top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Het experiment: Tunnelvisie of Stilte Beweging

ASHTAR

KOSMISCH HUWELIJK

December wordt de maand van de licht-explosies. Tijdens de twee laatste volle manen van dit jaar: 30 november en 30 december, wordt de frequentie van de aarde weer verhoogd. Dit zijn de activaties van het kristallijne kosmische bewustzijn, zowel vrouwelijk als mannelijk. In deze periode ontstaat er een zeer grote lichtexplosie in de aarde, waaruit het heilig huwelijk van de aarde wordt geboren. De binnen-zon zal herboren worden in het kristallijne veld. De mens mag deze energie bewust ervaren wanneer er een afstemming is op de liefde. Het kristallijne bewustzijn gaat open in de 12de en 13de laag, daar waar de kosmische inzichten vrij gegeven worden. Er ontstaat in het bewustzijn een overview, zodat er rust komt in het hart waardoor jouw kern stabiel wordt. Je stapt uit het veld van de twist, waar de chaos woedt, want in het oog van de storm ben je veilig.


POLITIEKE BEINVLOEDING

Op dit moment staan de politieke machten te trappelen van ongeduld om hun macht te vergroten. Zij zullen smijten met nieuwe maatregelingen en deze ongegeneerd aankondigen, zodat hun beïnvloeding effect heeft op jouw stabiliteit. Deze beïnvloeding werkt maar tijdelijk, omdat hun verwarring de mens steeds vaker laat wankelen. Daardoor neemt het vertrouwen af, helaas kost het wat tijd. Vele van jullie zijn ook ongeduldig. Het geduld wordt beloond want uiteindelijk ontluiken er vele soorten "nieuwe bloemen". Vanuit deze heilige geometrie wordt de kracht van Aquarius geboren.


Vanaf 2022 zal de kennis over het virus en de bestrijding ervan een ommekeer maken. Het besef dat alles moet wijken voor het virus groeit en maakt vele bewust. Op vele terreinen komt er een groot inzicht en daardoor ontstaan er nieuwe oplossingen. Het wetenschappelijk bewustzijn gaat ook een andere positie innemen. Tot 2030 zullen er vele nieuwe uitvindingen worden gedaan om de wereld te verbeteren.

DE NIEUWE BEWEGING

Zachtjesaan ontluikt er een nieuwe neutrale beweging. Het ongenoegen wat nu langzaam toeneemt, leidt tot een opdeling. De opdeling is al een tijdje aan de gang en dit zal de politiek niet veel goed doen, het zal hun negatieve invloed uiteindelijk doen verzwakken. Er zullen steeds meer ontevreden geluiden te horen zijn. De invloed van de wetenschap wordt op een manipulerende manier uitgespeeld en deze sector wordt teveel onder druk gezet, waardoor er gevaarlijke situaties gaan ontstaan. Onder de wetenschappers, medici en specialisten groeit de weerstand tegen onmenselijke besluiten. De kering komt, wanneer de gezondheid van de mens teveel wordt overgelaten aan de machtswellusten van de politiek.


DE NEUTRALE KERN

De komende twee jaar zullen vele medici en wetenschappers de klokken gaan luiden. Ook de universitaire beroepen komen in de knel, hun integriteit staat op het spel. Zij gaan de krachten bundelen om een neutrale kern te gaan vormen, zij maken zich los van de strijd die woedt. Vele misstanden komen dan aan het licht.


In het jaar 2021 ontstaat er langzaam een hiaat tussen degene die opkomen voor de menselijke gezondheid en degene die de macht over het volk willen. Nieuwe ontdekkingen welke voor de mensheid zijn bedoeld, mogen niet misbruikt worden. Ook in andere specialisaties en universiteiten zal er een stille opstand ontstaan. Uiteindelijk zullen deze veranderingen doorgevoerd worden om de eed van de medici te beschermen. Deze eed dient om misbruik te voorkomen in hun werkzaamheden. Dit alles zal een grote impact hebben op de politiek. Wetenschappelijke kennis en de gezondheidszorg kunnen dan niet meer via de politiek uitgespeeld worden, zij zullen centraal staan om bescherming te bieden aan de zwakkere in de samenleving. Er zal uiteindelijk een aanvullende wet in het leven geroepen worden, om de wetenschapper, de medici en vele andere beroepen te beschermen in het uitvoeren van de (humane) werkzaamheden. Zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan door onderdrukking van buitenaf. Dit alles zal rond 2030 afgerond zijn.


TOT 2022 HET EXPERIMENT

De komende twee jaar zal het angstvirus de mensheid onder druk zetten en vele verschillende methodes zullen toegepast worden. Dit experiment zal na ongeveer twee jaar de misstanden gaan vertonen die zijn ontstaan. Dit alles veroorzaakt een grote omslag. Misbruik op elk front wordt aangepakt en het kenbaar maken van dit alles.


NU: HET SCHADUWKLEED

De periode van de donkere tunnel gaat nu opstaan en de mensheid zal door deze tunnel heen geleid worden om tot nieuwe inzichten te komen. Het afleggen van het schaduwkleed is voor elk individu anders. De lichtdimensies staan klaar om jouw pad extra te verlichten. De aarde is inmiddels in de vijfde dimensie beland en daar mag jij, lief mens ook naar toe. Jouw frequentie wordt veel hoger en dit gaat van start in de maand december. Een uitgebreid bericht over de winterzonnewende, zal ik, Ashtar dan door gaan geven.


De periode van de donkere tunnel geeft een onderdrukking aan, die van buitenaf wordt geleid. Wanneer de mens vanuit een ontkenning deze tunnel binnengaat, ontstaat er een tunnelvisie. Deze tunnelvisie zorgt weer voor een verkramping in de menselijke geest, waarop het collectief bewustzijn gaat reageren. Deze donkere tunnel staat symbool voor de verarming van de geest: " Het ontnemen van vrijheid en geluk ". De manipulerende machten in jullie wereld, willen dit bereiken om het grote licht te verkleinen. Zij werken moeder aarde tegen. Dit is het spel wat wordt gespeeld en welke positie neem jij in? Speel jij mee in dit drama of kun jij je hiervan losmaken? Ieder die zich hiervan losmaakt, zal de liefde ontmoeten die vanuit het kristallijne veld de aarde is binnengekomen. Stap niet in de strijd van het angstvirus, maar leef vanuit de visie van de liefde. Dan zal de compassie jou leiden naar een vernieuwing.

DE BEWEGING VAN DE STILLE KRACHT

Degene die de kracht van liefde en vrede in zichzelf kunnen openen, zullen deze stilte neutraal gaan gebruiken om hun frequentie te verhogen. Zodat zij meekunnen gaan in de vernieuwing van de aarde. Zij zijn degene die ontwaken in het nieuwe veld en de lichtexplosies bewust ontvangen. Hun trilling zal verhoogd worden en het samengaan met de nieuwe aarde wordt dan een feit. Door inkeer, empathie en compassie kan jij deze komende vernieuwing vanuit rust aanschouwen en integreren. Vanuit de beweging van de stilte kun jij nu de liefde voelen welke universeel is en aansluiten op de lichtdimensies om je heen. Het kristalveld opent zich steeds verder op aarde. Wees het oog in de storm, want daar ben je veilig.Dit was Ashtar, Adonai

Ik groet het Licht in je hart


5 december 2020Deze boodschap mag gedeeld worden in haar geheel (met link) en onder vermelding van de bron: ©Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.
Comments


 ARCHIEF
bottom of page