top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

De Opstandeling

ASHTAR

De opstandeling wordt wakker! In deze komende tijd zal de kracht van de opstandeling steeds sterker worden. Zij dragen deze nieuwe beweging uit, om het onrecht uit de wereld te helpen. HET OVERWINT ALLE ANGST.

HET STEMGELUID

Zij staan op voor een bepaald doel en maken het geluid van de opstanding. Zij laten hun stem horen vanuit een zuivere mening, want wanneer het hart spreekt zijn er geen leugens enkel een diepe overtuiging. Elk mens heeft recht op zijn of haar overtuiging, niemand mag jou het recht ontnemen van het ware gevoel. Vele denken te spreken vanuit het gevoel, maar vele spreken vanuit het hoofd, gevuld met de angst.


De ratio heeft een eigen taal. Deze visie is verbonden aan wetenschappelijke formules. Wanneer iemand jou wil overtuigen via een stormvloed van rationele feiten, kan het de mens in jou kleiner maken.


De opstandeling spreekt niet vanuit macht, maar vanuit kracht. Zij stellen zich gevoelig en kwetsbaar op, zodat niemand zich bedreigd voelt. Het verwarmd de mensen diep in het hart en raakt hen in de kern. Vanuit de kern ontspruit de kennis, want jouw overtuiging is heilig en iedereen voelt dit.


KRISTALVELD

De opstandeling komt tevoorschijn, wanneer de innerlijke drijfveer wordt gestimuleerd door het kristalveld. Een nieuwe kracht vanuit de aarde. Aquarius brengt een opstanding teweeg, om vanuit een dode materie, een levende energie tevoorschijn te laten komen. Dit is een bijzondere overlevingsvibratie en deze wordt verspreidt via de innerlijke vreugde. Deze vreugde brengt vele positieve oplossingen.

CHRISTUSENERGIE

Jezus Christus was een opstandeling. Degene die bang zijn voor de vibratie van het Christusbewustzijn, hebben iets te verbergen. Zij dragen een leugen bij zich of zijn geprogrammeerd vanuit manipulatie.


VERZET TEGEN HET NIEUWE

Het kan een gevoel van verzet oproepen bij degene die nog beïnvloed worden door de oude manier van manipulatie. Deze oude visie gaat over angst en gevangenschap. Het verzet ligt diep binnenin de mens, verbonden met een oud verleden. De opening zal tevoorschijn komen nadat je de angst hebt doorleeft. Jezelf bevrijden is een uniek proces. Door de tijd heen zijn er vele opstandelingen geboren. Zij zorgde voor een nieuwe golf in de menselijke evolutie. Herrezen spreken zij vanuit het hart en God spreekt door hen heen over de levende energie. Vanuit een ware stem spreken is iets anders dan de ander in een hoek drijven. Iedereen mag de ruimte innemen om op aarde te spreken. Dat is het recht van de mens, gegeven door God.


De ware stem spreekt vanuit vrijheid, vrijheid is een gevoel en niet uit te leggen via wetenschappelijke feiten. In de drie Abramistische religies bestaat er een opvatting dat er een algemene opstanding van de mensheid uit de dood zal plaatsvinden aan het einde van de wereld, het einde der tijden.


Deze bewoording kan letterlijk en symbolisch worden uitgelegd. Dit wetenschappelijk benaderen is onmogelijk. Het gaat hier om een (spirituele) ervaring, vanuit het gevoel. Wanneer je dit via het hart laat binnenkomen, ontstaat er een wonderlijke beleving. Het gevoel van een hemelse aanraking. Al eonen lang is er gesproken over een aards paradijs. Je voelt de diepte van deze betekenis. Einde der tijden betekend niet de dood verheerlijken, maar juist het leven omarmen!


"Jij bent levend, groeiend vanuit de cellen en atomen."


NEW WAY OF LIFE

Er ontstaan twee manieren van leven: 1) Via een wetenschappelijke overtuiging, dit kan een lege energie zijn, oppervlakkig van vorm en gebaseerd op angst. 2) Of je omarmt de new way of life: Vanuit het hart ontstaat er een stroom van liefde en empathie, deze verspreid zich naar alles en iedereen. De natuur is het uitgangspunt en ook de wetgeving van het natuurlijk bewustzijn van het licht. De natuur is zo prachtig opgebouwd, deze structuren zijn levend en creatief. Niets is precies hetzelfde, alles is uniek van vorm. Dit komt omdat de opbouw van gelaagdheid met elkaar verweven is, er is een onderliggende communicatie.


