top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Andere (onbewuste) Realiteiten


Onbewuste werelden Veel hooggevoelige aqua personen en kinderen zien en voelen meer dan de gemiddelde mens. Zij stuiten tegen onbegrip aan en lopen daardoor emotioneel en geestelijk vast. Zij voelen heel veel en daardoor is hun beleving van deze aardse wereld anders. Het onbewuste is voor hen een bewuste realiteit, die zij kunnen voelen, zien of horen. Dit kan via beelden of kleuren zijn. De onbewuste wereld kan op vele manieren "gezien" en ervaren worden. Deze is voor de gewone mens onzichtbaar en dus niet echt. Dit onbewuste deel gaat vaak samen met emoties. Voor de huidige wetenschap bestaat deze wereld in het hoofd. Dus fictie. Het is niet de bedoeling om hier een discussie over te voeren. Vele oude beschavingen of primitieve culturen werken via deze onbewuste lagen en nemen deze serieus. Via deze laag kan er wel degelijk iets neergezet worden, veel meer dan men denkt. Alles speelt een rol in de stoffelijke wereld, het kan doorwerken in je huidige leven. De innerlijke en uiterlijke werelden in evenwicht houden. Emotionele toonladder en intelligentie De toonladder van een gemiddeld mens bestaat bijvoorbeeld uit acht tonen: do-re-mi-fa-sol-la-ti-do. Zie deze gelaagdheid als een emotionele intelligentie. Elke emotie heeft een soort eigen resonantie, waaraan een intelligentie ten grondslag ligt. Een hooggevoelig aqua mens heeft naast deze 8 hoofdtonen nog veel meer tussenliggende emotionele toonlagen. Deze worden niet erkent, dus als onzin beschouwd, omdat de meeste mensen deze niet kunnen ervaren. de aqua's moeten zich steeds aanpassen aan een andere vorm van intelligentie. Zij moeten zich aanpassen aan deze wereld van een meer rationele benadering. Terwijl de Aqua's andere kunnen lezen en empathisch kunnen aanvoelen en begrijpen willen zij ook graag helpen. Zij lezen de energie, of zien kleuren. Zij voelen het verdriet van de ander. Soms zelfs van de aarde. Soms horen zij een planeet huilen. Dan huilen zij mee. Hoe ga je hiermee om? Zij ervaren dus alles anders en zij kunnen veel meer zien, horen of voelen. Niet alle hooggevoelige zijn paranormaal begaafd, hun talent ligt dan ergens anders. Voelen doen zij allemaal. Er zijn er die anders kunnen kijken en de onzichtbare werelden kunnen waarnemen. Zij maken contact met gene zijde of met natuurwezens. Sommige zelfs met de levensvormen van buiten de aarde zoals met de Engelen en ET's. Zij dragen dit bewustzijn al heel hun leven met zich mee in stilte. Dit deel is afgesloten geraakt. Hoe open je dit deel weer? LIEFDE Zij dragen een bijzondere liefde met zich mee en hun hart staat altijd open voor hun medemens. Ja, zij mogen ook leren begrenzen. Hoe beheers je te veel emotie en te veel prikkels, afkomstig van andere mensen of andere wezens, of uit jezelf? Afsluiten is een eerste stap, maar er zijn nog andere manieren. Ga jezelf ontwikkelen op dit gebied, dat is mijn advies. Daar liggen immers je talenten en passies. Sluit jezelf niet teveel af.. LEES VERDER:DE ONTZICHTBARE WERELDEN ©Arthura Hector 2021Komentarze


 ARCHIEF
bottom of page