICHTDIMENSIES

Vele soorten lichtdimensies zijn betrokken bij de evolutie van de aarde: "De lichtwezens vanuit Lemurië verblijven in de holle aarde, de lichtwezens vanuit het water, lucht en de zon, de Engelen, het planetair licht, het sterrenlicht en vele andere die nog onbekend zijn voor de mens."


Dit kosmisch ontwaken wordt tegengewerkt en daarom benaderen we vele individueel in dromen of tijdens heilige bijeenkomsten. Daar waar de trilling hoog is en waar we jullie in een hogere trilling kunnen brengen. Veel is mogelijk, maar deze kennis is verloren geraakt bij de mens. Diep in jullie harten bevindt zich deze kennis en het wordt nu tijd om deze lichtcodes te gaan activeren.


Wij van het sterrenlicht, soms ook wel Ashtar Command, Galactische Federatie of anders benoemd, werken altijd samen en wij zijn samen één. Er is eigenlijk geen onderscheid en de opdeling zijn slechts manieren om aan te duiden en uitleg hierover te geven. Ook de mens is een onderdeel van dit grote geheel en daarom willen wij graag het contact herstellen. Het gaat niet om de benoeming, maar om de beleving. Elk mens kan invoelen wanneer er een verbinding met het levende licht wordt gemaakt.


Vele misleidende Gedachten over Goed en Kwaad mogen Losgelaten worden


ASHTAR ENERGIE

Ik wil graag nog iets benoemen, want vele gedachten die ontstaan vanuit het hoofd worden omgevormd vanuit een bepaalde verwarring (mismatch), waardoor er misleidende informatie ontstaat. Gedachten vanuit het liefdevolle hart behoeven niet onderzocht te worden, daar ligt een diep weten dat het klopt.


Er bestaat geen lager deel van Ashtar

Er zijn gedachten ontstaan in het zoeken naar de waarheid en in wie Ashtar is. Mijn energie bestaat uit een zeer hoge liefdesfrequentie en er is maar één Ashtar, ik werk samen met mijn lichtbroeders en zusters in de vele lichtdimensies in opdracht vanuit de grote Goddelijke Bron en in samenwerking met de Christus.


In de lagere trilling op aarde zijn onze afgevaardigde van het licht werkzaam op aarde, vaak als mens. Zij kunnen in de frequentie reizen van hoog naar laag en dit is nodig om de lichtverbinding te herstellen. Meestal worden zij niet goed begrepen en deze taak is wat zij mogen dragen als mens, wij ondersteunen hen daarbij vanuit en hoog licht. Onbegrip leidt vaak tot angst en uitstoting. Vooral nu er zoveel aan de hand is, daarom:


'Voel Goed met het Hart of het Klopt'


Sterrenlichtschepen groot of klein kunnen gevoeld en ervaren worden via het hart, net zoals onze aanwezigheid. Het maakt je vrolijk en licht, maar sommige kunnen schrikken van het onbekende fenomeen wat zij plots waarnemen, zodra dit gebeurt nemen wij afstand of worden we onzichtbaar. Wij van het (sterren)licht willen onder geen beding angst veroorzaken. Wij komen alleen bij je langs vanuit onvoorwaardelijke liefde.Ik groet het licht in je hart


Adonai Ashtar14 februari 2023


Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron:

© Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.

Comments


 ARCHIEF
bottom of page