top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Het Nieuwe Verbond van Licht

Sananda: Activatie van de Goddelijke Zegel

VOLLE MAAN 19 DECEMBER 2021

Tijdens de volle maan van19 december 2021 gaat er een mooie activatie plaatsvinden. De nieuwe Goddelijke Zegel zal geplaats worden in het hart en jouw hele lichaam wordt geactiveerd, zodat de nieuwe aarde energie door je heen gaat stromen. Het Utopia van de Goddelijke liefde gaat opstaan en de zegel opent de lichtpoort van het nieuwe verbond.


HET NIEUWE VERBOND VAN LICHT

Er wordt een nieuw verbond van licht neergezet, dit is de Heilige Cirkel van Liefde. In de geest van de mens gaat een harmonie open en dit alles ontstaat om inzicht te verkrijgen in de Goddelijke wetgeving. Er zijn wetten die de mens heeft gemaakt en er zijn wetten die door het Goddelijke zijn gecreëerd. De wetten van de mens gaan over geld en macht, maar de wetten van het Goddelijke zijn gericht op de innerlijke waarheid. Deze zijn natuurlijk en uitgebalanceerd. Het maakt de mens vreugdevol. De natuur is opgebouwd uit vele Goddelijke formules van Licht, deze zijn harmonieus samengesteld om de geest tot rust te brengen.


Het nieuwe pad zal vanuit de Goddelijke wetgeving opgebouwd worden, de Goddelijke zegel vormt daar een onderdeel van. Het bevat de vreugdevolle code die je zal leiden naar het nieuwe verbond.


DE OVERSTAP

Diep vanbinnen willen jullie allemaal de overstap maken naar een nieuwe wereld van harmonie. Een maatschappij waarin ieder zijn of haar passie kan volgen en uitdragen. Wanneer het gevoel steeds belemmerd wordt om de nieuwe beweging neer te zetten, kijk dan naar de hiaten en laat het oude los. Je hoeft niet bang te zijn om het nieuwe verbond binnen te gaan welke ontstaat tussen gelijkgestemde. Laat je niet langer ontmoedigen! In het begin vergt het wat doorzettingsvermogen, toch zullen vele volgen. Wordt jij een bruggenbouwer voor de nieuwe wereld?


Zendt jouw innerlijke boodschap uit, want deze zal sterker zijn dan ooit, omdat het grote Licht er doorheen schijnt. Stem je af op de grote kracht die nu de aarde binnenkomt. Hoe jij het Goddelijke waarneemt ligt aan de zuiverheid van jouw intentie, via deze intentie stuur jij de klank van de innerlijke stem de wereld in. Jouw waarheid.


BRUGGENBOUWER?

Degene die de eerste stap maken naar een nieuwe wereld worden de bruggenbouwers genoemd, zij bouwen een brug tussen de oude en nieuwe beweging in. Zij zullen als eerste het nieuwe verbond binnen treden en het Utopia voor zich zien. Maak de stap, want de nieuwe wereld heeft veel te bieden. De beperkte visie van het oude kan niet resoneren met het nieuwe Utopia, diep in je hart worden de dromen weerspiegeld, daar ligt de sleutel. Neem de tijd en ruimte om naar het geluid van de vernieuwing te luisteren. Dit is de genezende toon van herstel. In de binnenwereld ligt jouw nieuwe toekomst, draag deze uit. Sluit je aan bij het nieuwe verbond van de Goddelijke Interventie. Verbindt in de stilte het kristallijne lichaam met de lichtpoort en deze zal opengaan. Ik zal verschijnen om jou door de poort heen te leiden. Ik reik je mijn hand...