MACHTHEBBERS EN HUN ANGSTEN

De politieke machthebbers hebben de keuze gemaakt om hun angsten te verspreiden over heel de wereld. Dit is hun eigen grote angst om de oude wereld te verliezen. Deze, old way of life is verleden tijd. Met veel omwegen zullen zij een andere kunstmatige wereld gaan opbouwen, waarin de mens een onderdanige rol is toebedeeld. Hoe kunnen de manipulators dit wereldwijd naar hun hand zetten? Via de medewerking vanuit de mens en technologie, zoals het verzwakking van het immuunsysteem en de rol van de 'beschermer' uitoefenen. Zij hebben niet de krachten van God, zeker niet de ogen om alles te kunnen waarnemen. De ogen die zij maken, zijn de ogen vanuit een digitale werkelijkheid. Om dit te bereiken moeten zij het vertrouwen winnen van de totale mensheid. Elk land zal dit op een eigen manier gaan neerzetten, want elke cultuur heeft een eigen frequentie met een uniek DNA. Dit komt tot uiting via vele beschavingen en hun unieke kennis over de natuur. Deze kennis is zeer oud en de mens draagt deze in zich. Elk mens is verbonden met de Akasha Kronieken, een natuurlijke bibliotheek van kennis.


Wat betekent deze nieuwe tijd?

Deze nieuwe tijd draagt een gelijkwaardige start voor iedereen, waardoor de oude manipulerende machten hun positie verliezen. Er ontstaat een frisse basis vanuit eenheid en een nieuwe visie staat op. Het raam van de vele mogelijkheden gaat open voor iedereen. Dit triggert de machthebbers enorm. Zij willen hun oude macht niet inruilen voor een gelijkwaardige start. Deze symbolische dood van macht en rijkdom boezemt hen grote angst in. Hun drang om dit te overleven staat op! Zij willen via het oude een doorstap maken en hoe? Zij willen niet buigen om hun positie die zij onnatuurlijk hebben verkregen los te laten. Er bestaat een natuurlijk en gemanipuleerd leiderschap en zij weten al een geruime tijd dat dit staat te gebeuren en proberen hun huid te redden. Zij dragen hun angst over aan de totale wereldbevolking, zodat er een grote reflectie van angst ontstaat. De onderdrukking is groter dan ooit, maar goed verhult. Althans dat proberen ze, want zij dragen slechts een idee uit, een experiment.


OUDE WERELD VERDWIJNT LANGZAAM

De huidige wereldeconomie, de oude geldstroom, de machten in de politiek en alles wat jullie wereld laat draaien, komt ten einde. Voor iedereen staan er nieuwe kansen op, laat je hoofd niet dol draaien door de angst, maar grijp je kans. De manipulerende machthebbers zetten alles op alles om de overdracht naar hun hand te zetten. Geloof je hierin, dan zal dit deels ook ontstaan. Maar zij zien iets over het hoofd.


NIEUWE STROMING

Er is inmiddels een nieuwe stroming aan het ontluiken. De mens is verbonden aan een natuurlijke stroom van universele liefde. Deze gaat gepaard met groei en een sterke overlevingsdrang. De aarde is jullie moeder, zij zorgt op haar manier voor haar kinderen. Het kristalveld heeft zich inmiddels geopend in de stoffelijke aarde en hier kan iedereen gebruik van maken. Dit is een hogere frequentie van licht, een hoger trillende laag van bewustzijn, waar nieuwe informatie ligt besloten. Deze nieuwe informatie komt vanuit de zon. Het hogere licht van vrijheid en liefde. De zon wordt heter en heter, zodat het gehele melkwegstelsel in een hogere frequentie wordt geplaatst. Stem je hier op af dan bevrucht dit de geest met nieuwe oplossingen. De kristal-ogen gaan open en je ziet nu heel duidelijk de programmering vanuit angst. In de ogen van je medemens zie je de paniek weerspiegelen. Machteloosheid kan in je hart gaan opstaan, maar je kan niet iedereen redden van deze onnatuurlijke geestelijke dood. Elk mens is vrij om het pad van zijn keuze te kiezen. Jij kan een voorbeeld zijn in de stilte van deze nieuwe stroom. Hen benaderen vanuit angst kan nog meer vrees oproepen, probeer dit vanuit zachtheid.


