top of page

 HISTORIE

Giant Rock Space Conventions 

Van Tassel hield wekelijkse channeling-sessies op Giant Rock waar mensen "vragen konden stellen" en "antwoorden kunnen kanaliseren" van buitenaardse wezens. Volgens Jerome Clark voegden deze bijeenkomsten de verspreide subcultuur van contactpersonen samen tot een herkenbare beweging in januari 1952. Dit leidde tot de jaarlijkse Giant Rock Spacecraft Convention, georganiseerd door Van Tassel, die begon in het voorjaar van 1953 en nog minstens 24 jaar duurde. Het markeerde Van Tassel's belangrijkste rol in de UFO-geschiedenis. In 1959 woonden tot 11.000 mensen deze conventies bij en hoorden gechannelde berichten die beweerden uit de ruimte te komen. De meeste van de bekende UFO-contactpersonen woonden deze conventies bij als sprekers en channelers. Melton stelt dat bijna alle contactpersonen uit de jaren vijftig betrokken raakten bij de twee oecumenische structuren die ofwel door Van Tassel ofwel door Gabriel Green werden opgericht. De meeste van de vroege berichten die Van Tassel beweerde van Ashtar te hebben ontvangen, werden voor het eerst aan het publiek gepresenteerd tijdens deze evenementen.

Vroege vermeende berichten van Van Tassel van Ashtar bevatten veel apocalyptisch materiaal, dat zich richtte op zorgen over de ontwikkeling van de binnenkort te testen waterstofbom. Er werd beweerd dat Ashtar op 18 juli 1952 het zonnestelsel binnenging als opperbevelhebber van het Ashtar Galactische Commando om de mensheid te waarschuwen voor de gevaren van het laten ontploffen van de H-bom, inclusief de vernietiging van de planeet. [18] In de berichten stond dat het ruimtecommando was vastbesloten dat mensen de aarde niet zouden vernietigen door verkeerd gebruik van kernenergie en dat het commando de mensheid hielp. Van Tassel beweerde ook dat Ashtar specifieke berichten had verstrekt die hij naar verwachting zou doorgeven aan de Amerikaanse federale overheid met betrekking tot de mogelijke negatieve effecten van de voorgestelde aanstaande bomtests. Na de daadwerkelijke explosie van de H-bom door de Amerikaanse en Russische regeringen beweerde de channeling dat de ruimtetroepen de planeet hadden geholpen om de bomtests te overleven.

Bewijs is nu aan het licht gekomen UFO conferentie 2022, zie Awaking News : UFO Congres 2022.

Terwijl de wekelijkse channelingssessies op Giant Rock doorgingen tot het begin van de jaren vijftig, werd het concept van een "Ashtar Commando" toegeëigend voor gebruik door een aantal prominente vroege contactees en channelers, gebaseerd op de figuur van Ashtar, oorspronkelijk gepromoot door Van Tassel. Robert Short (ook bekend als Bill Rose), redacteur van het UFO-tijdschrift "Interplanetary News Digest" uit de jaren vijftig, was lid van de groep van Van Tassel. Hij begon de berichten populair te maken, maar omdat Van Tassel het er niet mee eens was dat andere Ashtar-berichten authentiek waren, maakte Short zich los en begon zijn eigen groep genaamd "Ashtar Command".

Tegen het midden van de jaren vijftig was het concept van Ashtar en een galactische federatie die een op handen zijnde redding van de mensheid voorbereidde, goed ingeburgerd en omvatte het verschillende bekende, esoterische channelers van het tijdperk. Elouise Moeller voorspelde bijvoorbeeld dat er in de nabije toekomst een ruimtevloot zou komen; en Adelaide J Brown beweerde dat er bloeiende beschavingen bestonden op de andere planeten in het zonnestelsel.

 Gifted People

Hoogbegaafd, Hoogbewust en Hooggevoelig

Het beeld wat vele bij het woord hoogbegaafdheid krijgen, is de kleine Einstein die alles weet en snel vooruit komt in het leven en als volwassenen met heel veel succes zijn of haar leven leidt.

Helaas verloopt het vaak niet op die manier. Ik probeer hier uit te leggen wat het wel is, dus blijf nog even.. en schrik niet van dit woord. HBers zijn geen arrogante mensen die alles weten. Integendeel..  Hun  hersenen zijn anders bedraadt wat veel problemen kan opleveren op sociaal vlak, op school, op de werkvloer en in relaties, omdat ze niet begrepen worden. Het lijkt alsof zij een andere taal spreken, alsof ze van een andere planeet komen. 

'Alien'

MULTIDIMENSIONAAL BREIN

 

VAKJES DENKEN

Het bewustzijn van de ouders, leraar ea begeleiders spelen een grote rol, staan zij wel of niet open voor dit aparte kind. Een rustige en veilige omgeving zijn een pré. Trauma's en stress kunnen zeer belemmerd werken en zelfs hun gaves blokkeren. Het is de vraag of jij je durft te laten zien in wie je bent.  Durf jij je uit te spreken in wat jij beleeft of hoe je de wereld ziet? 

Hoogbegaafde kinderen zien deze wereld anders, ze zijn veel gevoeliger. Ze zijn bijdehand, eerlijk, snel, creatief, oplossingsgericht, empathisch en kritisch. Niet elke ouder kan dit kind volgen of begrijpen.

ISOLEREN

Daarom isoleren zij zichzelf wanneer het te onveilig wordt, dit kan zelfs leiden tot grote depressies en zelfdoding. Ze voelen zich in deze wereld niet thuis. Ze voelen zich een alien op aarde. Ze zien het onrecht en de dualiteit daar hebben zij grote moeite mee. 

ONWETENDHEID

Er is nog veel onwetendheid over hoogbegaafdheid, helaas draagt onze overheid niet veel bij om hier meer openheid over te geven en daarom is er zo weinig kennis in de media over dit onderwerp, er zijn geen subsidie of vergoedingen voor deze groep voor de juiste therapie. 

In de jeugdwet zijn er inmiddels wel meer mogelijkheden ontstaan voor deze doelgroep. Ga daar eens navraag doen.

Zet je in om meer kennis te verspreiden over HB, want ze zijn onzichtbaar in onze wereld...

 

 
bottom of page