DIEPTE VAN CHAOS

Voor degene die in de diepte zijn aangekomen, daar zal ik mijn Licht op laten schijnen! In de diepte van de chaos zal ik jou bevrijden. Daarnaast staan de Engelen naast mij klaar om de vele bruggenbouwers te activeren en om het pad te effenen naar herstel. Vele zijn beschadigt geraakt en willen daardoor niet meer verder gaan. Praat met hen en wijs hen de weg naar het nieuwe pad. Wijs hen de richting naar een andere route en geef hen hoop. Wanneer jij je richt op het Licht dan komt hulp jouw richting uit. Je kunt ook een gebedsveld maken voor iemand anders. Maar wanneer jij in het donker verkeerd, helpt dan eerst jezelf. Je kunt de ander niet bereiken vanuit een donkere put. Jouw paniek trekt de ander naar beneden. Zorg dus goed voor jezelf en kom tot rust.


RED EERST JEZELF

Het klinkt wat tegenstrijdig, om eerst jezelf te redden. Toch is dit de nieuwe beweging: Eerst jezelf sterk maken en stevig neerzetten, verankeren in het nieuwe kristallijne veld om daarna een brug te gaan maken naar je medemens. Vele richten zich teveel naar buiten toe en nemen de chaos in zich op, zodat zij overspoelt worden door negatieve emoties.

AFSTAND NEMEN

Het kan helpend zijn om afstand te nemen van een oude situatie en oude patronen. Oude patronen mogen doorbroken worden, want een nieuw begin staat op. Kies voor vrede en niet voor angst. Beleef alles bewust en eerlijk, maar met een empathische inslag.

GODDELIJKE INTERVENTIE

Ontwikkel een juiste visie welke het probleem kan overzien, sta boven de negativiteit die uitgezonden wordt en laat de zwaarte los. Het nieuwe verbond is een Goddelijke Interventie van onvoorwaardelijke liefde. In het energetisch veld zullen Lichtkrachten aanwezig zijn om een reddingslijn uit te zenden. In deze tijden van chaos vallen vele naar beneden, heel diep en dat mag voorkomen worden. De Engelen om mij heen vormen een platvorm van Licht, zij komen naar je toe en vangen je op. Zij zullen door je dromen heen gaan spreken en een waarschuwing afgeven wanneer je in gevaar bent.


Jullie mogen deze droom verwezenlijken, omdat jullie harten vol raken van genade.


KINDEREN VAN AQUARIUS

De kinderen van Aquarius zullen extra ondersteunt worden, zij dragen de toekomst in zich mee en daarom zijn zij extra kwetsbaar. De giftige pijlen worden vaak op hen gericht, meestal vanuit de media of andere digitale vormen. Ga in gesprek met hen en hou het lijntje levend, dat staat nu als eerste voorop. Later komen de genezende krachten vrij om hen te helpen in hun verbinding met het Goddelijke Licht. Op deze manier blijft hun basis overeind staan. Een goede interactie met hun omgeving voorkomt isolement. Een warme en liefdevolle ontmoeting, die hen geestelijk omarmd is nu van belang. Het zorgt voor een goede buffer, zodat zij door deze chaotische tijd heen kunnen komen. Geïsoleerd raken maakt somber en kwetsbaar, probeer je te verbinden met andere of wandel in de natuur. Er zijn vele mogelijkheden om je hersenactiviteit in balans te houden. Via een actieve beweging of via een passieve meditatie vanuit rust.


Wanneer de psychologische onderdrukking zich verder uitgebreid, dan zal de Goddelijke macht ingrijpen. Het virus zal verzwakken en afnemen.


DROMERS

De dromers vormen een kleine kern, maar zijn zeer krachtig. Zij gaan de droomzaden vrijgeven om het nieuwe verbond neer te zetten in de geest van de mens. Zij dragen de Goddelijke wet in hun hart en weten dit. Deze kennis is heilig. Zij worden beschermd vanuit de Hogere Sferen en vele hebben een moeilijk leven achter de rug. Blijf volhouden want jullie zijn nodig. De Engelen van God staan aan jullie zijde.Ik draag jullie allen een warm hart toe, blijf in vertrouwen.

Adonai, Sananda
19 December 2021Dit bericht mag in haar geheel gedeeld worden onder de vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.Comments


 ARCHIEF
bottom of page