KLOPPEN VAN HET HART

De natuur staat in direct contact met de psyche van de mens. Dit kan tot uiting komen via het klimaat en de beweging van de natuur. Wanneer een mens 'out of tune' is maakt zij een ander geluid. Een wereldwijde angst vibreert anders dan die vanuit liefde. Angst laat het hart sneller kloppen. Stel je eens voor: een hele wereldbevolking waarvan het hart versneld klopt. Dat geeft een ander ritme: Boem-boem-Boem. Dit ritme van angst wordt uitgezonden via de natuur, naar de aarde en uiteindelijk naar het universum. Het universum ontvangt dit signaal. Alles communiceert via het Goddelijk bewustzijn, want dit is een levende energie.


De aarde is een levend organisme en draagt ook geluidsgolven (Schumann Resonantie). De aarde balanceert alle storingen in haar veld. Deze grote natuurkracht kan onmogelijk worden genegeerd. Zij werkt vanuit liefde, zij creëert harmonie. Gedachten hebben een enorme kracht en rampspoed kan elk mens uitdragen, maar het is de kunst om nu juist harmonie te verspreiden. Begin met het eigen leven te harmoniseren, dit kan heel simpel door muziek, dans en meditatie. Breng jouw hart in balans en laat het gezond kloppen. Snuif gezonde lucht op en vul de longen met plezier en geniet van elkaar.


NEGATIEVE BUITENAARDSE?

De manipulerende machten die dit alles, bewust of onbewust, hebben veroorzaakt weten niet waar zij aan begonnen zijn. Zij hebben een signaal opgeroepen en verstuurd, wat trekken zij aan: Een negatief buitenaards ras? Wordt dat het volgend programma van angst, zodat de mens de kosmos verafschuwt? Het universum is liefde. Liefde is wat er wordt verstuurd, ook al proberen zij het licht van jouw zon te dimmen, de ware afstemming gaat via het hart. Licht communiceert door alles heen, tenzij jij zelf uit het licht stapt.

UNIVERSELE GOLVEN VAN LIEFDE

Deze universele golven van liefde zullen de opstandelingen raken en zij zullen een verandering aandragen. Nieuwe oplossingen vanuit empathie zullen hoogtij vieren. Agressiviteit zal sterven en de kracht van de liefde zal steeds sterker worden. Deze groep opstandelingen zullen hun hart gaan volgen en deze wijsheid doorgeven. Zij dragen dit uit om samen met de aarde te evolueren. De aarde draagt een grote superkracht en zij helpt ons. Zij is niet het slachtoffer, ook niet de mens. Dit beeld mag veranderen en geef dit door aan de kinderen van de toekomst.


AQUARIA

De Aquaria zullen opstaan vanuit een onbekende stilte, gevoed door een Goddelijke impuls met een drang om goed te doen. Overal zal dit ontstaan en vele worden hierin wakker gemaakt. Het zijn de nieuwe opstandelingen van de aarde. Dit nieuwe wezen zal de andere gaan overtuigen, hun ideeën zijn simpel en eenvoudig uit te voeren.

Zelfs de oude machthebbers zullen deze Aquaria tot een bepaald punt warm onthalen, want hun summiere inlevingsvermogen beperkt hun visie om het nieuwe te zien. Om de mens te manipuleren hebben zij nieuwe strategieën nodig. Hun programmering van een kunstmatige utopie willen zij neerzetten vanuit de dromen van de Aquaria. Op die manier hebben zij de mens nodig, want het nieuwe daar ligt hun zwakte. De toekomst is hun vijand en het verleden is hun herinnering aan manipulatie.


ONTMOEDIGINGSBELEID OPHEFFEN

Degene die ontmoedigt zijn geworden, mogen weer moedig op gaan staan.

Zij vormen eerst een eigen groepering en later breidt dit zich verder uit. Het zal gezien worden en dit roept iets nieuws op. Er zal een wetenschap ontstaan gebaseerd op de natuurlijke kennis van het hart. Waardoor er vele nieuwe begrippen gaan ontstaan, het onzichtbare zal begrepen worden. Quantum fysica is de start, waardoor de eerste stap om het onzichtbare te 'bewijzen' ontstaat. De tweede stap is het werken met dit onzichtbare krachtveld.


Het leven is mooi, beleef het zo intens mogelijk..


Adonai Ashtar

Ik groet het licht in je hart


3 juni 2021Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: © Arthura Hector www.ashtar-rose.com

Comments


 ARCHIEF
bottom of page